Kommunikatører: Skader fusionen vores identitet?

»Man sætter respekten for kommunikatørenes faglighed over styr ved at lukke folk ind, som har en anden faglighed,« sagde et medlem, da DJ’s kommunikationsfolk diskuterede fusion på generalforsamlingen. Det blev også besluttet at undersøge, om støttepenge skal gå til kommunikatører i knibe i stedet for journalister

Fem timer. Så lang tid tog generalforsamlingen og den efterfølgende debat i forbundets største specialgruppe, DJ Kommunikation, i København onsdag.

Undervejs blev Per Roholt valgt som ny formand af DJ Kommunikation. Der blev afsat 20.000 kroner til at varetage kommunikatørernes interesser i fusionsprocessen, DJ-næstformand Lars Werge blev stillet kritiske spørgsmål om kommunikatørernes fællesskab med Kommunikation og Sprog.

Og så blev der stillet spørgsmål ved, om kommunikatørerne skal støtte udenlandske journalister eller kommunikatører i knibe.

En broget skare

Aftenens hedeste debat handlede om fusionen. Især hvordan en mulig fusion vil påvirke kommunikatørernes professionelle identitet.

Medlem Poul Struve Nielsen fortalte, at han har mødt KS-medlemmer på nogle af sine tidligere arbejdspladser.

»Det er typisk sekretærer, der sidder i forkontoret. De er et helt andet sted, end jeg har været, og end de kolleger, der også var medlem af DJ. Det er ikke dem, jeg vil gå op og forhandle løn sammen med. Så vil jeg hellere forhandle sammen med DJØF’ere eller magistre. Hvordan undgår vi, at vi bliver trukket ned – og at en stor gruppe flygter over til for eksempel magistrene?« spurgte Poul Struve Nielsen.

Lars Werge forklarede, at der ikke var nogen grund til bekymring, fordi medlemmerne af Forbundet Kommunikation og Sprog i gennemsnit tjener 2.000 kroner mere end DJ's medlemmer.

Henriette Sø var bekymret for, at en fusion kunne skade kommunikatørernes anseelse.

»De er en mere broget skare end os. De er sekretærer, de laver andre ting. Man sætter respekten for kommunikatørernes faglighed over styr ved at lukke folk ind, som har en anden faglighed end den, vi sidder med,« forklarede hun.

Stemningen på generalforsamlingen stemmer på mange måder overens med fokusgruppeundersøgelser lavet af Dansk Journalistforbund. Især kommunikatørerne blandt de fagligt aktive er skeptiske over for en fusion med KS, fordi de frygter, at den vil ramme dem særligt hårdt, fremgår det af fokusgrupperne.

To af konklusionerne lyder:

”Kommunikatørerne føler, at de længe har kæmpet – og stadig kæmper – for at blive fuldbyrdede og ligeværdige medlemmer i DJ”

”Kommunikatørerne frygter, at de vil ryge på ”b-holdet” sammen med andre faggrupper fra KS ved en fusion”

Er mere end korrespondenter

Et medlem på generalforsamlingen torsdag mente, at der var mange antagelser og fordomme om KS-medlemmerne.

»Det er for let at sige, at de bare er korrespondenter.«

En anden mente, at det ville styrke muligheden for at indgå overenskomster, at kommunikationsstuderende fik lettere adgang til medlemskab.

Henriette Sø spurgte, om man i stedet for en fusion ikke bare kunne optage de KS-medlemmer, der alligevel levede op til DJ's optagelseskriterier.

»Når vi har søgt en alliance, er det nok ikke lige det rette tidspunkt. Hvis det bliver et nej, er det måske den vej, det går,« svarede Lars Werge.

Rå tone i debatten

Lars Werge sagde, at en fusion ville gøre DJ mere fleksibelt og give flere muskler. Samtidig ville det blive lettere at holde kontingentet i bero.

Men han synes, tonen i debatten det seneste år har været for rå.

»Jeg har oplevet lidt dæmonisering og i hvert fald en stempling af andre dele af forbundet fra folk, der ser sig selv som rigtige journalister,« forklarede han.

Han understregede, at det var ok at være modstander af en fusion.

»Men man sætter flanker op, som jeg ikke bryder mig om – og det skal jeg selvfølgelig også selv være forsigtig med at gøre,« tilføjede han.

Delegeretmøde med 900 pladser?

I sin præsentation af DJ's udfordringer i fusionsprocessen pegede Lars Werge på, at DJ har otte kredse. KS har fire. DJ har 12 specialgrupper og foreninger. KS har slet ikke nogen. I DJ er delegeretmødet øverste myndighed. I KS er det de 45 medlemmer af repræsentantskabet.

»Hvordan kombinerer man det? Skal vi smelte sammen eller lave noget nyt?« spurgte han.

I dag er der for eksempel plads til 600 delegerede til DJ's delegeretmøde. Omkring 350 plejer at komme. Hvis delegeretmødet fortsat skal være øverste myndighed efter en fusion, vil det betyde, at der skal være plads til 900 delegerede.

»Man kan i en ædruelig stund spørge, om det er brugbart,« sagde Lars Werge.

