search

»Medierne er dybt farvede, og I aner det ikke engang selv«

Vælgerne føler, at medierne taler ned til dem, sagde Brexit-tilhænger Nigel Farage til en sal fuld af mediefolk på News Xchange-konferencen. »Det er ikke kun den politiske elite, som har behandlet dele af befolkningen med foragt, de oplever det samme fra mainstream-medierne.« Men han fik en kølig modtagelse  

Har medierne tabt forbindelsen til befolkningerne? Det er et af temaerne for en af verdens største mediekonferencer News Xchange, der afvikles i DR Koncerthuset i København netop nu.

Og hvis man spørger dagens første hovedtaler, Nigel Farage, er svaret et rungende JA. Medierne har tabt forbindelsen til store dele af befolkningen, og konsekvensen er, at medierne taber gennemslagskraft og troværdighed.

»Folk føler, at eliten har talt ned til dem og snerret af dem. Men det er ikke kun den politiske elite, som har behandlet dele af befolkningen med foragt, de oplever det samme fra mainstream-medierne. I er nu på linje med den politiske klasse. Det er ikke et særlig rart sted at være, vel?« sagde Nigel Farage med et smil til de cirka 600 mediefolk i salen.

Begejstret for Brexit og Trump

I det hele taget var det en begejstret Nigel Farage, som mødte salen. Den karismatiske tidligere formand for det britiske parti UKIP var en af hovedstemmerne for, at Storbritannien skulle forlade EU. Han var også en stærk støtte af Donald Trump, der netop har vundet præsidentvalget i USA.

»Det, der fik Brexit til at ske, og som fik Trump valgt, var, at en masse almindelige mennesker, som normalt aldrig stemmer, fik nok og besluttede at stemme for en forandring,« sagde Nigel Farage.

[factbox:0]

Han opremsede, at medierne både i Europa og USA har fejlet i dækningen af emner som EU, islamisme og klimaforandringer. De lytter kun til den ene side af debatten, lød det.

»Tror I selv, at I er farvede? Jeg tror, I ville svare nej. I ved det ikke selv. Når jeg møder mediefolk, så siger de, at de ikke er farvede, men når jeg ser rundt på redaktionerne, så kommer de fleste fra middelklassehjem, har gået på privatskoler og fine universiteter. Mange lever et liv, som er helt anderledes end almindelige menneskers. Rekruttering er afgørende for jeres branche. Ligesom politik havde brug for nogen, der kom udefra og ruskede op i karrierepolitikerne, har I brug for at ansætte et langt bredere spektrum,« sagde Nigel Farage.

Sverige er formentlig det værste

Han tilføjede, at han mener, problemet plager medierne i mange lande.

»Det er ikke kun et problem i Storbritannien. Sverige er formentlig det værste land i den vestlige verden, du kan ikke i de svenske medier føre nogen form for intelligent debat om immigration og kriminalitetsstatistik. Jeg var i Sverige for to uger siden med den tidligere tjekkiske premierminister Vaclav Klaus, og ingen svenske medier ønskede et interview.«

Derfor er det naturligt, at befolkningen søger oplysninger andre steder, først og fremmest på internettet. Det har Nigel Farage selv udnyttet, fortalte han.

»Jeg kunne ikke eksistere uden internettet, UKIP kunne ikke være vokset så stort uden Youtube. I 2007-08 var chancerne for, at de nationale medier ville dække det, jeg sagde i Europa-Parlamentet, lig nul. Jeg kunne ikke få mediedækning. Derfor brugte jeg internettet til at nå ud til befolkningen.«

[quote:1]

Internettet kan være farligt

Men samtidig advarede Nigel Farage om, at det kan være et problem, når medierne samtidig taber troværdighed.

»Internettet kan være frigørende, fordi det sikrer, at regeringen ikke længere kan lyve for dig. Men internettet kan også være en farlig ting, hvis befolkningens tillid til medierne forsvinder og bevæger sig over på nettet. Så er der en risiko for, at forkerte oplysninger og dårlige idéer får fat. I har et alvorligt problem, og I er nødt til at trykke "genstart" på medierne,« sagde han.

Før Nigel Farage gik på scenen, havde en lang række prominente personer indledt konferencen med hver sin tale. DR's nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, sagde, at mediernes største udfordring er troværdigheden. Kronprins Frederik havde understreget, at mediernes rolle som filter for troværdige nyheder aldrig har været vigtigere. Jean Philip De Tender, mediedirektør i EBU, sagde, at medierne har et valg: Vil vi samle eller dele befolkningerne?

