search

Skal DJ have nyt navn? Her er læsernes dom

Over 1.000 læsere deltog i Journalistens undersøgelse, hvor læserne skulle stemme om Dansk Journalistforbunds navn. Det navn, der vandt størst opbakning, er det nuværende

’Dansk Journalistforbund’ er det mest populære navn i en spørge-undersøgelse, Journalisten netop har gennemført.

Deltagerne kunne stemme på otte forskellige navne, som indtil videre har været fremme i debatten – herunder det nuværende. De kunne også finde på nye navne.

Opfordringen til læserne lød:

”Du kan stemme på 1 eller 2 forslag. Du kan også bruge én af dine stemmer på dit eget forslag, hvis du har en genial idé, som bør indgå i debatten.”

Linket til undersøgelsen blev sendt ud i Journalistens nyhedsbrev, der kommer ud til medlemmerne. 1.103 læsere svarede i perioden 4. april til 23. april.

Her er resultaterne

– 41 procent mener, at forbundet fortsat skal hedde ”Dansk Journalistforbund”.

– 23 procent mener, at forbundet skal skifte navn til ”Dansk Journalistforbund – medier og kommunikation”.

– 19 procent stemte på ”Dansk Medieforbund”.

– 14 procent havde egne forslag, hvor ”Medieforbundet” er det hyppigste.

– 11 procent stemte på ”Dansk Kommunikations- og Journalistforbund”.

 – 8 procent stemte på ”DJ – medier og kommunikation”.

– 6 procent stemte på ”DJ – medier, journalistik og kommunikation”.

– 5 procent stemte på ”DJ”.

– 4 procent stemte på ”Mediearbejderne”.

 

Politikere vil have nyt navn

Journalisten gennemførte undersøgelsen, fordi et flertal af forbundets hovedbestyrelse har stillet forslag om at starte en proces, der skal føre til et nyt navn.

Forslaget skal til afstemning på delegeretmødet, der finder sted 28.-29. april. I forslaget står der:

”Delegeretmødet pålægger DJ’s hovedbestyrelse at igangsætte arbejdet med at finde et nyt navn til Dansk Journalistforbund hurtigst muligt efter delegeretmødet 2019.”

I forslaget kan man også læse, at formålet er at finde et navn, der er mere ”inkluderende i forhold til de mange fagligheder” – og som tydeliggør over for omverdenen, ”hvem forbundet organiserer, og hvis interesser man varetager.”

