search

“Motorvejs-massakren”

Et landsbysamfund uden for Aarhus er dybt splittet i konflikt om en ny motorvej. Lokale journalister fra blandt andet Jyllands-Posten anklages for at misbruge deres magt til at få motorvejen ud af deres egen baghave – bogstaveligt talt
Graffiti var indtil for nylig et ukendt fænomen på de små landeveje uden for Aarhus. Men i løbet af sommeren er udsigten over de bølgende marker og skovbrynene ved Borum og Sabro blevet suppleret af spraglede skilte med blod, der flyder ud over ordet ”natur”. 
 
Landskabets nye islæt er et forvarsel for Rute 26. En ny motorvej mellem Viborg og Aarhus, hvis præcise placering har sat konflikter nok i gang til, at de fleste kan finde en mærkesag i et af yderpunkterne: Fortidens gravhøje over for fremtidens udvikling. Tusinder af pendleres sparede minutter imod en sjælden frø-art, og mange menneskers lille offer over for få menneskers store tab.
 
Store spørgsmål, der skaber store konflikter. I hvert fald er et par medlemmer af Kate Skovs strikkeklub holdt op med at komme som konsekvens af konflikten. Da Kate Skov i slutningen af juni holdt sin 50 års fødselsdag, var hun nødt til at placere folk ved borde sammen med andre fra samme side af linjeføringen af motorvejen:
 
»De kan godt hilse høfligt på hinanden, men hvis de sidder ved samme bord, bryder det måske ud: ’Hvad var det, du sagde i avisen?’ og ’hvorfor skrev du det?’. Der var også nogle, der sagde, at de desværre ikke kunne komme, fordi den og den kom. Det har skabt ufred her i området,« fortæller hun.
 
Nu faldt Kate Skovs fødselsdagsfest også kun få dage efter den endelige beslutning om, hvor motorvejen skal gå. Den 25. juni vedtog Folketingets trafikudvalg, at Rute 26 skal lægges nordligt, tæt på Sabro og Mundelstrup og længst væk fra Borum – til de førstnævntes store ærgrelse.
 
Det var den hidtidige kulmination på fire års lokal kamp om motorvejens placering. En kamp, der – som Kate Skov indikerer – ikke mindst er ført i medierne med ophedede læserbreve, injurie-anklager, pressenævnsklager og påstande om journalisters magtmisbrug.
 
”Beskyldninger og usandheder er føget over hegnet"
Lars Bindløv er både sur på og i medierne. Han er talsmand for det, som man strengt taget kan kalde taberholdet. Det er styregruppen for borgerne i Mundelstrup og Sabro. De får efter Folketingets beslutning motorvejen ret tæt på. Lars Bindløv får den lige ind i baghaven, og han mener, at det havde givet meget mere mening, hvis motorvejen var gået mere sydligt, hvor den ville genere færre ejendomme.
 
Lars Bindløv er talsmand for borgerne i Mundelstrup og Sabro. Foto: Peter Helles Eriksen
 
Det mener Ulla Nørby ikke. For havde motorvejen fået den sydlige linjeføring tættere på Borum, så var den gået direkte igennem hendes og hendes naboers baghave. Derfor har hun været talsperson for de syv ejendomme, som man i denne sammenhæng kan kalde vinderholdet. Ulla Nørby er også en af grundene til, at Lars Bindløv er sur på medierne. Faktisk mener han, at hun har vundet ved hjælp af ufine metoder. 
 
For indtil for nylig var Ulla Nørby journalist på Jyllands-Posten, og selv om hun på et tidspunkt stod til at få Rute 26 igennem haven, skrev hun om sagen. Hun har ikke ønsket at stille op til interview til denne artikel:
 
”Beskyldninger og usandheder er føget over hegnet, og jeg vil ikke medvirke til at holde den gryde i kog. Gennem fire år har jeg lagt øre til grove beskyldninger om at have kuppet såvel embedsmænd som politikere, men jeg har ikke spor behov for hverken at forsvare mig eller dokumentere min etiske standard som journalist,” skriver Ulla Nørby.
 
Beskyldningerne går også den anden vej. Ud over Ulla Nørby og hendes naboer kan Motorvejsudvalget i Borum karakteriseres som en del af vinderholdet på denne del af linjeføringen. De har også arbejdet for, at motorvejen skulle gå længst væk fra Borum og tættest på Sabro og Mundelstrup. 
 
Fællesnævneren for grupperingerne er, at de kæmper for, at motorvejen skal længst væk fra dem selv, men at ingen af dem siger det åbent. De har en række andre gode argumenter, og der er flere varianter af ’det kan godt være, at jeg bor i det her område, men jeg mener nu kun, at jeg fremlægger fakta’.
 
Hede debatbreve
Parterne er til gengæld hurtige til at se modstandernes slette motiver. Det mest synlige medlem af Borums Motorvejsudvalg er Peter Poulsen, der var journalist på Aarhus Stiftstidende indtil for fem år siden. I en heftig læserbrevsudveksling over sommeren 2013 skriver Peter Poulsen i Stiftstidende, at styregruppen for Mundelstrup og Sabro har ”soleklare egeninteresser” og ”når dens egoistisk berørte medlemmer forsøger at give den som neutrale opmænd, bliver det lidt for tykt”.
 
Derudover ”intimiderer de medierne”, ”forpester debatklimaet på vores egn” og kører ”person-hetz”.
 
Da de to debattører Käthe og Ole Olsen svarer Peter Poulsen igen ved at kalde hans argumentation for selvmodsigende, sender Peter Poulsen et brev til dem om, at deres udtalelser er æreskrænkende, injurierende og imod straffeloven.
 
Postmanden og sygehjælperen Käthe og Ole Olsen blev chokerede, da de efter et læserbrev i Aarhus Stiftstidende blev mødt med anklager om at have overtrådt injurielovgivningen. Foto: Peter Helles Eriksen
 
»De bliver dybt chokerede. Hvordan tror du, at en postmand og en sygehjælper reagerer, når de lige pludselig får et brev, som de ser som en klar trussel om en retssag? Vi besluttede, at når tonen var sådan, så ønskede vi ikke at deltage i
debatten,« siger Lars Bindløv i dag.
 
Peter Poulsen har ikke ønsket at lade sig interviewe til Journalisten, men skriver i en mail, at der er ”fejl og fordrejninger i præmisserne” for de spørgsmål, Journalisten har sendt til ham, som handler om ”noget fnidder-fnadder i gamle aviser.
Det gider jeg ærligt talt ikke at gå ind i”.
 
Da læserbrevsdebatten i Aarhus Stiftstidende var på sit højeste, skrev flere ind og bad om at få kammertonen i debatten. Et læserbrev pointerer, at man stadig skal ”kunne hilse på hinanden i Brugsen, på skolen, eller hvor vi nu mødes”.
 
Gammelt nag
En hedebølgevarm fredag eftermiddag i august i år virker landsbyidyllen til at være intakt i Brugsen i Sabro. Forbrugsgoderne, der ryger over kassen, har et alkohol- og sukkerniveau, som signalerer, at det snart er weekend, og trods varmen står to teenagere i vest udenfor og viser den enes scooter frem til en jævnaldrende pige, der ikke virker imponeret.
 
Men konflikten lurer latent og har gjort det siden 60’erne, da byerne ikke kunne blive enige om placeringen af en ny centralskole, forklarer tidligere skoleinspektør Arne Mulvad. Derfor lagde man til sidst skolen uden for alle byerne – men dog tættest på Sabro. Placeringen betød, at tilflytterne primært valgte Sabro, da den var tættest på skolen. 
 
Sabro voksede sig så stor, at skolen i dag ligger inde i byen, og Sabro er nu langt større end Mundelstrup og Borum. Derfor kom Brugsen og biblioteket også til at ligge i Sabro.
 
»Borum har altid sagt: ’Sabro hugger det hele fra os’. Det har været sådan de små byer imellem. Hver eneste gang der har været en lille ting, så blusser skænderierne op,« fortæller Arne Mulvad, der selv har kæmpet på det tabende hold i motorvejskonflikten. Han har også oplevet, hvordan nogle af byerne i slutningen af 80’erne foreslog, at klasserne på skolen skulle deles op, efter hvilken by man boede i.
 
