Pressenævnet frikender Weekendavisen i Annegrethe Rasmussen-sag

Freelancejournalist Annegrethe Rasmussen klagede til Pressenævnet over en artikel, hvor Weekendavisen beskyldte hende for plagiat. Nævnet fastslår, at avisen har overholdt de presseetiske regler

Weekendavisen har overholdt de presseetiske regler i sin artikel om freelancejournalist Annegrethe Rasmussen. Det fastslår Pressenævnet i en ny kendelse.

Avisen beskyldte i artiklen ”Genbrugspapir” fra december 2015 Annegrethe Rasmussen for tilfælde af plagiat og manglende kildeangivelser i hendes artikler.

Annegrethe Rasmussen klagede til Pressenævnet over en række forhold i Weekendavisens dækning. Men nævnet frikender avisen for at bryde de presseetiske regler, mens nævnet henviser til domstolene vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt avisen har løftet bevisbyrden i anklagen om plagiat.

”For så vidt angår omtalen af det afbrudte samarbejde og årsagen hertil finder Pressenævnet ikke grundlag for at antage, at der er tale om forkerte oplysninger,” skriver Pressenævnet i sin afgørelse.

Sagen havde almen interesse

Pressenævnet bemærker desuden, at spørgsmålet om journalisters arbejdsmetoder må anses for at være et emne af klar almen interesse.

”Pressenævnet finder på denne baggrund, at oplysningerne i artiklen ”Genbrugspapir”, er af klar almen interesse, og nævnet udtaler derfor ikke kritik af Weekendavisens offentliggørelse af artiklen,” står der i afgørelsen.

Pressenævnet henviser som sagt til domstolene, hvad angår anklagerne om manglende kildehenvisning, fordi det skal afgøres under ophavsretsloven. Nævnet finder dog ikke grundlag for at fastslå, at oplysningerne i artiklen om sammenfaldende tekster og om kildeangivelser ikke er korrekte.

”Nævnet udtaler derfor ikke kritik for så vidt angår dette klagepunkt,” står der i kendelsen.

Afviser klage over kort svartid

Pressenævnet afviser også Annegrethe Rasmusens klage over, at avisen ikke gav hende nok tid til at svare på anklagerne.

Weekendavisens journalist sendte hende ifølge kendelsen en mail med forelæggelse af sagen den 17. december 2015 kl. 00.18 lokal tid i Washington D.C. (kl. 06.18 dansk tid).

Pressenævnet lægger vægt på, at der ikke var angivet nogen tidsfrist i henvendelsen fra Weekendavisen, og at Annegrethe Rasmussen ikke udbad sig yderligere svartid.

Hun sendte sine bemærkninger til avisen torsdag den 17. december 2015 kl. 14.04 dansk tid (kl. 08.04 lokal tid i Washington D.C.).

”Bemærkningerne må anses som et fyldestgørende svar på de forelagte oplysninger. Efter en samlet vurdering finder Pressenævnet herefter ikke anledning til at udtale kritik af Weekendavisens forelæggelse, idet nævnet har lagt afgørende vægt på, at [Klager] ikke havde fået oplyst en svarfrist, men selv valgte at sende sine bemærkninger som det skete,” skriver Pressenævnet i kendelsen.

Annegrethe Rasmussen har reageret på kendelsen på Facebook. Du kan læse hendes opslag her.

Sagen om Annegrethe Rasmussen startede, da Altinget stoppede samarbejdet med hende, fordi store dele af en klumme lignede en leder i The Economist. Siden stoppede også Information samarbejdet med Annegrethe Rasmussen. Journalisten, hvor hun blogger om amerikanske medieforhold, satte samarbejdet i bero, men genoptog det efter et kvalitetstjek fra redaktør Øjvind Hesselager.

0 Kommentarer