Kommentarer
19
Jens Ringberg
25.04.19 13:56
Dejlig klar afgørelse med
Dejlig klar afgørelse med imponerende 41 procent for status quo og vores nuværende fine navn - det punkt bør hurtigt kunne overstås på delegeretmødet!
Fremhævet af Journalisten
Troels Schmidt
25.04.19 14:00
I stedet for at give Dansk
I stedet for at give Dansk Journalistforbund et nyt navn, kan man omdøbe titlerne på alle dem, der mener sig ekskluderet. De kan kalde sig journalister, hvilket er billigere, nemmere og hurtigere. Og journalister er jo i dag alligevel primært medarbejdere i underholdningsindustrien fremfor - som i gamle dage - samfundets vagthunde med en mere kritisk tilgang til verden.
Fremhævet af Journalisten
Ulla Krag Jespersen
25.04.19 14:05
Et nyt navn og forbundet vil
Et nyt navn og forbundet vil lide en langsom og stille død.
Fasthold det gode og velkendte brand "Dansk Journalistforbund"
Vh. en kommunikationschef
Fremhævet af Journalisten
John Kreiner
25.04.19 14:21
Stillingsbetegnelsen
Stillingsbetegnelsen “journalist” er jo på ingen måde beskyttet og i forvejen bruges betegnelsen i flæng, så hvorfor ikke også kommunikatører, layoutere, tekstere etc.?
Betegnelsen journalist har Dansk Journalistforbund job den grad udvandet, så slip den dig helt løs...
Jeg har alligevel aldrig hørt nogen præsentere sig som “kommunikatør”
Fremhævet af Journalisten
Susanne Hoeck
25.04.19 14:40
Jeg har gennem hele min
Jeg har gennem hele min karriere med stolthed kaldt mig journalist - fordi jeg oplever det som min sande faglige og personlige identitet - uanset at mine officielle jobtitler har været: redaktør, udviklingschef, relationschef, chefkonsulent... Jeg har af samme årsag bevaret mit medlemskab, selvom forbundet meget sjældent har bidraget med noget særlig relevant... bortset fra et super godt medlemsblad.
Hvis Dansk Journalistforbund skal fastholde grund ideologien, så vær varsom med at eksperimentere med navnet - eller find på noget, der stadig sender et klart budskab om, hvad forbundet står for.
Fremhævet af Journalisten
Henrik Fisker
25.04.19 14:43
Jeg ser ingen grund til at
Jeg ser ingen grund til at ændre et enkelt og godt fungerende navn. Men til nød kan jeg gå med til forslaget om at tilføje undertitlen: Medier og kommunikation.
Men det er problematisk at vedtage et forslag, der som udgangspunkt slår fast, at der skal findes et nyt navn. Hvis ikke muligheden for at bevare det nuværende navn - som i Journalistens afstemning - er til stede, bør forslaget stemmes ned.
Fremhævet af Journalisten
Stig Eeg Sylvest
25.04.19 15:16
Jeg har været medlem af DJ
Jeg har været medlem af DJ siden 1960-61, og vi skal fastholde vort gode navn DJ eller Journalistforbundet, som vi bruger i det daglige.
v.h.
medlem nr. 985
Fremhævet af Journalisten
Martin Hjort
25.04.19 15:33
Fantastisk klar afgørelsen.
Fantastisk klar afgørelsen. Så er det afgjort. Videre til andre og vigtigere sager.
Fremhævet af Journalisten
Marianne Søndergaard
25.04.19 17:12
Man kan også læse tallene som
Man kan også læse tallene som at der er 59 pct, der er for forandring og mere inklusion...
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
25.04.19 18:56
Tak til Marianne Søndergaard
Tak til Marianne Søndergaard for den modsatte vinkel. Ja, rigtig mange medlemmer føler ikke, at navnet er dækkende for dem. Derfor bør vi prøve at få et nyt navn, der kan dække alle.
MEN: Jeg har før sagt det. Vi skal bevare navnet Dansk Journalistforbund som et binavn. Det er det, der gør forbundet til den oplagte høringspart for en række myndigheder.
Fremhævet af Journalisten
Morten Juhl
25.04.19 19:20
Herligt med en så klar
Herligt med en så klar afgørelse, og rart at være enig med 41%. Det ville være fjollet at ændre navn, prøv lige at tænk på hvor mange gange de forskellige LO-forbund har ændret navn, og er fusioneret ind i mærkelige forkortelser, som så senere har måttet ændres. Dansk Journalistforbund er et godt gammelt navn, som kan rumme os alle, ligesom journalistikken kan. Så kan man have nogen undergrupper for særlig sære som mig selv, men overordnet er det et fint navn.
Morten Juhl, pressefotograf.
Fremhævet af Journalisten
Mari-Ann Blok
25.04.19 20:21
"Forandring blot for
"Forandring blot for forandringens skyld" er åbenbart også på mode blandt andre end folketingspolitikere.

Hvorfor i alverden ændre et enkelt og godt forbundsnavn, som alle kender? Nu om stunder kommer der konstant nye - og helst engelske - titler på ethvert job. Skal vi fremover udskifte navn en gang årligt?

Tak for de 41% til de medlemmer, der har givet sig tid til at besvare.
Fremhævet af Journalisten
Susanne Debora Madsen
26.04.19 05:02
Det er ikke navnet af
Det er ikke navnet af forbundet, der skaber inklusion. Det er måden forbundet handler ens sager på. Forstår de dine problematikker, og kan de hjælpe dig på vej, når du har brug for det, uanset hvad din titel er?

