Fotograf forlader PF efter fund af flere fejl: ”Det var dråben”

”Det er som at slå op med en kæreste,” siger fotograf Nicolai Brix, der netop har meldt sig ud af Pressefotografforbundet. Det sker, efter at bestyrelsen har erklæret tillid til formand Lars Lindskov trods 48 udbetalinger af midler i strid med reglerne. Næstformand: ”Det står ham frit for”

”Det er kulminationen på et langt forløb. Men tanken om at melde mig ud har været der længe.”

Sådan siger fotograf Nicolai Brix, der fra 1. april ikke længere er medlem af Pressefotografforbundet (PF). Han har besluttet at melde sig ud, efter at en undersøgelse har konkluderet, at der fra 1. januar 2013 til 28. november 2018 har været 48 tildelinger af ophavsretsmidler i strid med PF’s egne retningslinjer.

”Det var dråben for mig. Havde der været én, to eller tre fejl, kunne det være svipsere. Men 48 er ret mange, synes jeg,” siger Nicolai Brix.

Blandt de 48 fravigelser er der både eksempler på, at medlemmer har fået bevilget penge for tæt på seneste bevilling, og at medlemmer har fået udbetalt for store beløb. Men PF’s bestyrelse vurderer, at der reelt kun er sket 29 overtrædelser, og har fortsat tillid til formanden.

”Undersøgelsen viser jo klart, at der har været en masse fejl. Det kunne jeg egentlig godt have levet med, hvis bestyrelsen havde ageret på det. Men når de vælger at stå bag Lars Lindskov alligevel, så er det et problem,” mener Nicolai Brix. 

Medlemskab har været en identitet 

Nicolai Brix har været medlem af Pressefotografforbundet i omkring 12 år og understreger, at det ikke er nemt for ham at melde sig ud af ”klubben”.

”Det har været en identitet. Når man er medlem af PF, er man en del af selskabet, og det har været vigtigt for mig. Men PF har bevæget sig et sted hen, hvor jeg ikke har det sådan længere,” siger han.

Sagen om bevillinger af ophavsretsmidler startede på PF’s generalforsamling i november. Her rejste Lars Lindskovs udfordrer til formandsposten, Johnny Frederiksen, kritik af tildelingen af rettighedsmidler til medlemmerne. Nicolai Brix lægger ikke skjul på, at han støttede Johnny Frederiksen i formandsopgøret.

Havde du ikke meldt dig ud, uanset hvad rapporten nu havde vist og bestyrelsen havde gjort?

”Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg støttede ikke Lars Lindskov, men jeg synes, han har gjort et kæmpe arbejde for PF gennem årene. Jeg beskylder ham på ingen måde for at have tilgodeset sig selv, men for ikke at have styr på tingene. Jeg ville være blevet, hvis der var reageret på det. Men der er jo ingen reaktion.”

Hvad burde bestyrelsen have gjort?

”De burde have reageret. Jeg vil ikke sige, hvad de skulle have gjort. Men det undrer mig, at bestyrelsen efter det her kan sige, at der er fuld tillid til formanden,” siger Nicolai Brix.

Næstformand: Sagen har fået konsekvenser 

I PF’s bestyrelse afviser næstformand Sisse Stroyer, at bestyrelsen ikke har reageret.

”Sagen har allerede fået den konsekvens, at Lars ikke sidder med uddelingerne mere, og at der er nedsat en ny gruppe og udarbejdet nye retningslinjer. Så selvfølgelig er der en konsekvens, og den matcher meget godt,” siger hun.

I har fortsat fuld tillid til Lars Lindskov som formand. Hvordan kan det være, når rapporten finder 48 fejl?

”Vi har allerede argumenteret for, hvorfor vi har tillid til ham,” siger Sisse Stroyer og henviser til bestyrelsens udmelding i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsens resultat.

Hvor mange fejl skulle der have været fundet, før jeres tillid til formanden var væk?

”Det aner jeg simpelthen ikke. Det har vi ikke snakket om. Vi forholder os til fakta, og fakta er de 48 afvigelser minus de 19, som vi mener skal trækkes fra.”

