Op og ned i sagen om tilbud om ulønnet arbejde

Alle tre journalistuddannelser videreformidler tilbud om gratis arbejde til studerende

Alle tre journalistuddannelser videreformidler tilbud om gratis arbejde til studerende

Det er ikke kun på DMJX, men på alle tre journalistuddannelser, der bliver videreformidlet tilbud om ulønnet arbejde til de studerende.

Journalisten.dk har i artiklen "Kun DMJX tilbyder job uden løn" interviewet studielederne på journalistik henholdsvis SDU og RUC. Det fremgår af artiklen, at de to journalistuddannelser ikke aktivt videreformidler tilbud om ulønnet arbejde til de studerende.

Det fremgår imidlertid ikke af artiklen, at både SDU og RUC overordnet formidler ulønnet arbejde til de studerende, og at dette også omfatter tilbud om ulønnet, journalistisk arbejde.

Journalisten.dk skal beklage de fejl og mangler, der er i artiklen, herunder at DMJX er blevet kritiseret for som den eneste journalistiske uddannelse at formidle tilbud om ulønnet, journalistisk arbejde på de journalistiske uddannelser.

På SDU og RUC foregår det via universiteternes tilknytning til Akademikernes Jobbank på jobbank.dk.

RUC har en underside på jobbank.dk på adressen ruc.jobbank.dk. Den tilsvarende underside for SDU hedder sdu.jobbank.dk.

Begge jobbanker rummer opslag om gratis, journalistisk arbejde.

Rektor på DMJX Jens Otto Kjær Hansen har i et interview med journalisten.dk tilkendegivet, at han ikke mener, at ulønnet arbejde er skadeligt for arbejdsmarkedet. Han siger samtidig, at han ikke tager stilling til de opslag, folk ønsker opslået til de studerende:

»Når jeg bliver ringet op af nogen, der vil have ulønnet arbejde, siger jeg, at det kan skolen ikke tilbyde, men vores politik er den, at tilbud om arbejde, lønnet såvel som ulønnet, formidler vi videre. Så kan de studerende selv tage stilling til, hvad de vil gøre,« fortæller Jens Otto Kjær Hansen til journalisten.dk.

Journalisten.dk har interviewet studielederne på journalistuddannelserne på RUC og SDU om ulønnet arbejde, men har ikke interviewet ledelserne på de to universiteter om deres praksis med at formidle ulønnet arbejde til studerende.

Om tilbud om ulønnet arbejde siger Peter Bro, centerleder fra SDU, til journalisten.dk:

»Det er på ingen måde noget, vi opsøger. Det er noget, vi bliver oversvømmet med i indbakker, så for os er det en meget relevant problematik,« siger Peter Bro, centerleder for Center for Journalistik på SDU, til journalisten.dk.

Interviewet finder sted torsdag, og artiklen bliver bragt fredag den 21. september 2012 på journalisten.dk. Peter Bro bliver ikke i forbindelse med denne artikel konfronteret med, at SDU abonnerer på ydelser fra jobbank.dk.

Peter Bro siger opfølgende:

»Den jobbank, som hører under SDU generelt, er fuldstændig uden for min rækkevidde i forhold til, hvad jeg kan gøre som leder af journalistuddannelsen,« siger Peter Bro.

Journalisten.dk har også interviewet lederen af journaliststudiet på RUC:

»Vores politik er, at vi ikke formidler frivilligt arbejde til de studerende, men da vores postlister er åbne, kan det lejlighedsvis ske,« siger studieleder for journalistik på RUC Mark Ørsten til artiklen "Kun DMJX tilbyder job uden løn".

Også Mark Ørsten bliver først senere konfronteret med, at RUC tilbyder ulønnet arbejde via jobbank.dk. Hertil svarer han:

»Jeg er studieleder på journalistik og ikke chef for RUC. Så jeg bestemmer, hvad jeg kan på journalistik, og det er det, jeg gør. Det andet har jo ikke noget med journalistik at gøre, men er en generel RUC-politik, som jeg ikke kan blande mig i.«

0 Kommentarer