Skeptisk modtagelse fra salen

Men da Nigel Farage havde talt, blev han først og fremmest mødt med skepsis fra salens mediechefer.

»Folk som Nigel Farage er ikke andet end en fremskrivning, en karikatur, på den populisme, vi har set de seneste år. At vi kan få fremskridt og vækst uden at give noget til gengæld,« sagde en tysk ZDF-boss fra salen.

Han mente, medierne havde et problematisk ansvar for at lade den slags blive sagt uden at faktatjekke og oplyse borgerne, når det ikke er sandt.

Jon Williams, ABC News, gik i debat med Nigel Farage om, hvorvidt det er flygtninge eller migranter, der rejser ind i Storbritannien.

»Hvis du flygter fra krig i Syrien, så er du flygtning,« sagde Jon Williams til store klapsalver fra salen.

Måske ryger mediebranchen ned, hvis folk som dig er chef

Nigel Farage fastholdt, at der er tale om migranter og ikke flygtninge. Da den tyske ZDF-chef igen fik ordet og sagde: »I bruger islamisering af Europa til at skabe frygt i befolkningen, men der er ingen islamisering«, svarede Nigel Farage:

»Du er farvet. Det er løgn, vi har ikke brugt islamisering som argument i debatten om Brexit. Måske ryger mediebranchen alligevel durk i kloakken, hvis det er folk som dig, der bliver siddende på topposterne,« lød det.

Der var også mediechefer i salen, som anerkendte kritikken fra Nigel Farage. En af dem var Jimmy Maymann, tidligere topchef i Huffington Post og i dag chef i AOL.

[quote:0]

»Vi er nødt til at acceptere, at hvis medierne skal resonere med befolkningen, skal vi forstå den bedre,« sagde han fra salen.

Nigel Farage blev spurgt, om Donald Trump – og han selv – ikke er med til at sprede forkerte oplysninger. Men det afviste den britiske politiker.

»Trump begik nogle fejl i sin valgkamp, og han har mere end en gang sagt undskyld, når han har sagt noget forkert. Selvfølgelig har vi et ansvar for det, vi siger. Jeg siger heller ikke, at medierne skal give alle ubegrænset taletid ligesom internettet. Men I mangler kontakten til en stor del af befolkningen.«

Kommentarer
9
Theis Holtz Hansen
30.11.16 13:13
Jeg tror det er vigtigt at få
Jeg tror det er vigtigt at få med, at højrepopulister ikke står alene med kritikken af de etablerede nyhedsmedier. Noam Chomsky og Edward S. Herman beskrev allerede i 1988, hvordan der er stort sammenfald mellem interesserne i den veletablerede politiske elite og mainstream mediernes nyhedsdækning. Samtidig kan der være et stort mismatch mellem befolkningens verdensbillede og den måde medierne behandler aktuelle emner på. Nu ved jeg godt Noam Chomsky kan være kontroversiel, men andre forskere har udgivet artikler med nogenlunde samme konklusioner. Bennett formulerede sin indekseringsteori i 1990, som også påpeger et sammenfald mellem eliten og nyhedsdækningen:

“Indexing” is a theory of news content and press-state relations first formulated as the “indexing hypothesis.” At its core, the indexing hypothesis predicts that news content on political and public policy issues will generally follow the parameters of elite debate: when political elites (such as the White House and congressional leaders) are in general agreement on an issue, news coverage of that issue will tend to reflect that consensus; when political elites disagree, news coverage will fall more or less within the contours of their disagreement." Kilde: https://goo.gl/6k0ep9

Med andre ord er det den etablerede politiske elite, der sætter rammerne for den offentlige debat. Det kan man så diskutere rimeligheden i. For hvis man antager den politiske elite afspejler befolkningen i kraft af deres mandat, er det jo helt legitim journalistisk praksis. Men der er noget der tyder på, at de etablerede politikere har mistet forbindelsen til dele af befolkningen. Og da medier og politikere deler verdensbillede (i teori og praksis) kan Nigel Farage muligvis have ret i, at "I er nu på linje med den politiske klasse." Bortset fra at professionel journalistik nok altid har været på linje med den politiske klasse. Det er i virkeligheden hverken en ny eller kontroversiel betragtning.
Fremhævet af Journalisten
Espen Bøgh
30.11.16 14:30
Kan vi ikke snart blive fri
Kan vi ikke snart blive fri for den falske anklage mod andre der ligger i ordet "populister / populisme", for det er en simpel anklage fra en gruppe mod en anden gruppe, men fortæller ikke hvori anklagen består(noget substantielt), men alene udnytter det negativt ladede ved ordet.

Man kunne lige så godt benytte et ord som "de fæle", der også er negativt, men igen helt uden indhold af nogen anklage for noget substantielt med ordet.

Reelt er anklagen en form for Kafkask anklage uden mulighed for forsvar, da man ikke kender anklagens indhold eller substans.

For nylig kunne man læse om Jan Werner-Müller der havde skrevet en bog om "populismen", men ikke havde taget sig i agt for ordets indhold og betydning først.

I stedet etablerer JWM en legalisering af "politikerne, statens og medieelitens "sandhed"(standpunkt) som den rigtige, og som dem der kæmper folket sag, og vil det bedste", og dem der tilslutter sig de andre ikke vil eller kæmper folket sag, men blot erobre retten hertil.

Ligeledes vil han også legitimere og institutionalisere for eliten følgende om "populisterne", der hævdes at give udtryk for "hvis du ikke er en af os, så kæmper du ikke folkets sag"!

For mig lyder det næsten ligesådan når den politiske og medieeliten udråber dem med en anden mening som "populister"(hold jer til os i stedet for vi kæmper folket sag)/(hold jer væk fra de andre), så hvad er forskellen egentlig?


Når JWM dertil også vil have en legitim særret for den politisk og medieelite for deres synspunkt via den tomme anklage "populister" stadfæstet således; "populismen / populisterne er i mindretal", omvendt vi er jo flertallet i eliten, er det en grov fortegning af virkeligheden uden noget reelt belæg herfor.

Vanviddet i denne påstand bliver helt klart synligt når vi ser på udfaldet af borgernes valg af Brexit netop "mindretallet" åbenbart vandt over flertallet, hvilket gør definitionen til det bedrag det i virkeligheden er, men også opfundet for bedraget skyld for sig selv og den politiske og medieelitens skyld.


Derfor er det vigtigt vi slipper af med disse falske indholdsløse anklager af Kafkask natur, fra den politiske og medieelitens værktøjskasse til forførelse af dele af befolkningen, til at indtage en holdning til - ja rent ud sagt INGENTING imod andres synspunkter, for alene at tilgodese egne synspunkter i stedet for, og samtidig kalde dem "de rigtige"!

Læren om ordet "populisme" er den er propagandistisk og - "den der kaster den første sten, er også den stenen rammer først", eller som det siges i nytidssprog - "det man siger er man selv"!

At ville etablere eller institutionalisere andre sandheder tilhørende ordene "populister / populisme" imod en grupper, så som deres åndelige underlegenhed, eller noget som helst andet som årsag, er lige så vanvittigt og, sagt i al beskedenhed fuldstændigt tåbeligt.

Det kedelige er trods alt i den sammenhæng, at den reelle oplysning og udbredelse heraf, bliver offer for et enkelt ord(populisme), uden anden forklaring, og bliver i stedet en del af det postfaktuelle samfunds "ryttere"!
Fremhævet af Journalisten
Morten Holgersen
01.12.16 02:41
"Det er sgu nok derfor der
"Det er sgu nok derfor der ikke er så meget salg i Bo Vrøvlegård."
Totalt på støtten.
Fremhævet af Journalisten
Steen Ole Rasmussen
01.12.16 07:34
Medierne mod resten af verden
Medierne mod resten af verden!

Os, de gode, sandfærdige, retskafne over for en stor, uretfærdig, ond og populistisk verden!

Denne antagonisme har man selv skabt.

Når man ser på, hvor selvforskyldt krisen er - manglende troværdighed, funderet i mange års ideologisk leflen for de partier, som tildeler støtten under falsk markedsideologi, leflen for et europæisk projekt (institutionaliseret monetarisme) i dyb krise med gigantisk social slagside osv. - så virker forsøget på at indskrive sig på den rigtige side i forhold til det modsætningsforhold, som man bygger op om, slet slet ikke.

Kære medier, i må lære jer en helt ny fortælling om jer selv.

I må lære, at vi har gennemskuet jer.

De onde populister er resultatet af jeres egen performance.

Forklaringen på alt det onde er en samfundsstruktur som i slet ikke forholder jer kritisk til. Jeres fakta er kvalificeret inden for en fortælling, som ikke holder.
Fremhævet af Journalisten
Claus Oreskov
01.12.16 09:32
Lad os lige engang se på hvad
Lad os lige engang se på hvad der gør mediemogulerne til en elite. Er det viden, begavelse, uddannelse, journalistisk gå på mod, frækhed, ærlighed, sandheden før alt andet? Nej ingen af delene. Jamen hvad så? Jeg kan kun få øje på magtmonopolet, som netop udfordres at de sociale medier. Jeg skreg altså af grin, da jeg på TV så at mediekonferencer News Xchange, var bekymret over de mange løgnehistorier på de sociale medier. Jeg blev syg af latter, fordi de etablerede medier, hver time i døgnet overdænger os med løgn og fordrejet sandheder. Politisk farvede nyheder, nyheder mere eller mindre bestemt af markeder osv. Jo tak LØGNEhistorier. Er det så en konspiration – det ord man bruger til at bortfeje al kritik? Måske, måske ikke. Imidlertid hævder jeg ligesom V. Lenin at måske spiller de ikke efter samme dirigent – med de spiller alle sammen efter samme partitur!
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
01.12.16 20:45
Løgne på sociale medier kan
Løgne på sociale medier kan være slemt nok, men det største problem er da mainstream-mediernes systematiske fortielser, fordrejninger og nu gudhjælpemig "konstruktiv journalistik", hvor enhver selvstændigt tænkende læser/seer/lytter må mærke hensigten og blive forstemt.

Er det virkelig læren fra DF, Trump og Brexit: "Nå, de har ikke forstået det endnu - vi skruer op for opdragelsen."

Hint: DF, Trump og Brexit skyldes IKKE uvidenhed og afmagt hos en flok tabere. Sagen er, at de fleste agerer fornuftigt i egen - og ikke mindst deres børns - interesse. Dette er uden tvivl i voldsom modstrid med løgnepressens globalistiske multikulti-dagsorden. Pointen er, at det er løgnepressen, der her har et problem. Ikke befolkningerne.
Fremhævet af Journalisten
Espen Bøgh
01.12.16 21:35
@ Søren Hansen

@ Søren Hansen

"Konstruktiv journalistik" - jeg kommer ufrivilligt til at tænke på en anden sætning, "aktiv udenrigspolitik", eller har jeg blot misforstået det hele!
Fremhævet af Journalisten
Steen Ole Rasmussen
06.12.16 08:04
Efterlysning!

Efterlysning!
Jeg savner beskrivelsen af en kat, som fanger mus, eller (sagt på en anden måde) en beskrivelse af udviklingen, som ikke kun plejer de fås interesser.

Afstemningen i Italien faldt heller ikke ud til magtelitens fordel på EU-plan. Men den bekræftede heller ikke mediernes foretrukne skildring af "populismen".

Femstjernebevægelsen er ikke højreradikal, men en ikke-ideologisk bredt funderet bevægelse, som går imod den førte form for institutionaliseret monetarisme, som er indført oppe fra og ned på EU-plan, og som har givet gigantisk social slagside, arbejdsløshed, statsgæld (bl.a. begrundet i offentlige midler, givet i støtte til en falleret finanssektor). De saglige grunde til at kritisere EU står i kø. Beskriv dem venligst for jeres brugere, det er det, som i får jeres penge for.

Ind til videre, så ser vi primært på mediernes farve. Først den dag, hvor mediet holder op med at fange opmærksomheden, har det genfundet sin funktion, at formidle tilgangen til det væsentlige, loyalt og ansvarsbevidst.
Fremhævet af Journalisten
Søren Bang Hansen
10.03.17 01:18
Meget af dette er ren ord
Meget af dette er ren ord-magi. Enhver, der forfalder til at beskylde andre for "populisme", er reelt løbet tør for argumenter. Derfor er det også så tankevækkende - og nedslående - hvor ofte, man ser netop dette pseudo-begreb i mainstream-medierne. "Populister" er alle dem, der er bedre i tråd med folket end I andre - inde på redaktionerne. Hvad blev der af respekten for demokratiet?
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen