Professor: DJ svigter tidsbegrænset ansatte

Forbruget af tidsbegrænset ansatte i tv-verdenen er alarmerende højt, og Dansk Journalistforbund burde føre flere sager, mener arbejdsmarkedsforsker. Det er bedre at sikre gode aftaler end at rejse sager, mener forbundet.

Forbruget af tidsbegrænset ansatte i tv-verdenen er alarmerende højt, og Dansk Journalistforbund burde føre flere sager, mener arbejdsmarkedsforsker. Det er bedre at sikre gode aftaler end at rejse sager, mener forbundet.

Både DR og tv-produktionsselskaber har et stort forbrug af tidsbegrænsede ansættelser, der kan have negative konsekvenser for medarbejderne, som blandt andet udsætter graviditet på grund af usikkerhed.

»Folk er så desperate for at have et job, at de finder sig i hvad som helst. Det udnytter visse arbejdsgivere ved at tilbyde en ansættelsesform, der hverken tillader medarbejderne at planlægge familie eller karriere,« siger Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Han mener, at Dansk Journalistforbund "spiller med" arbejdsgiverne og svigter i forhold til at begrænse brugen af tidsbegrænset ansatte.

»Journalistforbundet er moralsk medskyldig, hvis det accepterer, at visse arbejdsgivere i den grad har indrettet sig med midlertidige ansættelser. Det skal presse på via alle tænkelige kanaler, så de normeringer går ned,« siger Henning Jørgensen.

Journalisten kan dokumentere, at flere tv-tilrettelæggere ligefrem udskyder deres graviditet, fordi de ikke tør sætte børn i verden på grund af de gentagne korte ansættelser, men Dansk Journalistforbund afviser kritikken.

»Jeg tror på den danske model. Vi kan ikke forhindre, at et produktionsselskab for eksempel kun har arbejde for tre måneder, men vi vil gerne lave så gode aftaler med selskaberne som muligt. Jo bedre vilkår vi laver, jo mere attraktivt bliver det at fastansætte,« siger Mogens Blicher Bjerregård, formand, DJ.

I DR forlænges de tidsbegrænsede ansættelser gang på gang – også selv om DR ifølge loven kun må forny kontrakten én gang, medmindre DR har en saglig grund.

»Det har der bestemt ikke altid været,« siger Steen Larsen, netop tilbagetrådt formand for Journalistgruppen i DR. 

I forhold til DR kunne Dansk Journalistforbund vælge at føre sag, hver gang der rejses tvivl om, hvorvidt en forlængelse er saglig.

»Det gør vi også, hvis medlemmet ønsker det, og nogle får vi fastansat. Men risikoen er, at medlemmet hverken bliver ansat eller forlænget. Derfor er det centrale, at vi sørger for så gode aftaler og vilkår som muligt for de tidsbegrænset ansatte,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Henning Jørgensen fremhæver, at han aldrig er stødt på en sag, forbundet har rejst om en usaglig forlængelse. Og vurderer, at DJ længe har været "large" med at lade de gentagne forlængelser køre under radaren. Han understreger, at det er afgørende, at forbundet slår igen og forfølger de suspekte sager ved faglig voldgift eller helt ind i retssalen.

»Ellers svigter fagforeningen sin historiske rolle,« siger han.

I DR er mere end 13 procent af de journalistiske medarbejdere – 121 ud af 885 – i dag ansat på kontrakter af forskellig varighed. Og i produktionsselskaberne arbejder op mod 75 procent af medarbejderne på korte kontrakter ifølge estimater fra Producentforeningen og DJ.

Mogens Blicher Bjerregård synes, tallet for DR er for højt.

»Men jeg kan ikke sætte procenter på vores målsætning. Den er, at alle løstansatte, som ikke bør være det, bliver fastansat,« fastslår han.

Varetager I de tidsbegrænset ansattes interesser godt nok, når der aldrig er ført og vundet en sag i DR?

»Rigtig mange sager bliver løst mellem parterne, før de når retten eller faglig voldgift. Vi er parate til at føre en sag, når medlemmet kræver det,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

I DR har kommunikations- og hr-direktør Elisabeth Geday ingen planer om at begrænse brugen af tidsbegrænset ansatte:

»Vores mål er ikke at lave ansættelser, der generer folk, tværtimod,« siger hun – og understreger samtidig, at hensynet til de ansattes ve og vel udfordres af hensynet til, at DR ønsker en fleksibel arbejdsstyrke.

»Vi har en forpligtelse over for licensbetalerne til at bruge pengene bedst muligt, og det sker altså bedst, når vi kan tilpasse arbejdsstyrken efter de opgaver, vi har,« siger Elisabeth Geday.

Hun har haft posten som hr-direktør siden august 2011 og garanterer, at DR vil overholde loven, når huset forlænger de tidsbegrænsede ansættelser.

»Jeg kan godt love, at vi vil overholde loven og de overenskomster, der er indgået. Vi forhandler med tillidsrepræsentanterne i de tilfælde, hvor der er tvivl, og vi retter ind, hvis de kan anskueliggøre, at en forlængelse er usaglig,« fastslår hun.

I Producentforeningen afviser direktør Klaus Hansen, at et højt forbrug af korttidsansættelser er forbundet med særlige problemer:

»Jeg forstår ikke præmissen med, at halvårsansættelser er mishandling af medarbejdere. Vi har en branche, hvor lønningerne er meget høje netop for at kompensere,« siger han.

I slutningen af november kommer regeringen med sit lovkatalog. Det indeholder efter al sandsynlighed et forslag om en ny barselsfond for selvstændige.

Du kan læse mere om tidsbegrænsede ansættelser i tv-verdenen i næste nummer af Journalisten, der udkommer i morgen onsdag. 

2 Kommentarer

Øjvind Hesselager
10. NOVEMBER 2011
Re: Professor: DJ svigter tidsbegrænset ansatte

Kære Claus

Jeg forstår ikke helt dit indlæg, men forsøger alligevel at forklare: Dansk Journalistforbund KUNNE i teorien vælge at føre sag mod DR, hver gang der er tvivl om hvorvidt en kontraktforlængelse følger DRs regler og dermed er saglig.

Men Dansk Journalistforbund fører kun sag, hvis medlemmet ønsker det.

DR fører selvfølgelig ikke sag mod sig selv.

Med venlig hilsen

Claus Stenhøj
9. NOVEMBER 2011
Re: Professor: DJ svigter tidsbegrænset ansatte

Jeg læser : "I forhold til DR kunne Dansk Journalistforbund vælge at føre sag, hver gang der rejses tvivl om, hvorvidt en forlængelse er saglig."

 Jeg konstaterer: DR kan altså IKKE vælge at føre sag ...? Øh, bøh ...

Man græmmes!