Presseetisk ansigtsløft

Dansk Journalistforbund og Danske Medier har tilpasset de vejledende regler for god presseskik, så de passer til nutidens medieverden. »Jeg er stolt af arbejdet,« siger Mogens Blicher Bjerregård

Dansk Journalistforbund (DJ) og Danske Medier har gennem det sidste års tid arbejdet på en justering af de vejledende regler for god presseskik.

»Hovedparten af reglerne stammer helt tilbage fra 60’erne, og seneste justering kom i 1990. Der er sket meget siden, og jeg har længe ønsket, at reglerne fik et eftersyn,« siger formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård til journalisten.dk.

Du kan se udspillet til de nye regler her.

Blicher Bjerregård fokuserer specielt på to områder i de justerede regler:

»Vi har ændret reglerne, så de er up to date med udviklingen online. Samtidig spiller børn efterhånden en stor rolle i medierne. Vi lægger op til, at medierne skal tænke sig om en ekstra gang, inden de bruger børnene som for eksempel kilder eller som mediebrugere.«

I reglerne står der for eksempel, at ”ved offentliggørelse af interview eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindreåriges alder taler herfor.” Det er så op til medierne at vurdere, om forældrene kan overskue konsekvenserne af børnenes medvirken.

»Jeg ved, at etikken allerede spiller en stor rolle på redaktioner over hele landet. Vores håb er, at journalister og redaktører vil diskutere de nye regler og gøre dem synlige for læsere, lyttere og seere,» siger Blicher Bjerregård.

Han fortsætter:

»Der har været en del debat om Pressenævnet og nævnets rolle. For at komme debatten i møde har vi forstærket nævnets redskaber, så vi får et stærkere nævn. Det er vigtigt at slå fast, at medierne ikke skal reguleres af udefrakommende. Det arbejde klarer medierne fint selv.«

Reglerne skal vedtages på det kommende delegeretmøde, før de træder i kraft …

»Det har været et stort arbejde at komme frem til det endelige resultat. Vi har haft lange diskussioner, men samarbejdet med Danske Medier har været både godt og konstruktivt. Resultatet er blevet derefter, så jeg sætter min lid til, at de delegerede stemmer for ændringerne,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

1 Kommentar

Max Kim Tobiasen
8. MARTS 2013
Jeg har læst det linkede
Jeg har læst det linkede dokument igennem, og bemærker specielt to ting:

1) Man sætter ulven til at vogte får. Udvalget består kun af medlemmer af Dansk Journalistforbund, eller repræsentanter for medierne. I enhver anden demokratisk sammenhæng havde medierne, med rette, råbt op om at det er et brud på helt basale spilleregler om at man ikke sætter en instans til at kontrollere sig selv. Debatter om politiets efterforskninger af sig selv er et godt eksempel.

2) Det fremgår ikke at der er nogen sanktioner. Uden sanktioner vil en til stadighed mere kommerrciel og klikbaseret presse blive ved med at bringe halve og/eller udokumenterede oplysninger hvis det kan betale sig at gøre det. Det kan kun ændres hvis der rent faktisk er en reel straf. Og nej, en berigtigelse nederst på side 2 og en bøde på et par tusind kroner er ikke en reel straf.