Udenrigsminister: Ulandsbistand skal ikke støtte outsourcing

”Selvfølgelig skal vi ikke bruge udviklingsbistand på at fremme udflytningen af danske arbejdspladser,” fastslår udenrigsminister Kristian Jensen (V). Egmont outsourcer til firma i Vietnam, som er etableret med dansk statsstøtte

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) reagerer nu også på sagen om Egmont Publishings outsourcing til Vietnam. Han fastslår over for Journalisten, at dansk ulandsbistand ikke fremover skal støtte outsourcing.

Egmont Publishing outsourcer en række layout-opgaver og nedlægger 13 stillinger. I fredags blev det meldt ud, at otte fyres.

I sidste uge kunne Journalisten fortælle, at det firma, som overtager opgaverne i Vietnam, er etableret med 3,5 mio. kr. fra den danske ulandsbistand.

Det har vakt kritik fra flere sider.

»Det er simpelthen statsstøttet nedlæggelse af danske arbejdspladser,« sagde næstformand Tine Johansen til Journalisten.

Dansk Folkeparti krævede en garanti fra udenrigsministeren om, at danske ulandsmidler ikke vil tilflyde selskaber, som outsources fra Danmark.

»Outsourcing af danske arbejdspladser skal ikke hjælpes på vej ved, at nogen har fingrene nede i klejnekassen og får ulandsbistand,« sagde ordfører for ulandsbistand Hans Christian Skibby.

Udviklingsbistand skal ikke fremme udflytning

Journalisten har spurgt Udenrigsministeriet:

Har Danida noget principielt imod at støtte virksomheder, som modtager outsourcede opgaver fra Danmark, hvis der samtidig oprettes stillinger og økonomisk vækst i fx Vietnam?

Udenrigsminister Kristian Jensen svarer via en pressemedarbejder per mail:

”Vi kan og vil ikke sætte en stopper for globaliseringen. Det er ikke liberal udenrigspolitik. Men selvfølgelig skal vi ikke bruge udviklingsbistand på at fremme udflytningen af danske arbejdspladser.”

En måde at få foden indenfor

Kristian Jensen tilføjer, at ministeriet lige nu arbejder på at ændre statsstøtten til danske virksomheder i udviklingslande.

”Danidas erhvervsstøtteprogram blev sat i bero i 2014, og vi arbejder på, hvordan vi skal skrue et nyt program sammen. Mit mål er at få endnu flere danske virksomheder til at investere i vækst og udvikling i udviklingslandene,” udtaler ministeren og tilføjer:

”Sagen er jo, at lande som Kenya, Ghana og Bangladesh efterspørger viden og løsninger inden for energi, miljø, fødevarer og IT, hvor danske virksomheder står stærkt. Men det kan være svært, bekosteligt og bureaukratisk at få foden ind over dørtrinnet i disse lande. Derfor er der brug for et program, der kan hjælpe med adgang og opstart i vækst- og udviklingslande, også i samarbejde med lokale virksomheder.”

Støtte skulle sikre arbejdsplader

Udenrigsministeriet oplyser, at Danida fra start var opmærksomme på, at det var en del af strategien bag det dansk-vietnamesiske projekt at outsource arbejde til Vietnam. Ministeriet noterer sig samtidig, at der stod i projektstrategien, at man ville bevare trykkeri-delen i Danmark.

”Planen var at skabe nye arbejdspladser i Vietnam, samtidig med at projektet bidrog til at bevare grafiske arbejdspladser i Danmark,” oplyser Udenrigsministeriet per mail.

Firmaet i Vietnam – Minh Graphic – satsede både på det danske og det vietnamesiske marked, mens man fik danske ulandsmidler. Danida-støtten stoppede i 2008, og Danida-projektet med Minh Graphic blev officielt afsluttet i 2010.

Medstifter af Minh Graphic Henrik Olesen har forklaret Journalisten, at selskabet først besluttede at satse målrettet på danske kunder, efter at den danske statsstøtte stoppede.

»Da Danida-støtten sluttede, måtte vi bare erkende, at det ikke var lykkedes at komme ind på det lokale marked,« sagde Henrik Olesen i sidste uge.

1 Kommentar

Karen Hedegaard
26. AUGUST 2015
Godt nyt trods alt, selv om
Godt nyt trods alt, selv om det ikke hjælper vores fyrede kolleger på Egmont.