I denne omgang var det så Borum, der fik sin vilje med motorvejens linjeføring.  Den kommer blandt andet til at gå knap to hundrede meter fra Ib Jensens hjem. Han er formand for Fællesrådet for Sabro og Fårup og dermed også en del af det tabende hold. Tæt på hans hjem mødes Journalisten af flammer og røg fra en markafbrænding lige dér, hvor motorvejen måske skulle have gået. 
 
»Nå, det er det, der lugter,« siger han på syngende fynsk, da vi spørger ind til flammerne.
 
Om man bor på landet uden for Aarhus eller på Fyn, så er situationen den samme, fortæller han. Når udviklingen rammer små landsamfund, kommer der store konflikter. På hans gamle hjemstavn solgte en landmand i 80’erne noget jord til en skydebane. Det medførte blandt andet, at folk hejste ting og sager op i hans flagstang, og sårene fra konflikten dengang er stadig ikke helet.
 
Ulige adgang til medierne
Men denne konflikt rækker ud over de små landsbyskænderier, mener Ib Jensen. Han er ligesom størstedelen af det tabende hold af den opfattelse, at de etablerede medier har kæmpet imod dem fra starten af.
 
»Man har i hvert fald ikke været i tvivl om, hvilke journalister der bor hvor,« siger Ib Jensen.
 
Ib Jensen er formand for Fællesrådet for Sabro og Fårup, der tabte slaget om at undgå Rute 26. Foto: Peter Helles Eriksen
 
Da balladen startede i 2010, fik Ulla Nørby og hendes mand, der også er journalist på Jyllands-Posten, besøg af de to trafikordførere fra Folketinget Kristian Pihl Lorentzen (V) & Henriette Kjær (C). Jyllands-Posten skrev en artikel om besøget, hvor Ulla Nørby som talsperson fortæller, hvor vanvittigt det er, at man vil lægge en motorvej i dette skønne område med uforstyrrede dådyr-vandhuller.
 
»Jyllands-Posten havde en meget ensidig dækning lige fra starten, og indtil februar 2012 lavede de ikke én artikel, hvor de hørte vores synspunkt, selv om vi henvendte os til dem fra begyndelsen. Det virker meget påfaldende, når der samtidig er et ægtepar ansat, som har interesser i sagen,« siger Lars Bindløv.
 
Efter at Ulla Nørby har udtalt sig til flere medier om sagen, skriver hun i et enkelt tilfælde også en artikel om motorvejen i Jyllands-Posten i 2012. Da hun i artiklen nævner den linjeføring, som ville gå igennem hendes egen baghave, skriver hun, at den har ”medført mange bitre kommentarer”.
 
»Hun taler om sig selv. For det er jo hende, der har været talsmand. Jeg troede ellers kun, det var majestæten, der talte om sig selv i tredje person,« siger Lars Bindløv.
 
Kort efter skriver Ulla Nørby, der i dag ikke arbejder på Jyllands-Posten længere, også en række artikler om, at staten mangler penge til at komme videre med en række trafikprojekter, og at flere borgere derfor føler sig klemt, fordi de ikke ved, hvad der skal ske med deres ejendom. Et af projekterne er Rute 26.
 
»Det handler også om hende selv. Det viser, at hun ikke kan holde fingrene fra fedtefadet i forhold til at blande tingene sammen,« siger Lars Bindløv.
 
Digital Nyhedschef på Jyllands-Posten Niels Christian Bastholm siger, at det var en fejl, at Ulla Nørby skrev en artikel om Rute 26. Han understreger dog, at både Ulla og hendes mand er dygtige og hæderlige journalister.
 
Når Jyllands-Posten ikke snakkede med Lars Bindløvs side af konflikten det første stykke tid, skyldtes det, ifølge Niels Christian Bastholm, at der i begyndelsen ikke var en anden side af konflikten, som Lars Bindløv ellers hævder. De kom til senere, og så dækkede Jyllands-Posten også deres og andre beboergruppers side, borgermøder og relevante synspunkter om sagen, siger Niels Christian Bastholm.
 
Han afviser, at Jyllands-Postens samlede dækning af sagen generelt skulle være farvet af to ansattes interesser. Han vil ikke kommentere det konkrete indhold i artiklen, som Ulla Nørby skrev. 
 
