DJ: Det bør være lettere at lukke hjemmesider

»Vi har ret gode chancer for at få det lukket,« siger DJ-jurist Lone Amtrup om russisk-ejede docplayer.dk, hvor mange medlemmers artikler ligger uden tilladelse. Hun mener, hjemmesider bør kunne lukkes uden dommerkendelse. DK Hostmaster er åbne for at ændre reglerne, hvis internetsamfundet ønsker det

»Det kan ikke være rimeligt, at for eksempel en russisk ejer som her kan lave en hjemmeside, der lukrerer på andres materiale.«

Sådan siger Dansk Journalistforbunds ophavsretschef, Lone Amtrup, efter at Journalisten har beskrevet hjemmesiden docplayer.dk, hvor flere journalister oplever, at deres tekster ligger uden tilladelse. Hjemmesiden er ejet i Rusland, og lignende hjemmesider findes i en række europæiske lande.

Hjemmesiden lægger platform til, at alle kan uploade dokumenter. På hjemmesiden ligger lige nu tusindvis af dokumenter – alt fra artikler og bøger til eksamensspørgsmål og opskrifter.

Ret gode chancer for at få det lukket

Lone Amtrup opfordrer medlemmer, som ser deres egne artikler på docplayer.dk, til at henvende sig.

»Der kan jo faktisk gøres noget, når man oplever det her. Fordi det er et .dk-domæne, har vi langt bedre muligheder, også selv om det angiveligt er ejet af en russer,« siger hun.

Hun er usikker på, hvor langt DJ er i forhold til den konkrete sag om docplayer.dk. Men hun understreger, at en sådan sag normalt løses af forbundets advokater og advokatfuldmægtig.

»Da der er tale om et .dk-domæne, har vi ret gode chancer for at få det lukket. Og selv hvis det er et domæne i et andet land, har vi gode erfaringer med at samarbejde med vores søsterorganisationer internationalt.«

DJ: Ikke internettets værste mareridt

I forgårs beskrev mediejurist Peter Lind Nielsen eksemplet med docplayer.dk som »internettes værste mareridt«. Det er Lone Amtrup dog ikke enig i. For det kan blive meget værre, lyder det.

Er det rigtigt, som mediejuristen siger, at det kræver både meget tid og mange penge?

»Ja. Men vi gør det jo på medlemmernes vegne. Det koster tid og penge, men vi har begge dele, og det er en af vores fornemste opgaver at hjælpe medlemmer, der bliver krænket på den måde. Så jeg synes ikke, det er et mareridt. Det er bare at kontakte os, hvis man er medlem, vi har rigtig godt fat i området sammen med Rettighedsalliancen,« siger Lone Amtrup.

Hun lægger vægt på, at DJ er del af Rettighedsalliancen, som samarbejder med teleindustrien og en række domæne-udbydere om at bekæmpe krænkelser af ophavsret. Rettighedsalliancen er det, der tidligere hed Anti-Pirat-Gruppen.

Administrator åbner for at ændre reglerne

Hos DK Hostmaster, som administerer de danske .dk-domæner, kan adm. direktør Jakob Truelsen godt forstå, at journalister og andre er frustrerede over, at deres materiale ligger frit tilgængeligt på docplayer.dk uden samtykke. Men han kan ikke gøre noget ved det.

»Vores grundlæggende rolle er at sikre, at domæner på .dk fungerer. Vi blander os sjældent i, hvad folk gør med det domænenavn, de har anskaffet sig. Det er sådan set ligegyldigt, om det er en hobbyside om deres hundekennel, en kriminel side, som sælger Nike-sko, eller hvad formålet er. Vores principielle holdning er, at når vi leverer infrastruktur, skal vi ikke være dommer over indholdet,« forklarer han.

I dag kan DK Hostmaster undtagelsesvist lukke hjemmesider. Men i sager som docplayer.dk vil de kun gøre det efter en dommerkendelse, understreger Jakob Truelsen. Han er dog åben for, at DK Hostmasters regler kan ændres, hvis internetsamfundet ønsker det. Derfor har DK Hostmaster (og ejeren DIFO) netop indledt en offentlig høringsproces.

