Se og Hør får kritik for Zobel-omtale

Se og Hør får kritik i Pressenævnet for deres dækning af en færdselssag mod erhvervskvinden Rigmor Zobel. Ugebladet nævnte Zobels børn med navn og gav et indtryk af, at hun havde været anholdt. »Det er nyt for mig, at man ikke længere må beskrive frit fra retsmøder,« siger chefredaktør Niels Pinborg 

Pressenævnet har i dag offentliggjort en kendelse, hvor Se og Hør får kritik for to punkter i ugebladets omtale af en færdselssag mod den kendte erhvervskvinde Rigmor Zobel.

Ugebladet har i en række artikler dækket sagen, hvor Rigmor Zobel var anklaget for ikke at have spændt sin dengang niårige datter fast i bilen på en tur til Jylland. Hun blev stoppet af politiet, og derefter skulle sagen køre i retten.

Se og Hør havde i sin omtale af sagen bragt en række artikler, som blandt andet tog udgangspunkt i reportage og udtalelser fra retssalen. Fem af artiklerne udløste efterfølgende en samlet klage til Pressenævnet fra Rigmor Zobel.

Hun klagede blandt andet over, at hendes to børn, som var til stede i bilen, da politiet stoppede hende, blev omtalt med navn og alder. Den omtale var sket uden forældrenes samtykke og på trods af, at der var anmodet om navneforbud i sagen.

Se og Hør gengav også datterens oplevelse af mødet med politiet, som Rigmor Zobel forklarede den i retten. Derudover gik klagen på, at Se og Hør blandt andet havde fejlfortolket en retsregel og gengivet Rigmor Zobels forklaring for dommeren som et interview.

Kritik for to punkter

Pressenævnet fandt ikke, at der var grund til at kritisere Se og Hør for at have omtalt sagen. Nævnet udtalte dog kritik af, at Se og Hør havde omtalt børnene med navn. Pressenævnet lagde til grund, at medierne skal være særligt varsomme med at nævne børn i en sammenhæng, der kan være krænkende for barnet.

”Der var i sagen anmodet om navneforbud, og Se og Hør havde ikke fået tilladelse fra forældrene til at omtale børnene i artiklen. Derfor kritiserer Pressenævnet Se og Hør,” skrev Pressenævnet blandet andet i kendelsen.

Derudover udtalte Pressenævnet kritik af ugebladets artikel, der omtaler frikendelsen af Rigmor Zobel:

”Når Se og Hør i underrubrikken og i brødteksten anvender udtrykkene ”kunne i dag forlade Københavns Byret som fri kvinde” og ”fremstillet i Københavns Byret” i sammenhæng, giver det læseren indtryk af, at [klager] var fængslet før retsmødet, hvilket ikke var tilfældet. Pressenævnet finder derfor grundlag for at udtale kritik af Se og Hør.”

Skulle ikke have skrevet barnets navn

Se og Hør’s chefredaktør, Niels Pinborg, forklarer over for Journalisten, at ugebladet tager Pressenævnets kendelse til efterretning, men at han aldrig tidligere har fået kritik for at omtale børn som genstand for en retssag.

»Den (kritikken red.) tager jeg til efterretning. Meget andet kan jeg ikke gøre. Jeg har arbejdet som kriminalreporter i 14 år og har tidligere beskrevet, hvordan børn har givet vidneforklaringer. Det må man åbenbart ikke, så det må vi tage til efterretning,« forklarer Niels Pinborg.

Men hvad er der gået galt i den her sag fra jeres side?

»Ikke noget. For mig er det nyt, at man ikke må referere fra offentlige retsmøder, hvor barnet oven i købet er genstand for den pågældende sag. Vi skulle måske ikke have skrevet barnets navn – det tror jeg ikke, vi vil gøre næste gang.«

Relativt indskrænkende for retsreportagen

Niels Pinborg understreger, at han ikke har en holdning til kendelsen. Til gengæld har han bidt mærke i den del af kritikken, der går på, hvordan Se og Hør omtalte, at retten frikendte Rigmor Zobel.

»Det er relativt indskrænkende, at en vending som ”kan forlade retten som en fri kvinde” ikke længere kan bruges i en retsreportage, medmindre man kan dokumentere, at vedkommende har været fængslet forud for retsmødet. Kendelsen tager vi til efterretning – vi gør, som der står. Men det er nyt for mig, at man ikke længere må beskrive frit fra retsmøder,« siger Niels Pinborg.

Journalisten har forsøgt at få en kommentar fra Rigmor Zobel efter Pressenævnets kendelse. Hun har henvist til sin advokat Brian Larsen, som ikke har ønsket at kommentere kendelsen, som han mener taler for sig selv.

Du kan læse hele Pressenævnets kendelse her.

0 Kommentarer