Inklusion afspejles i forbundets kommunikation på hjemmesiden og i Journalisten. Og ikke mindst i de tilbud, kurser og gå-hjem møder forbundet arrangere.

Behold gerne det kendte og respekteret navn.

Susanne Debora Madsen, fotograf, kommunikationsmedarbejder og fundraiser.
Fremhævet af Journalisten
Vagn Bro
26.04.19 09:05
Hold fast ved Dansk
Hold fast ved Dansk Journalistforbund.

Jeg startede som journalistelev i 1969 på Ringkjøbing Amts Dagblad og blev freelancer i 1980. Derefter foretog jeg et glidende skift fra fagbladsjournalistik til PR-arbejde for virksomheder.

I 1994 blev jeg deltidsansat som informationsmedarbejder hos Trehøje Kommune - og løste sideløbende PR-opgaver for virksomheder.

Strukturreformen i 2007 sendte mig videre ind i Herning Kommunes kommunikationsafdeling, som jeg hurtigt forlod til fordel for en stilling som informationsmedarbejder hos UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.

Alle steder, på nær hos Herning Kommune, har jeg oplevet fuld frihed - og ikke mindst tid! - til at bedrive journalistik som jeg selv ville. Hvilket for mig er det helt centrale krav til, at noget kan kaldes journalistisk arbejde.

Gode journalistiske arbejdspladser er for mig kendetegnet ved, at de ikke detailstyrer journalistisk arbejde, men fremmer journalistisk autonomi, som langt bedre end koncepter skaber de overraskende, uforudsigelige fortællinger.

Jeg havde også min fulde frihed, når jeg skrev pressemeddelelser. For mit vedkommende gjorde jeg nye kunder opmærksom på, at det var mig, der bestemte, hvad der skulle stå i pressemeddelelsen. Til gengæld bestemte kunden, om pressemeddelelsen skulle udsendes.

Det fungerede fint for mig – og nu hvor jeg er pensioneret, tænker jeg med stor glæde tilbage på et arbejdsliv fyldt med journalistisk frihed.

Det er min opfattelse, at uanset hvor og i hvilke sammenhænge, man bruger de journalistiske redskaber, så er friheden til at bruge redskaberne frit det helt afgørende.

Det synes jeg bør være Dansk Journalistforbunds kerneopgave at sikre. Og derfor er der overhovedet ingen grund til at udvande navnet.

’Dansk Journalistforbund’ dækker så fint alle der benytter de journalistiske redskaber.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Henning Pedersen
26.04.19 10:05
Dansk Formidlingsforbund

Dansk Formidlingsforbund
Journalistik, medier og kommunikation

FormidlingsForbundet
Journalistik, medier og kommunikation

Fremhævet af Journalisten
Jens Ringberg
26.04.19 11:26
...som om musikere,
...som om musikere, operasangere, skolelærere og billedhuggere ikke udøver formidling. Hold nu op.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
27.04.19 11:45
'Den intetsigende fagforening
'Den intetsigende fagforening tidligere kendt som Dansk Journalistforbund'. Det ville i det mindste være rammende
Fremhævet af Journalisten
Kim Barren
28.04.19 12:32
Dansk Journalistforbund er
Dansk Journalistforbund er navnet. Uanset om du er journalist, kommunikatør, informationsmedarbejder, fotograf, layouter, bloggere eller noget helt syvende. Pengene til et nyt navn er spildt. Dem kan vi bruge til noget bedre.
Fremhævet af Journalisten
David Wedege
29.04.19 07:05
Man skal være inkluderet af
Man skal være inkluderet af gavn og ikke nødvendigvis af navn. Jeg siger nej tak til, at der skal gå identitetspolitik i det.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen