Mistrati: Sværere at bruge skjult kamera i fremtiden

Landsretten har i dag gjort bøden mindre og droppet fængsel til Bastard Film i sagen om skjult kamera på Fælledgården. Miki Mistrati er »supertilfreds«, men synes, sagen er principiel og overvejer Højesteret, siger han til Journalisten.dk. DJ er enig.

Landsretten har i dag gjort bøden mindre og droppet fængsel til Bastard Film i sagen om skjult kamera på Fælledgården. Miki Mistrati er »supertilfreds«, men synes, sagen er principiel og overvejer Højesteret, siger han til Journalisten.dk. DJ er enig.

Østre Landsret har i dag afsagt dom i den omdiskuterede Fælledgården-sag. Sagen handler om, hvorvidt to journalister fra Bastard Film overtrådte loven, da de med skjult kamera som metode afslørede kritisable forhold på plejehjemmet Fælledgården.

Dokumentaren blev sendt som en del af 21 Søndag på DR 1 i maj 2006, og den forholdt sig kritisk til forholdene på plejehjemmet Fælledgården.

Dommen er langt mildere end den, journalisterne ankede fra byretten. Det fremgår af en meddelelse fra Østre Landsret.

I byretten blev journalist Marike Martine Jensen og hendes journalistiske leder Miki Mistrati dømt for overtrædelse af tre forhold: At foretage skjulte optagelser af beboerne, at videregive optagelserne og at tilsidesætte tavshedspligten for medarbejdere på et plejehjem.

Straffen var 20 dages betinget fængsel, en større bødestraf og erstatning på 50.000 kroner til en beboer, der følte sig krænket.

Nu har Østre Landsret besluttet at strege fængselsstraffen og mindske bøden. Det sker, fordi de to første forhold er blevet forældede, og journalisterne kun er blevet dømt for det sidste – altså overtrædelse af tavshedspligten.

I stedet er straffen nu 5000 kroner i dagbøder. Erstatningen til beboeren står også ved magt.

»Vi ankede i første omgang, fordi dommen i byretten var absurd. Det var absurd, at jeg skulle have tyve dages fængsel for at have passet mit arbejde. Så jeg er supertilfreds med, at landsretten har fundet byrettens dom ude af proportioner,« siger Miki Mistrati til Journalisten.dk.

Han glæder sig især over, at Østre Landsret slår fast i dommen, at udsendelsen havde samfundsmæssig interesse.

»Landsretten slår fast med syvtommersøm, at udsendelsen havde stor samfundsmæssig interesse, og at det var berettiget at rette kritik af tingene, som de foregik på Fælledgården. Når de giver os 10 dagbøder a 500 kroner, så er det virkelig et signal. Det er den mindste straf, man overhovedet kan få,« siger Miki Mistrati.

Men han er skuffet over, at de to journalister ikke blev frikendt. Selv om bøden er lille, er afgørelsen stadig, at de har gjort noget ulovligt.

»De mener, at vi skulle have sløret beboerne bedre, og det er selvfølgelig ærgerligt, for jeg synes, der var sløret godt nok. Det er et skråplan, for du vil aldrig kunne sløre så godt, at den nærmeste familie ikke kan genkende folk. Det er en utopi at tro.«

Mener du, at denne dom stadig truer det journalistiske værktøj skjult kamera?

»Ja. Hvis vi ikke gør noget, så bliver det uden tvivl sværere at bruge skjult kamera fremadrettet. Det kan jo ende med, at vi får en lang kø foran by- og landsretterne fremover, fordi alle kan komme og sige, at de føler sig krænket og ikke var sløret godt nok.«

Betyder det, at I vil tage sagen videre til Højesteret?

»Det overvejer vi, men nu skal vi lige læse dommen ordentligt igennem først. Når vi har sovet på det, så træffer vi en beslutning om, hvad vi gør.«

Dansk Journalistforbund er enig i, at Østre Landsret burde have frifundet de to journalister.

»Det er helt rigtigt, at straffen sættes ned til et minimum. Jeg mener dog fortsat, at når vi har at gøre med så væsentlige samfundsforhold, så bør journalister gøres straffri, når de afdækker væsentlige problemer i samfundet,« siger forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård i en kommentar til dagens afgørelse på DJ's hjemmeside.

Miki Mistrati mener slet ikke, at sager om journalistisk metode hører til i det almindelige retssystem.

»Jeg synes, det er vigtigt, at det er vores eget system, Pressenævnet, der tager stilling til tingene. Vi skal holde fast i, at vi har et Pressenævn, og at vi skal være selvregulerende. Det her er jo en glidebane, der kan ende med, at vi afskaffer Pressenævnet,« siger han.

 

1 Kommentar

Jakob Andresen
14. DECEMBER 2010
Re: Mistrati: Sværere at bruge skjult kamera i fremtiden

Med mindre man inden for den seneste måneds tid har ændret paragrafferne 51 og 80 i straffeloven - og det har man ikke - så er 10 dagbøder af 500 kroner ikke den mildeste straf, man kan få. Den lyder på én dagbøde af to kroner. Og så sent som i torsdags blev en lastbilchauffør fra Århus idømt 10 dagbøder af 250 kroner for uagtsomt manddrab i forbindelse med en højresvingsulykke.
Antallet af dagbøder bruges i øvrigt til at kategorisere, hvor grov forbrydelsen er. Jo flere bøder, jo grovere forbrydelse. Beløbet beregnes ud fra den dømtes indtægt.

Det er svært at få øje på, at landsretten, som Hr. Mistrati påstår, har fundet byrettens dom 'ude af proportioner'. Landsretten har blot konstateret, at to af forholdene var forældede, og at der derfor ikke kan dømmes for dem. Derfor er landsrettens dom naturligvis også mildere end byrettens.

De to journalister blev frifundet for de to forhold på grund af en inkompetent kluddermikkel af en anklager, der som minimum burde have indsnævret sit ansvarsområde til arkivering og kaffebrygning.

Det er muligvis rigtigt, at det vil blive sværere at bruge skjult kamera fremover. Men noget tyder også på, at visse journalister har taget for løst på reglerne. Det var uden tvivl gode og vigtige afsløringer, der kom frem i udsendelsen. Men selv journalister skal udvise respekt over for sagesløse personer som fx de ældre på et plejehjem.