En borger fra Mundelstrup klager til Pressenævnet over, at Ulla Nørby skriver en artikel om en sag, som hun selv er involveret i. Pressenævnet afviser klagen, da klageren ikke er omtalt i historien.
 
»Det er dybt problematisk, at man som borger i dette land ikke kan rejse en sag i Pressenævnet om, at journalister misbruger deres magt, bare fordi man ikke er nævnt direkte. Hvis man bor i området, er man jo berørt af artiklen,« siger Lars Bindløv. 
 
Ulla Nørby selv forklarer i en mail, at artiklen ”blev affødt af, at jeg efter fyraften blev opmærksom på nyheden og henvendte mig til nyhedsredaktøren, så nogen kunne skrive om den. Der var ingen skribenter til det, så jeg blev bedt om at lave den. Jeg gjorde opmærksom på min rolle som talsmand for en nabogruppe og bad om, at nyhedsredaktøren læste artiklen igennem særdeles omhyggeligt. Jeg har aldrig fået kritik for den. Udtrykket om mange bitre kommentarer i motorvejssagen er en kendsgerning, som alle i et stort område her på egnen vil kunne skrive under på”.
 
Hendes mand, Erik Nørby, som ligeledes arbejder på Jyllands-Posten, har heller ikke ønsket at udtale sig, men skriver i en mail, at han i sit arbejde på ingen måde har beskæftiget sig med sagen om Rute 26.
 
Det har i det hele taget været svært for Journalisten at få folk fra vinderholdet i tale. Og Ulla Nørbys oplevelser af dæmonisering virker ikke helt ude i hampen, da Lars Bindløv viser Journalisten rundt i det naturskønne område, som vinderholdet sætter så stor pris på. 
 
»Vi er ikke meget for at gå derind, fordi rygtet siger, at ejeren er blevet dømt for at smide nogle drenge i vandet, der ville fiske i søen. Så langt går de for at passe på deres grund,« fortæller Lars Bindløv.
 
Søren Willumsen, der sidder i bestyrelsen for Borum Borgerforening, vil gerne tale med os. Han er journalist på Aarhus Stiftstidende og har også skrevet om sagen, hvilket Ib Jensen og Lars Bindløv finder problematisk, selv om han også har skrevet flere artikler fra deres synspunkt. Søren Willumsen selv kan ikke se problemet:
 
»Motorvejen ligger tre kilometer væk fra, hvor jeg bor. Jeg har aldrig følt mig berørt af den, men bare tænkt, at det var en spændende historie, og at jeg kunne bruge mit lokalkendskab i forhold til veje og sådan. Da der så var nogle i vores by, der blev involveret i det, tænkte jeg, at jeg hellere måtte stoppe med at dække sagen,« siger Søren Willumsen, der påpeger, at han faktisk har ydet ekstra meget selvcensur for ikke at kunne blive udsat for mistanke om at være inhabil.
 
Det passer ikke helt, at Søren Villumsen ikke har dækket motorvejen, mens Borum Borgerforening har været inde i sagen.  Den. 27. juni 2013 starter Borgerforeningen, hvor Søren Willumsen har siddet i bestyrelsen siden foråret, en underskriftsindsamling imod den sydlige linjeføring. Dagen efter har Søren Willumsen en artikel i Aarhus Stiftstidende om motorvejens linjeføring. 
 
»Jeg sad alene til det byrådsmøde om aftenen, hvor der også var en masse andre punkter. Skulle jeg have ladet være med at dække det punkt om motorvejen? Det er kun en registrerende artikel om, at sagen bliver sendt i udvalg,« siger Søren Willumsen.
 
Byrådet versus Stiften
Et næsten enigt byråd i Aarhus besluttede at anbefale en sydlig linjeføring til Folketinget – de valgte altså side til fordel for Mundelstrup og Sabro. Kort tid efter kommer Aarhus Stiftstidende med en skarp leder, hvor de tager stærkt afstand fra den beslutning, og samme dag skriver Stiften en række artikler om alle de konsekvenser, en sydlig linjeføring kan få for en række beboere under rubrikken ”Motorvejsmassakren”.
 
