Nyhedskrigen overser brugernes behov

Både DR og TV 2 har rullet det store skyts frem for at lave Danmarks mest sete nyheder på tv. Rykningen af TV Avisen var klog og omlægningen af DR2 modig. Men tidligere generaldirektør for Danmarks Radio Kenneth Plummer undrer sig i denne analyse over, hvorfor man ikke bruger mere krudt på net- og mobilnyheder. Det er dér, slaget skal vindes.

Både DR og TV 2 har rullet det store skyts frem for at lave Danmarks mest sete nyheder på tv. Rykningen af TV Avisen var klog og omlægningen af DR2 modig. Men tidligere generaldirektør for Danmarks Radio Kenneth Plummer undrer sig i denne analyse over, hvorfor man ikke bruger mere krudt på net- og mobilnyheder. Det er dér, slaget skal vindes.

At dømme efter avisoverskrifterne i disse dage ser det ud, som om fredag-lørdagsunderholdning på tv er det vigtigste område for nationens to public service-mediehuse.

Dette er naturligvis ikke tilfældet, og antallet af underholdningstimer på især DR1, men også på TV 2, er heldigvis ret begrænset, og kernen af public service hos de statsejede mediegiganter handler stadigvæk i høj grad om nyheder.

På trods af mediebrugernes hastigt skiftende adfærd, hvor de gamle medier, print, radio og tv, betyder mindre og mindre – især hos de yngre – og hvor de nye medieplatforme, nettet og mobilen, betyder mere og mere, satser både DR og TV 2 stadig størstedelen af deres nyhedsbudgetter på tv.

De to statsejede mediehuse er i dag de to klart vigtigste nyhedsformidlere, og ingen privatejede aktører er i nærheden af dem. DR formidler dagligt nyheder til mere end 80 procent af befolkningen på tværs af radio, tv, nettet og mobilen, mens TV 2 når op imod 70 procent af befolkningen og for øvrigt er klart størst på tv-nyheder – i høj grad på grund af den økonomiske, kvalitetsmæssige og seermæssige succes TV2 News.

Og især tv-nyheder er det område, hvor DR har besluttet sig for at gå benhårdt efter at slå TV 2 – selv om flere og flere danskere rent faktisk dropper nyheder på tv.

Det første træk fra DR kom tidligere på året, da man relancerede dr.dk. "Pimpningen" af Danmarks største nyhedssite var mest en væsentlig begivenhed blandt journaliststanden, mens betydningen for brugerne har været minimal, da der jo ikke er tale om en markant forbedring. DR gør det fint nok på nettet og på mobilen, men det er tankevækkende, at man ikke bruger væsentligt flere ressourcer på disse platforme, da det i høj grad er her, de yngre brugere under 40 år vil have deres nyheder.

Det næste træk har vi lige oplevet – nemlig den meget omtalte flytning af DR's sene nyheder fra klokken 21.00 til 21.30. Flytningen giver helt sikkert mening, dels fordi primetime-fladen udvides, dels fordi mange seere først er klar til nyheder senere på aften – og så gør det givetvis ikke noget set fra DR's synspunkt, at de traditionelt stærke nyhedsmagasiner nu er placeret over for TV 2's 22-nyheder og sikkert tager seere herfra. Men når det så er sagt, så bliver effekten af denne flytning marginal, og det er ikke en handling, der vil få flere yngre seere til at se nyheder på tv – det løb er kørt.

Det sidste træk – og den virkelig store ændring – har vi dog stadig til gode, nemlig den store omlægning af DR2 – eller "nedlæggelse" af DR2, som mange af kanalens seere sikkert vil mene, når det nye DR2 ser dagens lys i det nye år.
Under ledelse af et par velbegavede, men kanalredaktørmæssigt ret uerfarne herrer er det planen, at DR2, som vi kender det i dag med blandingen af nyheder, kultur, satire, dokumentar, film og tv-serier, skal transformeres til en 24 timers nyheds- og aktualitetskanal.

Omlægningen af DR2 er både en tankevækkende, en modig, men muligvis også en dumdristig prioritering, eftersom DR2 i dag står som DR's stærkeste tv-kanal.
DR2 startede i 1996 som Danmarks hemmelige kanal, men under dygtig og kærlig ledelse af Mette Davidsen Nielsen og DR's nuværende mediedirektør, Gitte Rabøl, i perioden 2003-07 manifesterede kanalen sig som en stor succes med en ugentlig dækning på næsten 50 procent af befolkningen og en seerandel på små 5 procent.

Arne Notkin overtog ledelsen af kanalen i 2007 og stod i spidsen for, at DR2 styrkede sin position yderligere, og da han stoppede sidste år, var DR2 det stærkeste danske mediebrand i befolkningens øjne (blandt andet ifølge den årlige BAV-analyse), og kanalen nåede på sine bedste uger en imponerende ugentlig dækning på 65 procent af befolkningen og en seerandel på mere end 6 procent!

Det er således en gedigen succes, som nu omlægges totalt, og det kommer næppe til at gå stille af blandt DR2's ressourcestærke og loyale seere, og DR bliver givetvis nødt til at opprioritere DR K, således at det kultur-, satire-, dokumentar-, film- og tv-serie-indhold, som hidtil er blevet vist på DR2, flyttes til DR K.
Mange kritikere vil sikkert også kritisere DR for at "copy paste" TV2 News, og tiden vil vise, om det bliver tilfældet, eller om de nye kanalredaktører i samarbejde med DR Nyheders kompetente hold formår at skabe en unik kanal, som tilfører noget nyt og værdifuldt til seerne.

Set i lyset af udviklingen i befolkningens medieforbrug er det imidlertid yderst tvivlsomt, om den samlede tv-sening af tv-nyheder vil stige væsentligt, og det er næppe heller sandsynligt, at den yngre del af befolkningen – dem under 40 år – vil strømme tilbage til nyheder på tv som følge af de nye tiltag. Der vil blot blive flyttet rundt på seerandelene mellem DR og TV 2 blandt en faldende seergruppe.

Hvis DR – og for så vidt også TV 2 – virkelig vil være visionære og følge med befolkningens ændrede medieadfærd, så er det nu, man skal satse "hele butikken" på at skabe en revolutionerende nyhedsformidling på nettet og mobilen, hvor man udnytter alle de spændende muligheder for levende billeder, interaktivitet og personificering, som disse medieplatforme, der i fremtiden vil blive danskernes foretrukne til nyheder, åbner for.

Dette ville give public service en ny, stærk og fremtidssikret dimension og virkelig give værdi og mening – især til de danskere, der er under 40 år, og som ikke gider se nyheder på tv eller læse aviser.

0 Kommentarer