“Man kan dårligt nok kalde det et budget”

Delegeretmøde godkendte mandag et budget med underskud i DJ i 2019 og 2020. Det skete efter kritik af gennemsigtigheden i budgettet. Lars Werge: “Jeg er sikker på, vores revisor vil gøre en meget bedre indsats til delegeretmøde næste gang“  

Et overskud på 2,3 millioner kroner i 2017. Et underskud på 6,4 millioner kroner i 2018. Et budgetteret underskud på 2,6 millioner kroner i 2019. Og et forventet underskud på 700.000 i 2020.

Det var de økonomiske resultater og forventninger, som DJ's formand, Lars Werge, fremlagde på delegeretmøde i Kolding.

”Det har tidligere været ambitionen for hovedbestyrelsen, at vi gik i nul i driften. Det har vi ikke formået, og vi kan se, at det også hænger i budgettet. Flere har været inde på, at de synes, det er vigtigt, vi får styr på økonomien,” sagde Lars Werge under gennemgangen af regnskabet for 2018, som foregik på førstedagen af delegeretmødet søndag.

”Der skal nogle hårde beslutninger til, hvis vi skal spare penge. Det er en del af det at lægge budget,” sagde Lars Werge.

DJ har i år derfor skåret 1,5 procent af udgifterne væk i en spareøvelse, blandt andet på udgifter til møder i DJ, besparelser på Journalistens budget og ved at skære ned på antallet af kurser, DJ afholder. Du kan se hele sparekataloget her.

HB-medlem: ”Jeg er rystet”

Både underskuddet, men især fremlæggelsen af budgettet for 2019 og 2020, blev mødt med kritik på delegeretmødet.

Hovedbestyrelsesmedlem Anders Stoffer mente, at der generelt var problemer med at holde styr på økonomien i DJ. Det sagde han efter fremlæggelsen af budgettet på andendagen.

”Jeg er rystet over, hvordan økonomien styres i DJ. Vi har brug for bedre økonomistyring,” sagde Anders Stoffer.

”Det er helt uigennemskueligt, hvad det koster at afholde fagfestival. Der er budgetteret med et årligt beløb, men ingen ved, hvor mange mandetimer det koster de ansatte i forbundet. Det gør det svært at beslutte, om der skal spares eller tilføres midler,” sagde Anders Stoffer og opfordrede til, at ”medlemmerne skal se, hvad det reelt koster at holde forretningen kørende”.

”Det er min holdning, at DJ’s udgifter ikke bare overstiger indtægterne fra kontingentet, men der bliver taget fra DJ’s sikringsfond for at holde økonomien kørende.”

DJ har ved siden af sin daglige drift en sikringsfond, som medlemmerne også betaler til ved siden af kontingentet til DJ.

Tidligere faglig revisor: ”Simpelthen for tyndt”

DJ’s tidligere faglige revisor Carsten Lorenzen kritiserede gennemsigtigheden i DJ’s budget for 2019 og 2020.

”Det budget, vi får fremlagt, er simpelthen for tyndt,” sagde han i de sidste minutter af delegeretmødet. Et tidspunkt, hvor så mange var ved at forlade salen, at dirigent Søren Wormslev var nødt til at bede de resterende om at blive, ”for ellers kan vi ikke vedtage et gyldigt budget”.

”Man kan dårligt nok kalde det et budget,” sagde Carsten Lorenzen efter gennemgangen.

”Jeg har været til delegeretmøde i 30 år og har aldrig fået fremlagt så uigennemsigtige tal. Lars læser nogle tal op, men vi har ikke udspecificeret, hvad den største post dækker over. Lars siger, det vigtigste i politik er at lægge budget, men det kan vi ikke på delegeretmøde, for vi kan ikke se, hvad der foregår,” sagde han.

Det var særligt punktet ”Faglige aktiviteter” på budgettet, Carsten Lorenzen var utilfreds med. Her kunne de delegerede se, at der var forventede udgifter på 59,3 millioner kroner i 2019 og 58,4 millioner kroner i 2019. Her forventer DJ altså at bruge knap en million kroner mindre i 2020.

