Chikanesagens omkostninger er ”et større regnestykke”

Selv om ledelsen erkender, at det har været ”en dyr sag”, så skal DJ’s medlemmer ikke regne med, at de får en samlet opgørelse over omkostningerne til den store chikanesag lige foreløbig

I slutningen af 2017 blev Dansk Journalistforbund ramt af en chikanesag, som har kostet forbundet dyrt. Anklager om sexchikane fra to tidligere studentermedhjælpere i forbundet førte til midlertidig suspension af tre ansatte, hvoraf den ene endte med at fratræde. Desuden har DJ iværksat en advokatundersøgelse, en intern undersøgelse og gennemført en omstrukturering som følge af sagen.

”Der er ingen tvivl om, at sagen har kostet forbundet penge. En advokatundersøgelse koster mange penge,” siger direktør Linda Garlov, som i januar 2018 vendte tilbage til sin post som direktør efter at have været en af dem, der var suspenderet, mens advokatundersøgelsen pågik.

Hun kan dog ikke sige, hvad chikanesagen samlet set har kostet DJ.

”Vi har ikke gjort det op endnu,” siger Linda Garlov.

Skal medlemmerne have lov at vide, hvad sagen har kostet forbundet?

”Om det tal, når det på et tidspunkt bliver gjort op, bliver offentliggjort, ved jeg ikke. For det er en politisk vurdering, om man vil have det offentliggjort eller ej,” siger hun med henvisning til den politisk valgte ledelse.

Ingen medlemmer har spurgt til sagens omkostninger

Vi sender spørgsmålet videre til DJ’s formand, Lars Werge:

”I det omfang, man kan læse det af regnskabet for 2018, så bliver det jo offentliggjort til den tid,” siger han.

Når tallene foreligger, vil du så gå ud og sige, hvad sagen samlet set har kostet?

”De eneste, der indtil nu har spurgt om det, er jer fra Journalisten. Der er ikke kommet nogen medlemmer til mig og har spurgt, hvad det har kostet. Men hvis der kommer en henvendelse, så ser vi selvfølgelig på det,” siger Lars Werge.

Han henviser desuden til, at regnskabet for både 2017 og 2018 skal fremlægges på delegeretmødet næste år, hvor medlemmerne skal vælge formandskab og hovedbestyrelse.

”Til delegeretmøde skal man stå på mål politisk for både 2017 og 2018. Og her kan man ikke udelukke, at hele forløbet fra i vinter kommer til at fylde noget – både i beretningen og internt,” forklarer Lars Werge.

En enorm mundfuld – men omkostningerne værd

Efter chikanesagen har DJ oprustet personalemæssigt for at sikre, at organisationen passer til den størrelse, som den har fået. Hovedbestyrelsen besluttede således tidligere på året at give en merbevilling på op til 2,5 millioner kroner over en treårig periode for at styrke organisationsstrukturen.

Linda Garlov forklarer, at opnormeringen på 2,5 millioner kroner såvel som de øvrige udgifter i chikanesagen er del af ”et større regnestykke”.

”Vi har ansat nye ledere, mens andre medarbejdere er blevet flyttet, ligesom vi også har medarbejdere, der skal på pension her i løbet af 2018,” siger hun.

Hvorfor er der kun tale om en treårig periode for bevillingen?

”Fordi vi har vurderet, at på den lange bane skal man ikke sætte forbundet på flere personaleomkostninger end i dag.”

Linda Garlov forklarer, at DJ er ved at gennemgå sin organisation for at se, om man kan løse nogle opgaver mere effektivt.

”For eksempel er vi ved at udvikle et nyt økonomisystem, som kan automatisere nogle af de mere manuelle processer. Dermed behøver vi ikke at bruge lige så mange medarbejderressourcer på den lange bane. Tanken er, at de nye ansættelser også er en investering, så vi kan få kigget på hele organisationen og se, om der er steder, hvor vi kan gøre tingene smartere eller skære til,” siger hun.

Lars Werge erkender, at hele forløbet med chikanesagen og den personalemæssige oprustning har været ”en dyr sag”.

”Økonomisk har forløbet været en enorm mundfuld, men vi har i hovedbestyrelsen med åbne øjne sagt, at det var det, der skulle til, for at vi kunne komme til bunds i sagen,” siger han.

Mener du som formand, at det har været det værd?

”Ja, bestemt,” slutter Lars Werge.

4 Kommentarer

Michael Kjærgård
24. SEPTEMBER 2018
Hvad Thomas Westergaard siger
Hvad Thomas Westergaard siger.
Thomas Westergaard
21. SEPTEMBER 2018
"...Der er ikke kommet nogen
"...Der er ikke kommet nogen medlemmer til mig og har spurgt, hvad det har kostet. Men hvis der kommer en henvendelse, så ser vi selvfølgelig på det,” siger Lars Werge.

Den kommer så her:

Kære Lars Werge.

Hvad har chikanesagen samlet set kostet DJ?

Mvh
Et medlem
Øjvind Hesselager
21. SEPTEMBER 2018
Kære Finn Arne

Kære Finn Arne

Tak for bidraget.

Blot for at holde debatten på rette spor: Omstruktureringen har fundet sted. Journalisten har beskrevet den i flere tempi.

Direktøren i DJ skal fremover fokusere på netop dette job:

https://journalisten.dk/efter-chikanesag-dj-skal-have-en-fuldti

Den politiske kommunikation er taget ud af kommunikationsafdelingen. I stedet er oprettet et politisk sekretariat med to ansatte:

https://journalisten.dk/dj-flytter-sin-politiske-kommunikation-ud-af-k-afdelingen

Der er ansat en række afdelingschefer:

https://journalisten.dk/dj-opruster-efter-chikanesag

mvh
Finn Arne Hansen
21. SEPTEMBER 2018
Det er klogt at omstrukturere
Det er klogt at omstrukturere DJ. Faktisk kunne vi overveje at flytte medlems- og økonomiafdelingen til Aarhus, hvor der er megen god arbejdskraft på det felt at hente. Næstformanden, der fremover bør få mindre end formanden, og et par jurister og karriererådgivere kunne også sidde i Aarhus. Kontrakter med orlovsordninger, 35 timers arbejdsuger, Fagligt Forum, antallet af delegerede, de mange skatteudskrivende enheder, en fusion mellem AJKS og Min A-kasse, færre papirudgaver af Journalisten og meget, meget andet kunne man også kikke på, nu der skal strammes op. Kontingentet skal ikke op. Det vil skabe en dødsspiral. Samarbejdet med KS skal genoplives, før de vælger at gå sammen med Bibliotekarforbundet eller gå 100 procent ind i AC. Laev et organisations- og økonomiudvalg med alle væsentlige aktører i DJ, lås dem inde, til der kommer hvid røg op. Det er den eneste vej frem. Skrevet med 33 års faglig erfaring.