TV 2 Nyhederne gør perspektiv til et nyhedskriterie

Der skal være plads til flere nuancer på skærmen. Det mener TV 2, der i dag lancerer formatet '360 grader', som skruer op for et alternativt nyhedskriterie på TV 2: “Folk har behov for at få sat tingene i perspektiv,” siger nyhedschef

Vinklen skal være trukket blødere op, og der skal være plads til flere nuancer i nyhederne.

Sådan lyder bevæggrunden for, at TV 2 fra i dag indfører formatet ‘360 grader’ som fast element i nyhedsudsendelsen klokken 21.30.

“Noget journalistik er lige lovligt skarpvinklet, men her vil vi gå efter at få flere nuancer med, og det kan så betyde, at det ikke fremstår lige så skarpvinklet. Til gengæld giver vi et andet syn på historien, så man kan få udfordret sin holdning,” siger Jacob Kwon, der er nyhedschef på TV 2.

Medierne kan ikke tage for givet, at folk tror på dem

Ifølge Jacob Kwon er nyhedsmedier udfordret på troværdigheden. Derfor er konceptet også et forsøg på at åbne mere over for seerne, så de tydeligt kan se, at TV 2 giver mere plads til forskellige perspektiver.

“Det er en indsats, som meget synligt skal højne troværdigheden. Vi har altid arbejdet med troværdigheden, men her bliver det mere tydeligt. Der kan være en opfattelse af, at medier er biased, så her viser vi meget tydeligt, at vi formår at se en sag fra flere sider,” siger han.

Hvorfor er det vigtigt?

“Det er vigtigt for alle medier i den tid, vi lever i. Vi kan ikke længere tage for givet, at folk tror på os og på, at vi siger sandheden. Vi skal vise meget tydeligt, at vi kan se en sag fra flere sider.”

For at få alle seere med kommer ‘360 grader’ til at være markeret med grafiske elementer på skærmen. De viser bogstaveligt talt, hvor langt seerne er i historien. Indslagene under formatet '360 grader' kommer til at være mellem fem og syv minutter lange, og de skal rumme fire faste afsnit, som giver forskellige perspektiver på historien.

“Der kommer til at være et skilt nede i hjørnet, og så vil der være et grafisk element, så man kan følge med i, hvor i historien vi er. Man skal kunne følge trinnene rundt i historien,” siger Jacob Kwon.

Perspektivering er nødvendigt

TV 2 indførte for tre år siden også konceptet 19 inspiration, der skulle give plads til daglige, konstruktive historier på sendefladen. Det koncept holder TV 2 stadig fast i, men samlet set er der skruet op for andet end den konfliktsøgende nyhedshistorie, siger Jacob Kwon.

Er det her et forsøg på at være mindre konfliktorienterede?

“Fælles for vores nyhedshistorier er, at de har aktualitet. Det er klart. Vi vægter generelt også relevans og nærhed meget højt. Men i det her nye format sætter vi fokus på perspektivering som nyhedskriterie,” siger Jacob Kwon.

Når man hører, at oplægget er, at man gerne vil høre flere sider af en sag, er det vel bare almindelig journalistik?

“Det er almindelig journalistisk lærdom at høre modparten. Men det er ikke det samme som fordomsfrit at udforske den modsatte side af en gængs fortælling. Hvis det eksempelvis er konflikten mellem Rusland og Ukraine, så interesserer danske medier sig i mindre grad for, hvad russernes bevæggrunde for at ville ind i Ukraine er. Det kunne være et sted, hvor vi bredte flere holdninger ud,” siger Jacob Kwon.

Det, mener han, vil styrke nuancerne i TV 2’s journalistik.

“Folk har behov for at få sat tingene i perspektiv. Vi hører brudstykker fra nyhedsbilledet hele dagen uden at få sat det i den rette sammenhæng,” siger Jacob Kwon.

0 Kommentarer