Lars Bindløv og Ib Jensen føler sig sikre på, at Aarhus Stiftstidendes og Jyllands Postens dækning har været influeret af redaktionens tilknytning til området:
 
»Hvis man ikke kan finde ud af noget så basalt som ikke at lade medarbejdere skrive om sager, der vedrører deres eget område, hvordan skal jeg så kunne stole på, at man kan finde ud af at adskille det for resten af avisens dækning?« spørger Ib Jensen.
 
Lars Bindløv påpeger, at sådan noget kan ske indirekte:
 
»En avis er vel ikke anderledes end så mange andre arbejdspladser, hvor man har gode kolleger, og gode kolleger behandler man godt,« siger Lars Bindløv.
 
Chefredaktør Jan Schouby på Aarhus Stiftstidende afviser blankt, at journalistik eller leder skulle være farvet af en medarbejders bopæl. Han påpeger, at det var naturligt at kigge på konsekvenserne for de borgere, som skulle have motorvejen i baghaven, da byrådet havde anbefalet det, og han garanterer, at det samme ville være sket, hvis det havde været med modsat fortegn.
 
Jan Schouby er chefredaktør på Aarhus Stiftstidende. Foto: Peter Helles Eriksen
 
Jan Schouby mener dog slet ikke, at Søren Willumsen skulle have dækket sagen overhovedet:
 
»Jeg er fuldstændigt sikker på, at Søren har dækket sagen korrekt. Men som udgangspunkt skal man ikke sætte sig selv i en situation, hvor man giver kritikerne mulighed for den slags angreb,« siger Jan Schouby, der trods tilfredshed med
Søren Willumsens arbejde mener, at forgængeren på chefredaktørposten skulle have taget Søren Willumsen af opgaven tidligere.
 
Forgængeren, Turid Fennefoss Nielsen, der i dag er chefredaktør i Nordjyske Medier, siger, at hun mener, at Søren Willumsen trak sig fra sagen på det rette tidspunkt, da den blev politisk betændt.
 
»Denne her konflikt har været skæv«
Det mangeårige socialdemokratiske medlem af Aarhus Byråd Ango Winther, som selv gik ind for den sydlige linjeføring, mener ikke, at sagen er så uskyldig. Tværtimod tror han, at de to avisers dækning har haft indflydelse på den endelige beslutning, som Folketinget traf i juni:
 
»Denne her konflikt har været skæv, fordi man på den ene side har haft nogle, der var gode til at skrive,« siger Ango Winther, der er næstformand i Teknisk Udvalg i Aarhus.
 
»Jeg tror, det har påvirket dækningen i Jyllands-Posten og Aarhus Stiftstidende, at man har haft journalister, der har boet i det ene område. Og jeg tror, at dækningen i en eller anden grad har påvirket den endelige beslutning, som ikke var den mest saglige,« siger Ango Winther.
 
Ango Winther er socialdemokratisk medlem af Aarhus Byråd og næstformand i Teknisk Udvalg. Foto: Peter Helles Eriksen
 
Beskyldningerne om ufint spil i det demokratiske system går også den anden vej. Peter Poulsen skrev i et indlæg, at Lars Bindløv og hans gruppe har revet byrådet rundt i manegen og intimideret medierne. Men på trods af anklagerne om slette motiver og halvkorrupte metoder kunne parterne alligevel mødes på en af demokratiets store festdage.
 
Da Lars Bindløv skulle stemme til Europa-Parlamentsvalget, foregik det på føromtalte Sabro-Korsvejskolen. Her sad Peter Poulsen som valgtilforordnet og skulle give Lars Bindløv hans stemmeseddel.
 
»Det var en lidt anstrengt situation, men jeg hilste da, og jeg fik da også stemmesedlen trods alt,« siger Lars Bindløv. 
 