»Høringsprocessen har tre emner: Hvornår skal vi kunne lukke en hjemmeside? Hvordan sikrer vi, at personen bag en hjemmeside er rigtig? Og hvornår udleverer vi data om ejeren af en hjemmeside?« forklarer Jakob Truelsen.

Forsøger at finde grænsen

DK Hostmaster og DIFO afholdt en heldagshøring den 6. juni, hvor en række organisationer og virksomheder deltog. Nu følges den op med en skriftlig høring, som slutter den 15. august. Herefter vil DK hostmaster samle op på høringssvarene på et bestyrelsesmøde 20. september og diskutere, om reglerne skal laves om.

»Vi forsøger at finde ud af, hvor grænsen skal gå. Vi kan få super meget sikkerhed, men lav tilgængelighed til nye domæner. Eller det kan være super let at få et nyt domæne, men med lav sikkerhed. Nu har vi spurgt internetsamfundet, hvor de synes, den grænse skal gå,« siger Jakob Truelsen.

Dansk Journalistforbund var ikke med til heldagshøringen, men Lone Amtrup lover, at DJ vil indsende et skriftligt svar. Hun roser DK Hostmaster for initiativet.

DJ: Hjemmesider bør kunne lukkes uden dommerkendelse

Hvis det stod til DJ, skulle det være lettere for rettighedshavere at lukke hjemmesider ned hurtigt, hvis det er åbenlyst, at de er lavet i ond tro.

»Vi vil gerne, at hosting-udbyderen også uden dommerkendelse kan gå ind og lukke et domæne, hvis der sker systematisk brug af beskyttet materiale uden tilladelse. Vi vil også gerne, at politiet kan gøre det samme. Det er klart, at det skal dokumenteres, at der sker systematisk brug, men det bør være lettere,« siger Lone Amtrup.

Hun er opmærksom på, at Youtube-eksempler har vist, at der kan være en udfordring i, at rettighedshaveren – som kræver materiale fjernet – skal dokumentere ejerskabet.

»Der skal være krav om en form for dokumentation for, at rettighedshaveren har rettighederne. Men med den dokumentation bør det være lettere at få taget materialet ned, ligesom det bør være muligt for politiet at blokere et domæne,« siger Lone Amtrup.

Lidt det samme som musikområdet

Journalisten har været i kontakt med docplayer.dk per mail. Her har en repræsentant for hjemmesiden, som ikke underskriver sig med navn, fastholdt, at siden overholder lovgivningen, fordi de kun stiller en platform til rådighed og ikke kan tage ansvar for indholdet.

Journalisten har stillet en række opfølgende spørgsmål, som vi afventer svar på.

Men docplayer.dk understreger, at hvis fx en dansk journalist henvender sig og påpeger en konkret rettighedskrænkelse, så fjerner de materialet. Dermed overholder de samme regler som eksempelvis Youtube. Lone Amtrup mener dog ikke, det er nok.

»Problemet opstår, hvis der er tale om systematisk brug. Så kræver det rigtig meget af DJ og den enkelte rettighedshaver at tage kontakt og få materialet fjernet. Der mangler regler, som gør det let at lukke domænet. Vi ser lidt det samme som på musikområdet. Nogle krænkelser er uforvarende, og der indgår vi en dialog og finder en løsning. Men det er et problem, når der sker systematiske krænkelser,« siger Lone Amtrup.

Man er ofte ikke i tvivl

I dag kræver det en dommerkendelse at lukke et domæne. Hvorfor skal det være lettere at lukke hjemmesider?

»Hvis der er tale om systematisk brug af andres materiale, så skal det være lettere. Der skal selvfølgelig være nogle kriterier for, hvornår det er systematisk, og hvordan man dokumenterer det.«

Bliver det så ikke et lige så stort arbejde som at få en dommerkendelse?

»Nej. Ofte er man ikke i tvivl, om der er tale om systematisk og bevidst krænkelse, som for eksempel her,« siger Lone Amtrup.

