Søren Espersen rejser injuriesag for nazi-anklage

Dansk Folkepartis Søren Espersen vil stævne arkivar Frede Farmand, som anklager Espersen for at have været medlem af det danske nazistparti. I 2004 blev TJECK dømt for at fremsætte samme anklager. Frede Farmand mener ikke, han har skrevet noget forkert (Opdateret 2.2 2018)

I februar 2004 blev TJECK Magazine dømt for injurier. Bladet havde bragt en artikel, hvor Dansk Folkepartis daværende pressechef Søren Espersen blev omtalt som medlem af det danske nazistparti, DNSB.

Den påstand og to andre påstande var der ifølge Østre Landsret ikke belæg for. Derfor blev TJECK idømt en bøde på 25.000 kroner, ligesom de blev pålagt at bruge 10.000 kroner på offentliggørelse af dommen.

Men nu gentager arkivar Frede Farmand, der var kilde i TJECKs artikel, de tre påstande, som TJECK blev dømt for. Det er sket i et opslag på Facebook, som Frede Farmand lagde op mandag. 

Har sat advokat på sagen

Søren Espersen er i dag medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Han vil nu få sin advokat til at rejse en injuriesag mod Frede Farmand.

”Det er helt vildt, det han skriver. Jeg kan ikke have det,” siger Søren Espersen.

Han undrer sig over, at Frede Farmand tager sagen op igen.

”Det er næsten 15 år efter en definitiv landsretsdom, som heller ikke blev forsøgt anket. Det er ærgerligt, og det kan han ikke være bekendt,” siger han.

Landsrettens dom

Facebook-opslaget ligner ifølge Søren Espersen i store træk den artikel, som TJECK bragte.

Ifølge Østre Landsret blev TJECK dømt for tre udsagn. Disse var:
”Søren Espersen står … opført som medlem af det danske nazistparti, DNSB. En ære, han blev tildelt for sine fortjenester.”
”Ved udgangen af 1988 tildeler Jørgen Nielsen et såkaldt B-medlemskab af DNSB til Søren Espersen for hans fortjenester.”
”Ved selve ansøgningen erklærer ansøgeren … at han har kendskab til og accepterer D.N.S.B.’s politiske program og organisatoriske opbygning.”

Farmands opslag

I sit Facebook-opslag skriver Frede Farmand præcis det samme om Søren Espersen:

”…han står også opført som medlem af det danske nazist-parti, DNSB. En ære, han blev tildelt for sine fortjenester.”

”Ved udgangen af 1988 tildeler Jørgen Nielsen et såkaldt B-medlemskab af DNSB til Søren Espersen for hans fortjenester.”

"Ved selve ansøgningen erklærer ansøgeren … at han har kendskab til og accepterer D.N.S.B.'s politiske program og organisatoriske opbygning."

”Han angriber DR”

Ifølge Frede Farmand er anledningen til opslaget Søren Espersens aktuelle kritik af DR’s Danmarkshistorie.

”Når han angriber DR for ikke at lave ordentlige udsendelser, mener jeg, at han skal tage sin egen historie op,” siger Frede Farmand.

Selv om du er kritisk over for Søren Espersens udtalelser, skal du vel være fair over for ham og ikke frembringe udokumenterede anklager?

”Jeg har været fair her. Han skal tage sig selv mere alvorligt, før han sparker på andre,” siger Frede Farmand.

Stod opført i forlags register

Frede Farmand afviser, at han i opslaget skriver, at Søren Espersen var medlem af nazistpartiet.

”Jeg kunne ikke drømme om at beskylde Søren Espersen for at være nazist. At folk antager, at han har været nazist, når han har hjulpet dem, er en fejlslutning. Men det kan jeg jo ikke gøre noget ved,” forklarer han.

TJECK blev dømt for at skrive, at han var tidligere medlem af nazistpartiet. Og det er jo det, du gentager ..?

”Han var B-medlem i Nordlands arkiv,” siger Frede Farmand og henviser til Forlaget Nordlands register. Her var Søren Espersen af forlaget registreret som B-medlem, fordi han modtog brevpost fra Nordland. Det slog Østre Landsret også fast.

Hvorfor skriver du ikke bare det i stedet for at skrive, at han har været medlem af nazistpartiet?

”Jo, hvis det kan formilde Søren Espersen, så præciserer jeg det gerne,” siger Frede Farmand.

Søren Espersen har tidligere fortalt Journalisten, at mange borgere fejlagtigt tror, at han er dømt nazist. Han og Dansk Folkeparti får jævnligt henvendelser, som må dementeres.

(Opdatering 2.2.2018. Søren Espersen har på Journalistens henvendelse oplyst, at han har belsluttet ikke at køre en sag, fordi han "ikke orker")

2 Kommentarer

Hanne Marie Zieler
17. NOVEMBER 2017
Treck blev frikendt. Retten
Treck blev frikendt. Retten fandt et de kun havde bragt faktuelle oplysninger om Espersen.
Frede Farmand
26. OKTOBER 2017
DNSB var dengang i 1988 en
DNSB var dengang i 1988 en sammenslutning af unge mennesker der bekendte sig til en nazistisk verdensanskuelse. Oprindelig begyndte det med DNSU, Danmarks nationalsocialistiske Ungdom, men som tiden gik blev det til en bevægelse. DNSB' leder, Poul Heinrich Riis-Knuden, ønskede at opstille til det kommende kommunevalg og det var i den forbindelse der blev lavet en tv-udsendelse "De skjulte Bånd." Ordet "nazistparti" er ikke korrekt da DNSB var en bevægelse og endnu ikke et parti. På det tidspunk havde DNSB ved Jørgen Nielsen et samarbejde med Søren Espersen. Samarbejdet bestod i artikler som Søren Espersen skrev. Disse artikler blev bragt i BT og i "Nationalsocialisten". Som en gestus gav Jørgen Nielsen Søren Epersen et B-medlemsskab der efterfølgende blev til et C-medlemsskab. Det sidste var et udtryk for at Søren Espersen var "vor mand i pressen", sagde Jørgen Nielsen. Ved samme tid opdaterede Jørgen Nielsen Riis-Knudsen "Nordland Forlags" kunderegister. Jørgen Nielsen begik den fejl, at han indførte et "B" i Nordland Forlags kunderegister. Nu optrådte Søren Espersen to steder. Det der er offentliggjort er uddrag fra Nordland Forlag og ikke DNSB' medlemsarkiv. Ved Østre Landsret var det bilag fra Nordland Forlag der blev behandlet. Da Østre Landsret spurgte Riis-Knudsen hvad "B" betød, sagde Riis-Knudsen under vidneansvar: "Brevpost" og ikke en medlemsbetegnelse. Da dette svar var afgivet faldt Søren Espersen på knæ for Riis-Knudsen og sagde, "Tak, tak mange tak". 2017.10.26.