Kommentarer
11
Lars Holmskjold
10.09.14 22:22
Det er svært at se en
Det er svært at se en sammenhæng med artiklens indledning, der handler om de protester,grafitti og skilte hvor der står, MOTORVEJ minus Kulturarv, der tænkes der på de 4000 år gamle oldtids høje, på Borum Eshøj,som er totalt fredet og hvor der er fundet de betydligste fund fra bronze alderen de er udstillet på mosgaard muserum,
befolkningen er uden forståelse for at der på denne delstrækning er valgt en sydlig linie føring, imod mere end 30 år forvisning om at Motorvejen ville komme til at ligge tæt ved den nuværende Århus/ Viborg vej, og nordlig som VVM redegørelse, tydeligt siger sammen med alle anbefalinger, Beslutningen strider også imod den Eropæiske natur konvektion, der i klare vendinger siger at findes der overhovedet andre muligheder, end at ødelægge bevarings værdig Natur samt fælles kulturarv, SKAL disse benyttes og der påligger også kommunerne et ansvar for at gøre områder som det, syd for Ladind sø til et aktiv for kommunen, dette er ikke sket, trods at Borum Eshøj, ligger tæt omgivet af Århus kommune og Favrskov kommune, der oven i købet har anbefalet at ligge Motorvejen, sydlig, samt Skanderborg kommune, dette område besøges hvert år af tusinde af mennesker, der nyder den prægtige Natur der endnu findes i området, dette område kun 18 km fra storbyen, ville i fremtiden være et nyttigt åndehul i en fortravlet verden, hvor vi alle bliver spillet ud mod hver andre, hvor så kan de beslutnings tagende Politikere kan sige, i kan ikke blive enige og så bliver der taget en politisk beslutning, over hovedet på os og bag ryggen af vores demokrati,
Transport udvalget, fremlægger det som at de har fulgt anbefalingerne i VVM redegørlsen og valgt den Nordlige linie føring, men dette er ikke tilfældet, på delstrækningen ved Lading, der har de valgt den sydlige linie føring, som strider mod alt fornuft og logik og en VVM undersøgelse der har kostet skatte yderne CA. 25.000.000 kr, smidt ud af vinduet.
Så derfor ønsker befolkningen at vide HVORFOR, det er ikke nok at sige at det er en helheds vudering, der er ikke noget særligt der har gjort sig gældene, hvis der ikke har været det HVORFOR, har de så ikke valgt som alle anbefalinger siger, Befolkningen har brug for dette svar, for at få en værdig frentid i området,
Tænk på de generationer der kommer efter os, dine børns børne børn, har også brug for steder friholdt for store vejanlæg og tung industri, lad os dog bevare skønheden og de store vider til dem, uden at de skal rejse for at finde det, det er der endnu ganske tæt ved os, lad os stå sammen om at bevarer, den natur vi har tilbage og ikke lade os styrer udelukkende om ønsket om mere vækst.
Lars Holmskjold
Fremhævet af Journalisten
Bo Karlsen
11.09.14 13:14
Lars Holmskjold har ret.

Lars Holmskjold har ret.
Læs hans kloge indlæg, selv om placeringen af de næste kilometer af Rute 26 ikke direkte berører konflikten mellem Mundelstrup og Sabro.
Fælles for de to strækninger er spørgsmålet om, hvordan kortsigtede personlige interesser, lobbyvirksomhed og redaktionel omtale hurtigt får politikere til at vælge løsninger, der strider mod den store fælles fremtid.
Rådyr og oldtidsminder ringer ikke til aviserne og taler deres sag.
Og ja – det er jeg også kun opmærksom på, fordi jeg er vokset op i den natur og fortid, politikerne vil ødelægge på trods af alle anbefalinger for at bevare nogle marker og baghaver af den slags, vi har overalt.
Bo Karlsen
Fremhævet af Journalisten
Arne Mulvad
11.09.14 13:34
De to kommentarer fra Lars
De to kommentarer fra Lars Holmskjold og Bo Karlsen vedkommer slet ikke artiklen.
De agiterer for en helt anden strækning. Det vil være rart, hvis man her kan koncentrere sig om selve artiklen og dens indhold og ikke bruger lejligheden til at fremme et helt andet formål.
Fremhævet af Journalisten
Lars Holmskjold
11.09.14 17:27
Jeg er helt klar over at
Jeg er helt klar over at journalisten, lider under den aldmindelige forviring omkring linie føringerne, det er sikkert det samme der er sket da Transport udvalget, traf deres beslutning, men de omtalte skilte og " grafittig" er at finde i området syd for Lading, er du i tvivl så se vedhæftede billeder
Venlig hilsen Lars Holmskjold.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202393816519361.1073741847.1611553302&type=1&l=ecd8420a90
Fremhævet af Journalisten
Peter Poulsen
12.09.14 09:03
Ja, øøv hvor træls. Nu havde
Ja, øøv hvor træls. Nu havde Arne Mulvad lige fået en artikel, der var præcis som ønsket, og så vil folk hellere diskutere noget, der er langt mere interessant.
Men Lars Holmskjold har indlysende ret: Lige før tilsviningen af dem, som Arne Mulvad, Ib Jensen og Lars Bindløv ikke kan lide, kom Emil Ellesøe Ditzel faktisk til at lukke ånden ud, og nu fanger bordet vel.
Selv om det slet ikke var det, han drog ud for, kom Ditzel faktisk til at omtale motorvejskampens virkelige hot spot i sin indledning: overgrebet mod kulturarv-området Borum Eshøj. Sådan kan det gå, når man ikke er så dygtig.
Kendsgerninger i sagen her: www.viborgvej.dk
Venlig hilsen
Peter Poulsen
lokomotivfører
Fremhævet af Journalisten
Lars Bindløv
13.09.14 21:55
Peter Poulsen, nu er det
Peter Poulsen, nu er det faktisk sådan, at ingen i Styregruppen har ønsket, at berøre kulturarvsområdet. Det har vi gjort alle beslutningstagere, vi har mødt på vores vej, opmærksomme på. Så lad nu være med, endnu engang at fordreje debatten.

