TV2 også trukket i Pressenævnet

Nu har Søfartens Ledere klaget over både Ekstra Bladet og TV2 til Pressenævnet

I sagen om den frigivne kaptajn Eddy Lopez har fagforbundet Søfartens Ledere nu også klaget over TV2 til Pressenævnet.

I første omgang havde forbundet klaget til TV2 direkte. Men TV2 har ikke svaret tilfredsstillende på flere af klagepunkterne, mener Søfartens Ledere. Derfor går klagen nu videre til Pressenævnet.

»Vi vil opnå en afgørelse på, om de to medier (Ekstra Bladet og Tv2, red.) har overtrådt grænserne for, hvordan man dækker de her begivenheder, og hvordan man udfører sin journalistik. Vi vil gerne have svar på, om det er god presseskik at interviewe gidsler, mens de er i fangenskab, og samtidig vise billeder af dem,« siger direktør i Søfartens Ledere, Fritz Ganzhorn, til Journalisten.

At sagen går videre til Pressenævnet er helt i overensstemmelse med gældende procedure, har Pressenævnets formand Jytte Scharling tidligere i en mail forklaret til Journalisten:

"For så vidt angår en klage over TV2, skal denne indgives til TV2, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3. TV2s afgørelse i klagesagen vil herefter kunne indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren.”

Klagen gælder udsendelsen "De danske gidsler – mareridtet i Somalia", der blev bragt to dage efter frigivelsen af de ialt seks søfolk.

TV2 og Søfartens Ledere mødtes to gange i sidste uge for at drøfte muligheden for et forlig i sagen. Søfartens Ledere har også mødtes med Ekstra Bladet.

Det lykkedes ikke at opnå et forlig med TV2 og derfor blev der sendt en formel klage. Den har TV2 nu svaret på.

"Vi har siden gået klagesvaret igennem med både Eddy Lopez og vores advokat, og på baggrund af svaret, der er TV2's endelige svar på klagen, finder vi det nødvendigt at indbringe sagen for Pressenævnet," siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere til Ritzau.

Til Journalisten siger han:

»Både TV2 og Ekstra Bladet har undskyldt overfor Eddy Lopez, hvilket han er glad for. Men en undskyldning er bagudrettet, og får ingen betydning for andre medier end Ekstra Bladet og TV2. Eddy Lopez har et længere sigte med at gå til Pressenævnet – han vil have nogle retningslinjer, som alle danske medier skal rette sig efter.« 

Fritz Gandhorn siger videre til Ritzau, at TV2 kun på et enkelt klagepunkt har taget bekræftende til genmæle: 

"TV2 anerkender, at stationen ikke har udvist tilstrækkelige bestræbelser på at opnå tilsagn fra Eddy Lopez efter hans frigivelse."

Hvis Pressenævnet ikke giver Eddy Lopez medhold i klagerne, hvor langt er så I villige til at gå?

»Det har vi slet ikke taget stilling til endnu. Vi har stor tiltro til Pressenævnet, for de må også have en interesse i at finde frem til, hvor grænserne går for medierne. Det hele kommer selvfølgelig også an på Eddy Lopez, og hvor meget energi han har fremadrettet,« siger Fritz Ganzhorn.

Pressenævnet skal afveje offentlighedens interesse over for hensynet til gidslerne. Hvorfor skal offentlighedens interesse ikke vej tungest?

»Spørgsmålet er: Hvor går grænsen for medierne dækning? Er der behov for at lave en kampagne over mange hundrede dage? Er der behov for at bruge billeder af gidslerne? Var der behov for at bringe interviews med gidslerne?« siger Fritz Ganzhorn. 

 

0 Kommentarer