Startløn for nyuddannede er dykket med 2.000 kr. på to år

På to år er startlønnen for nyuddannede DJ-medlemmer faldet med over 2.000 kr. og er nu helt nede på 2007-niveau. ”Det er en kedelig tendens. Men det er ikke så overraskende,” siger DJ’s næstformand Tine Johansen

For andet år i træk falder startlønnen for nyuddannede medlemmer af Dansk Journalistforbund markant. Lønnen i medlemmernes første job er faldet med lidt over 2.000 kr. på to år, så den nu er nede på en månedsløn på 30.664 kr., viser nye tal fra DJ's lønstatistik.

Dermed er startlønnen helt nede på niveauet i 2007, da DJ for første gang lavede sin statistik over de nyuddannedes løn. Bortset fra et lille dyk i startlønnen i 2008, så steg startlønnen stille og roligt hvert år frem til 2014, hvor den toppede med 32.724 kr. Men nu er startlønnen faldet med cirka 1.000 kr. to år i træk.

DJ: En kedelig tendens

”Det er en kedelig tendens. Men det er ikke så overraskende, når man på nogle overenskomster har sat startlønnen ned med åbne øjne,” siger DJ’s næstformand Tine Johansen.

Det er blandt andet sket på Jyllands-Posten, Børsen og senest på BT, hvor redaktionen er blevet fusioneret med Metroxpress.

På alle tre aviser har man inden for de seneste år sænket minimumslønnen med cirka 5.000 kr. om måneden, mod at man til gengæld bevarer andre goder i overenskomsterne. Minimumslønnen på de tre aviser er nu nede på 25-26.000 kr. om måneden. Der er dog stadig mulighed for, at den enkelte nyuddannede kan forhandle sig frem til et personligt tillæg.

Startlønnen dykker på alle områder

Indførelsen af lavere grundløn på flere dagblade er ikke hele forklaringen på faldet i startlønnen for de nyuddannede medlemmer. Startlønnen på dagbladene er samlet set faktisk faldet mindre set over de seneste to år end det gennemsnitlige fald i startlønnen. Lønniveauet er også påvirket af, at der på radio, tv, ugeblade og magasiner samt på kommunikationsområdet er registreret store fald i startlønnen.

Tine Johansen er bekymret for, at den udbredte krisesnak i og om mediebranchen påvirker de nyuddannede negativt, når de skal forhandle løn i deres første job.

”Vores beskæftigelsestal er gode, og vi har lavere ledighed end i mange år. Men al den snak om, hvor skidt det står til i medie- og kommunikationsbranchen, påvirker måske de nyuddannede, når de skal til deres første lønforhandling. De kan få den opfattelse, at de bare skal være glade for at få et job uanset lønvilkårene,” siger Tine Johansen.

Nyuddannede skal søge rådgivning om lønnen

Hun påpeger, at lønnen aldrig er noget diktat fra ledelsen, heller ikke i det første job. Og hun opfordrer de nyuddannede til at søge råd og vejledning om lønniveauet før jobsamtalen.

”Det er ikke take it or leave it. Det er vigtigt, at man som nyuddannet søger rådgivning inden sin første lønforhandling hos enten DJ eller ens tillidsmand, som kan sige, hvad lønniveauet plejer at være,” siger Tine Johansen.

Lønstatistikken viser stor spredning i hvor høj en løn, de nyuddannede får. Den mindste startløn blev i 2016 givet til en it-designer, der fik 24.755 kr. i månedsløn hos en privat organisation, mens den højeste startløn på 39.017 kr. blev givet til en journalist, der fik job som studievært, oplyser DJ.

Karrieren begynder ofte med et vikariat

Desuden viser statistikken, at karrieren ofte begynder med et vikariat. 40 procent af de nyuddannede fik et vikariat som det første job. Vil man lave radio eller tv, skal man nærmest påregne at måtte starte i et vikariat. Hele 73 procent af de nyuddannede på dette område begyndte i et vikariat, mens det kun var tilfældet for 21 procent på dagbladene.

I år omfatter DJ’s dimittend-statistik lønnen for 140 nyuddannede DJ-medlemmer, som DJ har løndata på. Da antallet af nyuddannede i branchen er betydeligt højere, skal de enkelte års tal tages med et vist forbehold, særligt for de enkelte mediegrupper. Men set over hele den 10-årige periode tegner statistikken et relativt dækkende billede af lønudviklingen for de nyuddannede, vurderer DJ.

2 Kommentarer

Asbjørn Andersen
13. FEBRUAR 2017
Hvis den udvikling er et
Hvis den udvikling er et udtryk for, at erfarne kollegaer ikke hjælper de unge med at forhandle en ordentlig løn, så er det at skyde sig selv foden. En lavere startløn gør det nemlig mere attraktivt at fyre de dyre erfarne medarbejdere og det gør det også sværere for alle, men især de der tjener mest, at forhandle sig til højere løn.

Tilgengæld kan medierne vel få flere journalister for pengene med en lavere startløn, og måske kan det endda gøre arbejdsløsheden lavere på sigt, hvilket nok er mest positivt for de unge, hvis der er noget positivt i en lavere startløn. Derudover tror jeg, at de fleste unge reelt "bare" vil være glade for at få et job efter uddannelsen.

Ergo: Hvis startlønnen falder så rammer det nok mest de "gamle" højere lønnede end de unge nyuddannede.

Jeg synes ikke, at en lavere startløn er positivt, for det mener jeg ikke. Men når der er et fald, så rammer det alle - også de erfarne!
Jesper Pedersen
13. FEBRUAR 2017
Det siger alt om
Det siger alt om solidariteten blandt journalister, at de gamle og garvede ikke har taget kampen for de nye og kommende.