Mylenberg bliver formand for DJ’s ekspertudvalg om fagenes fremtid

Den tidligere chefredaktør for Jysk Fynske Medier Troels Mylenberg bliver formand for DJ’s ekspertudvalg om fagenes fremtid. Udvalget skal komme med sine anbefalinger til efteråret. Læs her, hvem de seks øvrige medlemmer er

Dansk Journalistforbund (DJ) besluttede i november at nedsætte et ekspertudvalg, der over de næste ni måneder skal analysere fremtiden for fagene inden for medier og kommunikation. 

Nu har DJ fundet frem til, hvem der skal være medlem af ekspertudvalget, der til september skal komme med en redegørelse af arbejdet. 

Formand for udvalget bliver Troels Mylenberg, der for få måneder siden stoppede som chefredaktør på Jysk Fynske Medier. 

​Fokus på digitalisering

Udvalget kommer som opfølgning på en delegeretmødebeslutning fra april 2017 om, at DJ skal analysere fagenes fremtid for at ruste DJ’s medlemmer til fremtidens arbejdsmarked.

Udvalgets fokus er digitalisering, automatisering og nye tendenser i fagene.

Ekspertudvalget skal arbejde uafhængigt af DJ’s politiske ledelse, og man har for nylig ansat Søren Schultz Jørgensen som konsulent for udvalget. Han er forsker, journalist og cand.scient.pol.

Budgettet for udvalgsarbejdet er berammet til en million kroner, der skal gå til aflønning af udvalgsmedlemmer, projektansættelse af konsulent knyttet til udvalget samt formidling af arbejdet. Pengene tages fra DJ’s sikringsfond.

 

Ekspertudvalgets medlemmer

Formand:

Troels Mylenberg – tidligere chefredaktør i Jysk Fynske Medier

Øvrige medlemmer:

Louise Roug – redaktør Huffington Post

Trine Nielsen – direktør for uddannelse og viden, DMJX

Claus Skytte – iværksætter, særlig viden i forhold til kunstig intelligens

Aske Kammer – adjunkt på IT-Universitetet, tidl. adjunkt i journalistik på SDU

Magnus Bjerg – digital projektleder, tv2.dk

Rasmus Ibfelt – kreativ direktør

5 Kommentarer

Jens Ringberg
22. JANUAR 2018
Kan forbundet oplyse, hvilken
Kan forbundet oplyse, hvilken “aflønning” et sådant udvalgsarbejde udløser - og hvorfor?
Jeg har forståelse for at udvalgsformanden kommer til at lægge mange timer og skal have et honorar, og at menige udvalgsmedlemmer skal have dækket evt. omkostninger. Men derudover?
Bo Schriver
22. JANUAR 2018
Ufatteligt, at DJ vælger
Ufatteligt, at DJ vælger Myhlenberg, som formand for udvalget, fremfor en der ikke repræsenterer arbejdsgiverne. Jeg har intet imod Troels, men konstaterer at DJ fejler, hvis ikke man som forbund sørger for at have placeret de rette folk på posterne, hvor fremtiden præges. Om igen, DJ!
Øjvind Hesselager, ansv. red.
19. JANUAR 2018
Kære Finn Arne

Kære Finn Arne

Tak for bidraget.

Jeg vil gerne bede dig linke op til eksemplerne på kampagnejournalistik, så jeg forstår, hvad du mener.

Mvh
Finn Arne Hansen
18. JANUAR 2018
Vi havde muligheden for at
Vi havde muligheden for at kommentere, da det var på HBs dagsorden, men jeg tror, at de fleste følte det var for fluffy at kommentere på. Rasmus Mark forsøgte dog. Men så så får HB da brugt en million kroner af medlemmernes penge i et forsøg på at bortforklare, hvorfor de på delegeretmødet i 2015 rendte fra den fornuftige beslutning om at søge en fusion med Kommunikation og Sprog, skræmt af Uffe Gardels veltalenhed og Journalistens kampagnejournalistik. Nu bekæmper DJ og KS hinanden, blandt andet ved at kæmpe om de K-studerende. Suk.
Ole Skydt
18. JANUAR 2018
Jeg håber, at kredse og andre
Jeg håber, at kredse og andre decentrale led i DJ inddrages og engageres i det vigtige tema.

Hvad siger kredsene ?

Da jeg var kredsformand og sad i HB i 80erne var det god stil, at alle led i DJ blev inddraget på alle leder og kanter.

Flere