Radiovært måtte kun stille ja/nej-spørgsmål. Det var en øjenåbner

De seneste uger har Radio24syvs Brian Weichardt været vært på et interviewprogram, hvor politikerne i studiet kun måtte svare ja eller nej på hans spørgsmål. En gakket idé, syntes han selv. ”Men jeg tror faktisk, man får nogle ting klarere at vide end ellers” (rettet kl. 12.13)

Mens mange har holdt sommerferie, har Radio24syvs politiske redaktør, Brian Weichardt, været på spørge-overarbejde som vært på sommerprogrammet 'Ja eller Nej'.

Her har han haft det benspænd, at politikerne i studiet kun måtte svare ja eller nej på hans spørgsmål. Og det har været en udfordring – ikke kun for politikerne, men også for Brian Weichardt selv. 

”Jeg tænkte egentlig, at det var dem, der ville få det sværest. Men meget ofte var det mig, der blev malet op i en krog, hvor jeg ikke anede, hvad jeg skulle spørge om. Til første interview forberedte jeg 80 spørgsmål. Men de var jo brugt på 40 minutter,” siger Brian Weichardt.

Strider mod alt, man er opdraget til

Han fortæller, at idéen til programmet kom fra Radio24syvs programchefer Mads Brügger og Mikael Bertelsen. Tanken var at skære ind til benet og undgå politikernes udenomssnak.

”Først var jeg nok lige så skeptisk som alle andre. Hvis jeg skal være helt ærlig, syntes jeg, det lød lidt for gakket,” fortæller han.

Men efter at have optaget fem programmer af en times varighed med fem kendte politikere er han langt mere positivt stemt:

”Kun at stille ja/nej-spørgsmål strider jo mod alt, hvad man som journalist er opdraget til. Og det strider mod alt, hvad politikerne går og øver sig på hele tiden. Men jeg synes faktisk, der kom noget spændende ud af det. Og der kom faktisk også nyheder ud af det,” siger Brian Weichardt.

Han nævner, at Radikales Ida Auken ifølge ham flere gange brød med sin partilinje i forhold til for eksempel grænsekontrol, og at DF’s Søren Espersen svarede ja til, at støtten til Venstre er ”bundet meget på Lars Løkke”.

”Jeg tror faktisk, man får nogle ting klarere at vide end ellers,” siger Brian Weichardt.

Pauser og tvivl er OK

På den måde har sommerferieeksperimentet åbnet hans øjne for, hvad de ellers ofte bandlyste og lukkede ja/nej-spørgsmål kan bidrage med.

”Jeg kan i langt højere grad end før se værdien af ja/nej-spørgsmål. Det kan sgu være rigtig godt at stille et fuldstændigt to the point ja/nej-spørgsmål, og så blive stående på det, indtil personen har svaret,” siger Brian Weichardt.

Men risikerer det ikke også at blive unuanceret?

”Hvis det altid kun var ja eller nej, ville det selvfølgelig være lidt ærgerligt. Men egentlig synes jeg, man skal have flere firkantede ja/nej-spørgsmål ind i den politiske dækning. Så kan man søge nuancerne bagefter.”

For Brian Weichardt har de seneste uger derudover været en øvelse i at hvile i det uperfekte.

”Vi har jo meget det med, at det hele skal lyde så smooth og poleret. Men det behøver det altså ikke – verden går ikke under af, at man måske lyder lidt kejtet, og at der er pauser og tvivl,” siger han.
 

Rettet kl. 12.13: Det fremgik tidligere af artiklen, at Ida Auken er fra SF. Hun er folketingsmedlem for Radikale Venstre. 

0 Kommentarer