To scenarier

Christina Guldbrandt spurgte Lars Werge, hvad den brændende platform for fusionen egentlig er:
»Hvad er scenarierne. Hvordan ser du DJ om 10 år?«

Lars Werge så to scenarier for sig. En standsforening med omkring 7.000 medlemmer, der »arbejder som journalister, har gjort det eller drømmer om at gøre det«.

En anden mulighed var mere vækst og større bredde.

»Det kunne være en forening med 25.000-30.000 medlemmer. Der er ulemper ved begge løsninger. Men flere medlemmer giver mere mening end den anden vej,« sagde han.

20.000 kroner til fusionsarbejde

På generalforsamlingen skulle de fremmødte beslutte, hvor mange penge der skal afsættes til faglige aktiviteter og arbejdsgrupper. I bestyrelsens udspil til et budget var der afsat 10.000 kroner til fusionen – for eksempel undersøgelser eller arrangementer, hvor DJ Kommunikations medlemmer møder medlemmer fra KS.

Den afgående formand, Lars Elmsted, forklarede, at det er Dansk Journalistforbunds opgave at belyse fordele og ulemper ved en fusion. Men flere mente, at DJ Kommunikation skulle afsætte flere midler.

»Der kan for eksempel opstå tvivl om fakta. Jeg tror, vi skal sætte budgettet op,« sagde Britt Tholander.

»Den vigtigste debat i forbundet i mange år bør ikke handle om 10.000 kroner eller ej,« mente Poul Struve Nielsen.

Per Roholt foreslog, at man fordoblede beløbet til 20.000 kroner.

»20.000 kroner burde være nok til at drive vores egen del af processen,« sagde han.

Det forslag blev vedtaget.

Safety-støtte til kommunikatører

Et andet punkt var DJ Kommunikations støtte til Safety-fonden, der juridisk, medicinsk eller økonomisk støtter journalister i krige, katastrofer og i lande med manglende ytringsfrihed. Henrik Kragelund spurgte, hvorfor pengene ikke gik til kommunikatører.

»Det er rart, at vi hjælper journalister i nød. Men er der en forbindelse, der er mere relateret til vores fag?« spurgte han.

Per Roholt svarede, at Safety-fonden traditionelt er en del af Dansk Journalistforbunds DNA.

»Man kan selvfølgelig spørge, hvad Safety-fonden har af relevans for en retoriker med speciale i statistik og sociale medier. Men Safety-fonden er et brand, der rækker ud over vores egen verden, fordi det kan gøre en forskel på liv og død,« forklarede han.

Henrik Kragelund mente, at bestyrelsen burde undersøge, om der findes sammenslutninger, der hjælper kommunikatører eller PR-medarbejdere i knibe.

»Hvis vi skal støtte hjælpearbejde, er det værd at undersøge, om der er hjælpefonde, der relaterer sig bedre til vores specialgruppe,« sagde han.

Per Roholt lovede at tage forslaget med og forelægge det for DJ's forretningsudvalg.

Se den nye bestyrelse her

 

3 Kommentarer

Jan August Hillers
8. MARTS 2014
Afsnittet om Safety-fonden
Afsnittet om Safety-fonden understreger præcist hvad der vil ske hvis forbundet får en masse stemmeberettigede medlemmer uden forståelse for forbundets DNA.
Den væsentligste grund til at fusionen er en dårlig ide er nemlig, at forbundet vil gå op i limningen, og det opvejes hverken af lidt mindre i kontingent om måneden eller bedre rustet til et fantasiprodukt som en strejke omhandlende disse nye medlemmer.
Fordelene ved en fusion kan i højere grad måles end ulemperne - det er det største problem - øh - udfordring.
Jeg synes, administrationen er alt rigelig stor. Den må jo vokse med hvor mange nye ansatte - og cheferne får vel også mere i løn i et større forbund? Eller er det en myte.
Øjvind Hesselager, redaktør
7. MARTS 2014
Kære Per

Kære Per

Tak for dit indlæg.

Nuancer er vigtige og Journalisten citerer i artiklen flere stemmer, der er positive over for fusionen.

Den ene giver udtryk for, at der for mange fordomme om KS.

En anden giver udtryk for at det vil øge muligheden for at indgå overenskomster, at kommunikationsstuderende får lettere adgang til medlemskab.

Mange venlige hilsner
Per Roholt
7. MARTS 2014
Tak til Journalisten for
Tak til Journalisten for dækning af vores Generalforsamling. Jeg skal dog lige minde Journalistens udsendte om, at vi faktisk også har medlemmer, der meget positive over for tankerne om en fusion. Og de var også til stede på generalforsamlingen. I DJ Kommunikation er der en sund skepsis, lige som i alle andre grupperinger i DJ: Vi vil gerne vide, hvem vi fusionerer med, og hvad fordele og ulemper vil være ved en fusion.
DJ Kommunikation favner bredt i dag. Vi er en specialgruppe for såvel kommunikationsuddannede som journalister, der arbejder med kommunikation - og sådan skal det også gerne være i fremtiden!