Svar mig nu i stedet ærligt på et par ting.:

1. Hvor langt bliver der fra din bolig til en evt. kommende motorvej med den nordlige linjeføring?

2 . Hvor langt bliver der fra din bolig til en evt. kommende motorvej med den sydlige linjeføring?

3. Mener du at det er fornuftigt´, at 3.000 mennesker skal leve i et støj og forureningshelvede, når man kunne nøjes med at ramme 5 til 10 familier, der alle vil blive totalt eksproprieret (Ifølge Vejdirektoratet)?

Det er nemt Hr. Poulsen. INGEN lange sætninger, KUN tal og et Ja eller Nej.

Jeg håber herefter, at alle der måtte have rettelig interesse i sagen, kan få lov at diskutere den.

Alle der gerne vil kende sagen og dens rette indhold, kan til enhver tid finde oplysninger på mo-mo-mo.dk

Med venlig hilsen

Lars Bindløv
Fremhævet af Journalisten
Lars Holmskjold
14.09.14 22:56
Ja det er jo lykkes vores
Ja det er jo lykkes vores beslutnings tagende politikere at spille alle ud mod alle, ved med tiden at havde udarbejdet, 3 linie føringer og og ydermere delt området i 3 delstrækninger, resultat: alle bor nu i hver deres firekant og med forskellige interesser og alt sammen arbejde imellem borgerne er umulig gjort, hvad med at stå sammen om at beskytte det der er mest værdifuldt for Mennesker og som er uerstatteligt, og noget vi er menneskeligt forpligtet til at give vidre til Vores børn, fælles Natur og Kulturarv.
mo-mo-mo,dk/ Lars Bindløv, må af en eller anden grund være meget desperate, siden de forsat, angriber, alt oplysende, der kommer fra anden side. og forsat ønsker at medvirke til den linie førings forviring der er herskende.
25.000.000 kr og fire års arbejde er der brugt på at finde den rigtige løsning og havde vi blot fra starten bedt om at få klarlagt hvor det var mindst ufordelagtigt med en Motorvej og uden at der havde været tre linie føringer og tre del srrækninger så var der ingen der havde været stavnsbundet i mange år og levet i uvished og der ville ikke være nogen der havde chance for økonomisk spekulation og ikke uværdige konflikter i lokal samfundene, og vi havde ikke fået en politisk afgørelse, men en afgørelse der vægtede helhedens bedste og som var forståelig.
Lars Holmskjold
Fremhævet af Journalisten
Peter Poulsen
14.09.14 23:54
1. 2 km. 2. 2 km. 3. Nej. Det
1. 2 km. 2. 2 km. 3. Nej. Det var svar på tre irrelevante spørgsmål af samme type, som Lars Bindløv og Arne Mulvad hidtil har fået Emil Ellesøe Ditzel til at stille.
Mon ikke den københavnske journalist har dummet sig så meget, at den såkaldte "styregruppe" (Bindløv & Mulvad) i fremtiden må gøre arbejdet selv?
Lars Bindløv har spillet et højt spil ved at bosætte sig op ad en støjende motortrafikvej (Rute 26) og satse på at få vejen sparket over i nabosognet. Den gik ikke. Nu har han og Mulvad tabt, og det er de ærligt talt dårlige til.
Men hvorfor skal alt det postyr gå ud over Dansk Journalistforbunds medlemmer?
Fremhævet af Journalisten
Lars Holmskjold
16.09.14 20:12
Emil Ellsøe Ditzel, Fra http:
Emil Ellsøe Ditzel, Fra https://journalisten.dk/ da du besøgte mig, her syd for Lading sø/delstrækning 2, blev du ellers udmærket oplyst, til at det ville for dig, været muligt at dække mere end en side af en sag.
Tak for kaffe.
Lars Holmskjold
Fremhævet af Journalisten
Lone Hansen
18.09.14 22:25
En stille undren