Jakob Truelsen fra DK Hostmaster ønsker ikke selv at forholde sig til, hvad der er det rigtige at gøre.

»Vi har spurgt vores bagland. Nu vil jeg gerne vente og se, hvad de kommer med, før jeg udfolder nogen holdning til det. Jeg vil gerne respektere deres tilbagemeldinger,« siger han.

9 Kommentarer

Anders Elm
25. JUNI 2016
Trist at DJ typisk er efter
Trist at DJ typisk er efter andres omgang med mangel på retssikkerhed, men ikke ser bjælken i eget øje. Brud på ophavsret skal selvfølgelig løses via retssystemet og ikke via "administrative" afgørelser af en ikke-uvildig part.

Og tænk i øvrigt, at DJ er med i det forhenværende Anti-Pirat-Gruppen, der jo er kendt for at true og sagsøge vandkantsdanske teenagedrenge uden adgang til gratis advokathjælp fra nærmeste familie langt ind i helvede...

Storslået!
Michael Kjærgård
25. JUNI 2016
Lars W.: Hvem siger det skal
Lars W.: Hvem siger det skal være nemt? Hvis det var, havde vi jo ikke brug for DJ til at klare ærterne for os. Kan du virkelig ikke forestille dig hvordan en adgang til at lukke sider administrativt pga. en ophavsretspåstand kan (mis)bruges mod sider hvor det i virkeligheden er andre grunde nogen har til at forlange dem lukket? Administrative indgreb er et skråplan, og det er mig ubegribeligt at I ikke selv kan se det.
Anders Hede
24. JUNI 2016
Vi ser bare altid en
Vi ser bare altid en glidebane i øjnene. Det starter med børneporno, det vil alle gerne have fjernet, men så kommer skridtene derfra og de er nu langt nemmere, nu man har afgjort at fjerne hjemmesider. Nu er det så lidt journalistisk ophavsret, man vil fjerne. Man har set blokering af internetcasinoer/netspil, og mange ser ikke hvorledes man ødelægger nettets frihed før det er for sent.
Bodil Rohde
24. JUNI 2016
Kære Lars Werge

Kære Lars Werge

Hvis man søger på dit navn på docplayer.dk, er det nærmest muligt at følge hele din karriere og aktiviteter i DJ i de senere år.

docplayer.dk har åbenbart også støvsuget DJ for bestyrelsesmøder, protokoller, generalforsamlinger, andre møder osv..

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Lars Werge
24. JUNI 2016
Dansk Journalistforbund
Dansk Journalistforbund værner med alt, hvad vi har, om ytringsfriheden. Både vore medlemmers og borgernes ytringsfrihed.
Det er ikke til diskussion.
Men DJ passer også på vore medlemmers ophavsret. Og i denne konkrete sag, hvor et russiskbaseret site systematisk misbruger (= stjæler) vore medlemmers værker for egen vindings skyld, er det ophavsretten, der er vort fokus.
Chef for DJ Ophavsret, Lone Amtrup, har i interviewet med journalisten.dk alene forholdt sig til docplayer.dk og lignende sider; gennem artiklens andre kilder bliver det også tydeligt, at problemet optager branchen generelt.
Direktør for DK Hostmaster Jakob Truelsen er således citeret for, at målet med den offentlige høring, der er igangsat, er at skabe klarhed over, ”…hvornår kan vi lukke en hjemmeside?”
Det er blevet stadig vanskeligere for ophavsretshavere at få klarhed over, hvor deres materiale uretmæssigt bliver udgivet. Når det sker, er det uomtvisteligt brud på ophavsretten – men som beskrevet i artiklen, så er det forbundet med praktiske udfordringer og økonomiske byrder at bevise sin ret i disse sager.
Derfor ønsker DJ, at der skabes rammer, der gør det lettere at lukke web-sider, der systematisk og bevisligt (for myndighederne) har forbrudt sig mod ophavsretten.
Og dette ønske om klarere rammer strider ikke imod ytringsfriheden.

Flere