Hvad tænker du om, at Nicolai Brix har meldt sig ud af PF på grund af jeres manglende reaktion på sagen?

”Ikke noget som helst. Det står ham frit for at være medlem eller ej. Det blander jeg mig ikke i – vi lever i et frit land,” siger Sisse Stroyer.

Afviser at undsige rapporten

Ifølge Nicolai Brix er det i sig selv et problem, at PF’s bestyrelse – som han udtrykker det – undsiger rapporten ved at konkludere, at der reelt kun er sket 29 overtrædelser.

”Hvis det skulle forestille at være en uvildig rapport, må man tage rapporten til efterretning og ikke begynde at lave sine egne fortolkninger. Det er svært at have tillid, når de begynder at lave om i en uvildig rapport,” mener han.

Om det forklarer næstformand Sisse Stroyer:

”Vi anerkender, at der er 48 afvigelser. Men administrationen har jo kun kigget på, om der er afvigelser – de går ikke ind og er dommer over, hvad det er for afvigelser. Det er helt reelt, at der er 48 afvigelser. Men vi justerer efter, at 19 af dem er bevilget til efteruddannelse, og der har i mange år været konsensus i bestyrelsen om, at vi vil efteruddanne frem for alt, og der har ikke tidligere været beløbsloft.”

Men hvorfor blander I jer overhovedet i resultatet af en uvildig rapport?

”Det har jeg lige forklaret. Intet holdes skjult, og vi forklarer, hvorfor vi nedjusterer tallet. Så jeg kan slet ikke forstå, at du spørger yderligere ind. Der er 48 afvigelser, men vi mener ikke, at 19 af dem er uretmæssige,” siger Sisse Stroyer og henviser til, at hun også allerede har givet svar til medlemmerne i debatten på PF's hjemmeside. 

8 Kommentarer

Soffi Chanchira Larsen
30. MARTS 2019
Jørn Stjerneklar og Mogens
Jørn Stjerneklar og Mogens Laier:
Nu er PF ikke et politisk parti, men et fagforbund.

PF skal da tage kritikken til sig. Hvad er det for en arrogance over for et tidligere medlem? Den bestyrelse har udvist så meget uproffesionalisme i løbet af denne tid med konflikten, at jeg er mildest talt bliver helt bleg i fjæset af, at det kan foregå i dag. Det er mig så uforståeligt
Thomas Jørgensen
29. MARTS 2019
...så hellere forblive medlem
...så hellere forblive medlem af en klub/et forbund/organisation, hvor man er uenig med ledelse og den førte politik, og reelt ikke har meget indflydelsen end at holde fast i den moral og de værdier man selv har?

"Vi skal sidde med ved bordet...." i større sammenhæng kan det give en smule mening i lokal og landspolitik, hvor der udvalg, og hvor flertallet hylder demokrati (reel lytten til og hensyntagen til mindretallet)...Men ellers må man jo selv bestemme om man har værdier der ikke flugter med formandens og bestyrelsens, og så vælge IKKE at støtte disse værdier ved at opsige sit medlemsskab
Mogens Laier
28. MARTS 2019
Der er en del Dansk
Der er en del Dansk Folkeparti i din udmeldelse, nu har du da mistet ethver mulighed for indflydelse, jeg har stor tillid til den nye bestyrelsen og formanden
Thomas Szlavik
28. MARTS 2019
Hvorfor er det så spændende,
Hvorfor er det så spændende, at et (!) medlem af PF har meldt sig ud, fordi den kandidat han støttede til formandsposten tabte. Få nu f.h. noget substans på journalistikken i Journaliset. I er jo ikke ansat til at skrive fristil. Og nej, jeg har overhovedet ingen andre interesser i sagen, end at Journalisten burde lave journalistik.
Jørn Stjerneklar
28. MARTS 2019
Hvorfor melde sig ud? Det er
Hvorfor melde sig ud? Det er da måden til at miste enhver indflydelse på at ændre på noget.
Det er selvfølgelig Brix eget valg. Om det er næstformanden eller Brix der graver grøften bredere og dybere må folk selv vurdere. At sætte sig uden for indflydelse er ikke vejen frem, dog.

Flere