DJ investerer dine penge med livrem og seler

Efter flere omstridte sager har DJ strammet op på etikken i investeringen af medlemmernes penge. Afkastet er i dag mindre, men det skyldes også finansmarkedets udvikling, siger direktøren

Jo større risiko, man er villig til at tage med sine investeringer, desto større kan gevinsten – eller tabet – potentielt blive. Og hos Dansk Journalistforbund går investorerne ”med både livrem og seler”, som formand Lars Werge udtrykker det.

Journalisten har gennemgået DJ’s økonomi. Du kan læse om de store linjer – hvor forbundet har kurs mod underskud – her. I denne artikel ser vi på investeringerne, som giver mindre afkast end tidligere.

Efter et par omdiskuterede sager i 2012 og 2015 overdrog DJ for to år siden tøjlerne til henholdsvis SparInvest og GudmeRaaschou. De blev valgt, fordi de ifølge forbundet har en ”klarere etisk profil” end deres forgængere.

Siden da har det finansielle afkast imidlertid været mindre end i perioden med de mere risikovillige investorer ved roret, hvilket betyder, at DJ formentlig går et dårligere regnskab i møde end i de foregående år.

”Kapitalforrentningen de seneste par år har ikke været lige så god som tidligere,” konstaterer Lars Werge.

Direktør Linda Garlov supplerer:

”De to første kvartaler af 2018 har ikke været lige så gode som i 2017, men af gode grunde ved vi ikke, hvordan det finansielle afkast bliver i sidste ende, fordi det er helt afhængigt af markedet,” siger hun.

Skal leve op til DJ’s investeringspolitik

Tilbage i 2012 blev DJ kritiseret for at have investeret i obligationer i lande som Tyrkiet, Mexico og Rusland, hvor pressefriheden er undertrykt.

Og i november 2015 valgte man at opsige sine aftaler med de to daværende forvaltere af investeringer, Danske Capital og Nordea Invest, efter at fagbladet Journalisten havde dokumenteret, at forbundet gennem syv år havde investeret sine penge på øen Guernsey, der kritiseres for at være et populært skattely. DJ gjorde ikke noget ulovligt, og investeringerne var ganske indbringende, men hovedbestyrelsen besluttede, at man af etiske årsager ikke ville investere via et skattely.

Kapitalforvaltningen blev sendt i udbud, og efter forhandlinger med både nye og gamle parter endte man med førnævnte SparInvest og GudmeRaaschou.

”Hovedbestyrelsen besluttede dengang at formulere en ny investeringspolitik, der indeholder nogle etiske retningslinjer. Dem har vores nuværende kapitalforvaltere skrevet under på, at de lever op til. De skal kunne leve op til vores politik på den etiske bane, og det var grunden til, at vi valgte dem, vi valgte,” forklarer Linda Garlov.

Det er svært at konkludere, hvad skiftet til de nye forvaltere har betydet for DJ’s finansielle afkast siden 2016, siger direktøren.

”Et afkast er jo ikke sådan en stabil størrelse. Så enkelt er det desværre ikke. Det handler mindst lige så meget om markedet, og hvordan det går op og ned.”

Driften ikke afhængig af investeringerne

I den første tid med de nye kapitalforvaltere kom DJ med direktørens ord ”faktisk ret godt ud med et fint afkast”, selv om man havde prioriteret en stærkere etisk bane i forhold til investeringerne.

”I år ser det indtil videre ud til, at vi får sværere ved at leve op til de samme gode afkast på investeringerne som tidligere. Men det er jo også tilfældet for andre virksomheder, i og med at aktiemarkedet har været rigtig dårligt i år,” forklarer Linda Garlov.

Hvilken betydning spiller investeringerne for DJ’s økonomi i det hele taget?

”Som udgangspunkt har man valgt en meget konservativ linje i hovedbestyrelsen. Målet er, at vores drift skal gå i nul, inden man begynder at kigge på det finansielle afkast. Og med aktie- og obligationsmarkedet vil det være sådan, at nogle år er bedre end andre. Derfor har man besluttet, at det ikke skal være investeringerne, der er afgørende for, hvordan DJ bruger sine penge,” siger Linda Garlov.

”Vi er selvfølgelig glade for de gode afkast, vi har fået, fordi det giver ekstra midler til at gøre noget for medlemmerne, men vores drift er ikke afhængig af det,” fastslår direktøren.

 

2 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
19. SEPTEMBER 2018
Fint, at finansielle
Fint, at finansielle indtægter ikke skal tillægges betydning ift driften - som Linda Garlov er citeret for. I denne omgang https://journalisten.dk/dj-har-kurs-mod-underskud-nu-skal-vi-taenke-os-om indgår renteintægterne.
Såfremt indtægterne fra finanserne ikke skal medregnes - er underskuddet i prognosen større - og dermed står forbundet i en vanskelige situation.
Anonymous
19. SEPTEMBER 2018
Fint, at finansielle
Fint, at finansielle indtægter ikke skal tillægges betydning ift driften - som Linda Garlov er citeret for. I denne omgang https://journalisten.dk/dj-har-kurs-mod-underskud-nu-skal-vi-taenke-os-om indgår renteintægterne.
Såfremt indtægterne fra finanserne ikke skal medregnes - er underskuddet i prognosen større - og dermed står forbundet i en vanskelige situation.