Stående applaus til afgående formand på rolig generalforsamling

God ro og orden og uden meget debat eller ståhej. Sådan forløb generalforsamlingen i Kreds 4, hvor største begivenhed var udskiftningen på formandsposten

Efter otte år på posten takkede John Lykkegaard fredag af som formand for Kreds 4 med ordene ”Tak til alle jer, der har valgt at stemme på mig år efter år. Tak for tilliden, jeg har nydt hvert et år.” Afskeden førte til stående applaus fra de 37 fremmødte i lokalet på Fiskergade.

Bestyrelsen pegede på næstformand Helle Veel Høygaard, som dermed droppede ’næst’ i sin titel og blev ny formand.

Den øvrige bestyrelse blev nedsat uden kampvalg. Formand Helle Veel Høygaard, kasserer Kurt Simonsen, Kirsten Lykke Hansen, Lis Kelså og Niels-Erik Sørensen bliver siddende i bestyrelsen. Hanne Duus og Flemming Jeberg blev valgt ind som nye.

Ligeledes blev suppleanterne Ole Toldbod, Birgitte Krøyer og Eva Lisby valgt uden modkandidater.

Blikket rettet mod udlandet

I sin sidste beretning for Kreds 4 fokuserede John Lykkegaard blandt andet på journalisters kår i udlandet.

”Hvor journalister i Danmark sjældent bliver udsat for fare, ser det anderledes ud for mange af vore udenlandske kolleger, som bliver forfulgt – og i nogle tilfælde sætter livet på spil – på grund af deres arbejde,” sagde John Lykkegaard.

Han lagde vægt på vigtigheden af DJ’s samarbejde med International Media Support om hjælp til forfulgte kolleger.

Formandens fokus på udlandet mødte sympati hos journalist og kommunikatør Per Henrik Hansen.

”Jeg var glad for det, formanden sagde i sin beretning om lande, hvor journalister bliver forfulgt, og den internationale støtte. Det er rigtig fint, at forbundet gør noget ud af det,” sagde Per Henrik Hansen.

Han nævnte i den forbindelse sagen om irakiske Bahar Jasim, som har vakt en del debat i forbundet.

”Jeg skal ikke gøre mig klog på den sag, og det kan godt være, at det er den rigtige beslutning. Men jeg håber ikke, at det er en principiel beslutning, at man i DJ ikke vil støtte kolleger, som kommer fra andre lande og søger asyl i Danmark. Det må afhænge af den konkrete sag,” sagde han.

Blandt de 37 var DJ’s formand, Lars Werge, og hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Mark Pedersen. De svarede begge på Per Henrik Hansens kommentar.

”Hovedbestyrelsen fik i går en orientering på et lukket punkt, da der var hovedbestyrelsesmøde, og den erklærede sig tilfreds med det forløb, der har været. Men det er jo ingen hemmelighed, at der har været forskellige opfattelser af den sag,” sagde Lars Werge, som ikke ville kommentere mere på den konkrete sag, da hovedbestyrelsen af princip ikke kommenterer personsager.

Rasmus Mark Pedersen valgte at supplere formandens svar:

”Der blev spurgt, om det er blevet en generel ting, at vi ikke går ind i asylsager, og ja, det er det blevet. Man mener ikke i forbundet at have kompetencer – og det virker i virkeligheden også til at være rigtigt – til at kunne vurdere fra sag til sag, som du beder om. Jeg mener helt personligt, at der er en mellemting mellem at føre en sag og at gøre ingenting. Men man har valgt en linje, hvor man ikke går ind i det fra forbundet. En linje, jeg i øvrigt er uenig i,” sagde han.

Rasmus Mark Pedersen holdt desuden et kort foredrag om specialforeningen for journalister, som han er formand for.

Ikke meget debat

Beretning og regnskab blev stemt igennem uden den store debat. Det var der generelt ikke meget af. Til gengæld var der god stemning hele vejen igennem generalforsamlingen, som sluttede tre kvarter før annonceret tid med kommentaren ”brug rigtig meget tid under eventuelt”.

Undervejs havde – ud over DJ’s beslutning om ikke at hjælpe den irakiske journalist Bahar Jasim – også beskæftigelsen i kredsen og den kommende studietur til Hamborg været oppe at vende.

1 Kommentar

Kim Henningsen
6. MARTS 2017
Der er ikke noget som
Der er ikke noget som mødereferater ud fra samme skabelon, som blev anvendt, da jeg begyndte i praktik på Lolland-Falsters Folketidende i 1976. Det eneste, der mangler, er, hvem der blev valgt til dirigent - og at han til sidst takkede for god ro og orden :-)