De punkter, der hører under de faglige aktiviteter, fremgik ikke af budgettet. Dem løb Lars Werge i stedet igennem mundtligt. Ved et par af punkterne blev der ikke nævnt et konkret beløb, og de står derfor uden beløb herunder. Punkterne lød for 2019:

 • Politiske udvalg: Cirka 200.000 kroner
 • Medlemskab af Det Internationale og Europæiske Journalistforbund
 • Medlemskab af akademikernes centralorganisation
 • Tilskud til kredse og specialforeninger: 1,5 millioner kroner
 • Aktivitetstilskud til forretningsudvalget
 • Kommunikation, event og udvikling i DJ: 13 millioner kroner
 • Individuel rådgivning, herunder karriererådgivning: Cirka ni millioner kroner
 • Fagbladet Journalisten: Cirka 10 millioner kroner
 • Faglige forhandlere: 15 millioner kroner
 • Tabt arbejdsfortjeneste til fagligt aktive: 1,4 millioner kroner
 • Retssager og faglige voldgifter: 360.000 kroner
 • Fagfestival: 775.000 kroner

Hvordan tallene ser ud på budgettet for 2020, blev ikke gennemgået i detaljer.

Her er budgettet, som det blev fremlagt på delegeretmøde:

Formanden forventer bedre budget

Lars Werge forsvarede allerede under fremlæggelsen af regnskabet DJ’s økonomistyring.

”Vores bestyrelsesmedlemmer har tidligere opgjort, at vi har haft et samlet overskud på 50 millioner kroner de sidste 10 år,” sagde han.

”Sagen er, at vi har ment løbende, at det er en OK måde at gøre det på. Vi har lavet regnskabet efter de principper, DJ har. Hvis regnskabet var vanvittigt i forhold til budgettet, ville hovedbestyrelsen have løftet sine øjenbryn. Men vi har været nødt til at træffe løbende beslutninger, som gør, at vi synes, regnskabet er i orden,” sagde Lars Werge.

Efter fremlæggelsen af budgettet svarede han også på Carsten Lorenzens kritik.

”Carsten, jeg synes, du som mangeårig faglig revisor skal have respekt for, at der er valgt en ny, kritisk revisor, som gør tingene på sin måde. Der har også været et skift på posten, som gør, at vores revisor er kommet til med meget kort varsel,” sagde Lars Werge og fortsatte:

”Jeg er sikker på, vores revisor vil gøre en meget bedre indsats til delegeretmøde næste gang, inklusive at påpege over for os, hvordan vi vedtager budgettet,” sagde formanden.

Både regnskabet for 2017 og 2018 samt budgettet for 2019 og 2020 blev godkendt af de delegerede.

2 Kommentarer

Teddy Gehrke
2. MAJ 2019
Dette er ikke en kritik af
Dette er ikke en kritik af vores nye direktør, men jeg håbede, at forbundet havde satset på én med en stærkere økonomisk profil. Et driftsunderskud på 15 millioner i 2018, og underskuddet på driften bliver af samme kaliber i år. Det er bare ikke godt nok.
Måske skulle man få eksterne øjne til at kigge på produktiviteten på Gl. Strand. Ved godt, at det er et fyord i de fleste fagforbund, men det er nu engang en del af virkeligheden på de arbejdspladser, hvor kontingentbetalerne er ansat.
Ida Sønderby Rosgaard
30. APRIL 2019
Godt at se, at du tager
Godt at se, at du tager problemerne med økonomien i DJ alvorligt, Anders Stoffer!

Manglende og/eller uoverskuelig økonomistyring har desværre også den ulempe, at det er alt for let for enkeltpersoner at hive penge hjem uden for nummer. Det har vi som bekendt set i flere undergrupper.

Også godt at se, at du stadig holder øje, Carsten Lorenzen! Har du i øvrigt selv sagt dit job op, eller er du mon blevet opsagt?