En stille undren
Vejdirektoratet blev bedt om at lave VVM-rapport på 3 foreslåede linjeføringer af en kommende erstatning for den "gamle" Viborgvej. Det blev gjort, Da dette arbejde var udført blev der ekstraordinært lavet en yderligere undersøgelse på et alternativ til den motortrafikvej mellem E45 og Sabro, der har fungeret siden 1996.
Ud fra disse VVM-undersøgelser anbefalede Vejdirektoratet til politikerne, at det for både delstrækningen mellem E45 og Stillingvej og Stillingvej og Søbyvad var den nordlige løsning, der var den bedste.
Transportudvalget besluttede den 24. juni at følge Vejdirektoratets indstilling vedrørende strækningen mellem E45 og Stillingvej, til gengæld forkastede man indstillingen vedrørende strækningen Stillingvej - Søbyvad, uden at komme med argumenter for dette valg.
Den demokratiske proces med høringer, udarbejdelse af VVM-rapporter, indstilling til Transportministeriet og mulighed for foretræde for Transportudvalget har så vidt jeg kan se, kørt efter bogen, så jeg forstår ikke at der skal bruges tid på noget, der er overstået Og jeg forstår slet ikke meldingerne om gammelt nag byerne imellem. Jeg har boet i området i mere end 60 år og har altså ike oplevet, at der er blevet set specielt skævt til nogle, min oplevelse er at det vel er som de fleste steder at de fleste kan snakke med de fleste.
Der hvor kæden hopper af for mig er beslutningsprocessen for strækningen Stillingvej - Søbyvad. Jeg var med til et foretræde 13. maj (her havde en anden gruppe også foretræde og kunne fortælle, at Wefri er i gang med planer om et biogasanlæg ved gården Fuglsang, tæt på nordlinjen). Svaret fra foretrædet var foreløbigt, da tiden ikke var til et endeligt svar. Dette svar kom 2. juli, men allerede 24. juni var beslutningen om linjeføringen taget i Transportudvalget, jeg kan så tænke hvor godt har de været informeret om vores foretræder??? Samtidig kan jeg ikke noget sted finde/få begrundelser på hvorfor man tilsidesætter Vejdirektoratets indstilling. Det er ikke en acceptabel beslutning, når man ikke vil begrunde den.
gode septemberhilsner til alle
Lone Hansen
Fremhævet af Journalisten
Peter Poulsen
28.09.14 22:54
Stærkt afslørende

Stærkt afslørende
Tja, netop de forhold, som Lone Hansen påpeger, forsøgte jeg at interessere Emil Ellesøe Ditzel for, da han henvendte sig. Men det havde tydeligvis ingen interesse. Manden var ude i ét og kun ét ærinde, nemlig at få sat den dagsorden, som Mulvad & Bindløv havde præpareret ham med.
Lars Holmskjolds afsløring siger sådan set det hele.
Har noget medlem af Dansk Journalistforbund misbrugt sin ansættelse til at fordreje den ulykkelige sag om motorvej på Rute 26, så kan man da sikkert godt lede på Stiften og J-P, hvis man tror, at det fører til noget. Men kandidat-navn nummer ét følger her: Emil Ellesøe Ditzel.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen