»Jeg synes ikke, man skal sidde og gro fast på en stol«

Efter otte år som formand i sjællandske Kreds 2 trådte Jette Hvidtfeldt i går tilbage. Hun opfordrer DJ til at inddrage medlemmerne mere: »Det er den eneste måde, vi kan forhindre, at der sidder en lille flok mennesker, og gør det til deres levebrød at være dem, der bestemmer i DJ,« siger Jette Hvidtfeldt

Søndagens generalforsamling i sjællandske Kreds 2 var samtidig skiftedag i bestyrelsen. Bestyrelsen fik tre nye medlemmer og en ny formand. Jette Hvidtfeldt valgte ikke at genopstille efter otte år på posten, så fremover hedder den nye formand Jesper Bo Danscher.
»Jeg synes ikke, at man skal sidde og gro fast på en stol,« siger Jette Hvidtfeldt til journalisten.dk.
Hun har markeret sig som en, der ikke har lagt bånd på sig selv i debatten om forbundet. Hverken i sin tid som kredsformand eller som medlem af DJ's hovedbestyrelse.
»Jeg har aldrig været bange for at sige imod, og jeg er ikke optaget af, at folk synes godt om mig. Det vigtige er at få lavet tingene ordentligt, og så siger jeg selv gerne undskyld, hvis jeg tager fejl,« siger Jette Hvidtfeldt.
 
Frontløbere
Hun glæder sig over at kunne se tilbage på en formandsperiode, hvor Kreds 2 har været frontløber på mange områder, siger hun.
»Eksempelvis var vi helt klart frontløber i kampen mod offentlighedsloven. Mens hovedbestyrelsen oprindeligt sagde, at det var helt ok det med ministerbetjening, der var vi især i Kreds 2 meget klare på, at den dér, den går ikke,« siger Jette Hvidtfeldt.
Hun forklarer, at Kreds 2 derfor var med til at lave en journalistisk hvidbog, som bidrog til at ændre hovedstyrelsens holdning.
»Der er mange ting, som er startet i Kreds 2, og det har været en enig bestyrelse, som har været meget optændt af de her ting,« siger Jette Hvidtfeldt.
 
Medlemsdemokrati
Hun peger på, at Kreds 2 har været meget optaget af at brede demokratiet så langt ud til medlemmerne som muligt.
»Man kan ikke gøre nok for at fremme det, for det er den eneste måde, vi kan forhindre, at der sidder en lille flok mennesker og gør det til deres levebrød at være dem, der bestemmer i DJ,« siger Jette Hvidtfeldt

Hun understreger, at den kritik skal forstås generelt og ikke er rettet mod eksempelvis den nuværende ledelse.

»Det er jo også svært ikke at blive grebet af det, men så meget desto mere vigtigt er det, at specialgrupperne, medarbejderforeningerne og kredsene ytrer sig,« siger Jette Hvidtfeldt.
Og hun lader heller ikke sig selv gå fri.
»Jeg vil ikke være den, der sidder og styrer, men jeg må indrømme, at jeg hurtigt kommer til det, når jeg har muligheden, så det er vigtigt at trække sig i tide. Kredsen er vigtigere end mig,« siger Jette Hvidtfeldt.
 
Den ny bestyrelse
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
 
Formand: Jesper Bo Danscher
Kasserer: Ole Pedersen
 
Menige medlemmer:
David Arnholm, Peter Haugaard, Tommy Verting, Dorte Kildegaard, Eva Schiermacher, Cecilie Hänsch (ny), Palle Mogensen (ny)
 
Suppleanter i prioriteret rækkefølge:
Rosa Thorsen, May-Britt Bülow (ny), Jørgen Volt, Jørgen Kjær Mortensen,
 
Udtræder:
Jette Hvidtfeldt, Lars Rugaard, Peter Abrahamsen
 

5 Kommentarer

Claus Falkenby
7. FEBRUAR 2013
Også mange tak herfra til
Også mange tak herfra til Jette Hvidtfeldt for mange års solidt arbejde i hovedbestyrelsen og for det fælles kredssamarbejde, som Jette bidrog til i alle de otte år, hun var kredsformand. Ikke mindst tak for Jettes kamp for at give medlemmerne bedre sociale forhold og det psykiske arbejdsmilljø.

Claus Falkenby, tidligere formand for Kreds Fyn i 14 år.
Geert Mørk
5. FEBRUAR 2013
Enig med Uffe Gardel, Jette
Enig med Uffe Gardel, Jette og Ota i, at DJ på nogle planer er præget af en lille flok, der sidder år efter år til millionlønninger og længere og længere fra medlemmerne. Formanden tillader sig samtidig at true uartige medlemmer med politiet, og gider ikke svare på spørgsmål til sin verdensfjerne kommentarer. En betontung og autopoietisk struktur der trænger til at blive udfordret. Til gavn for medlemmerne.
Uffe Gardel
5. FEBRUAR 2013
Kloge ord fra Jette
Kloge ord fra Jette Hvidtfeldt og Ota Tiefenböck. DJ har en stor, tung - og dyr - politisk overbygning, som i hvert fald ikke er kommet tættere på DJs medlemmer de seneste år.

Vh. Uffe Gardel, TR på Berlingske
Ota Tiefenböck
4. FEBRUAR 2013
Jeg kan kun bakke Jettes

Jeg kan kun bakke Jettes kloge ord op. Man skal ikke gøre det faglige arbejde til sit levebrød. Det er hverken godt for DJ eller personen selv, da man kan risikere at miste kontakten til sit arbejde og bliver økonomisk afhængig af indkomsten fra det faglige arbejde. Derfor vil jeg opfordre nye medlemmer til at stille op til Hovedbestyrelsen og til andre grupper, eksempelvis Freelancegruppens bestyrelse. Vi har brug for jer! Vi har brug for nye engagerede medlemmer - nye tankegange og fornyelse, så vores forbund kan udvikle sig i lighed med vores fag og resten af samfundet.
Og ellers tak til Jette Hvidfeldt for et godt formandskab. Jeg har ikke haft glæde af at være Kreds 2 medlem i særlig langt tid, men det var en fornøjelse, mens jeg var det.

Ota Tiefenböck
medlem af Freelancegruppens bestyrelse
Jørgen Kjær Mortensen
4. FEBRUAR 2013
Læg mærke til at der er
Læg mærke til at der er næsten lige mange mænd og kvinder.

Flere