Lotte Mejlhede: Den heftigste debat jeg har oplevet

Der blev smadret glas, og anklager om løgn føg gennem luften, da finansminister Claus Hjort Frederiksen og Ole Sohn i aftes skændtes på TV2 News. Nyhedsværten Lotte Mejlhede: "Den mest heftige debat, jeg nogensinde har skullet styre".

Der blev smadret glas, og anklager om løgn føg gennem luften, da finansminister Claus Hjort Frederiksen og Ole Sohn i aftes skændtes på TV2 News. Nyhedsværten Lotte Mejlhede: "Den mest heftige debat, jeg nogensinde har skullet styre".

»Det ved du godt, at det er løgn! Det er decideret usandt. Det ved du godt! Det er i orden, at vi kan have politiske diskussioner, men at du taler usandt, synes jeg ikke er pænt af dig.«

Sådan lød blot en af de voldsomme ordvekslinger i aftes mellem Ole Sohn og Claus Hjort Frederiksen på TV2 News. Og her dagen derpå, så fortæller studievært Lotte Mejlhede til B.T., at hun aldrig har oplevet noget lignende.

"Der er ingen tvivl om, at det er den mest heftige debat, jeg nogensinde har skulle styre eller har forsøgt at styre. Der blev virkelig gået til stålet," siger Lotte Mejlhede til Bt.dk.

Fik man ikke set debatten, så kan man se et klip her på TV 2's hjemmeside, hvor Claus Hjort Frederiksen blandt andet smadrer et vandglas.

Det var spørgsmålet om, hvordan Danmark skal komme ud af den økonomiske krise, der fik de to parter til at skændes. Eksempelvis mente Claus Hjorth Frederiksen ikke, at S-SF's plan er tilstrækkelig, og sagde, at S-SF ville hæve boligskatterne, hvis de kommer i regering efter næste valg. 

Det fik dernæst Ole Sohn til at flippe fuldstændigt ud: "Det ved du godt er løgn!," råbte han gentagne gange til Claus Hjorth Frederiksen, skriver B.T.

5 Kommentarer

cand.pæd.psyk. Annie Vildung Bauch
7. JUNI 2013
Lotte Mejlhede er absolut
Lotte Mejlhede er absolut ikke egnet til at være tv-vært som i programmet 2407.
Hun regerer, råber op, afbryder på ubehagelig vis, gestikulerer hele tiden ivrigt med en pegefinger foran gæsterne i programmet. Det er skrevet før: Fjern hende dog! Hun er en pestilens!

Gæsterne får ikke lov til at svare, fordi de straks bliver afbrudt af den meget snakkende, selvtilfredse og dominerende vært. Hun spørger ikke gæsterne, men prøver hele tiden at lægge sin egen mening i munden på gæsterne, og hun sætter gæsterne op mod hinanden. Det er dårlig journalistik!

I programmet med Lars Barfod og den utiltalende Mogens Heunike bevarer Lars Barfod en sober tone. Ros for det.

En god journalist lader gæsterne svare færdigt og er ikke partisk. Lotte Mejlhede gør alle de fejl, som tænkes kan. Hun burde afskediges.

Som underviser i mange år er det korrekt, som Lars Barfod siger: Det er ikke antallet af undervisningstimer, men kvaliteten af undervisningen, der er vigtig.
Når mange svage og læseretarderede elever nu skal inkluderes i en almindelig klasse, er det meget vigtigt, at lærerne besidder en stor faglig viden.
Hvorfor venter man ikke med at presse den nye skolereform igennem? Uddan lærerne, så de kan magte opgaven!

Cand.pæd.psyk.
Annie Vildung Bauch
Paula Larrain
18. JANUAR 2011
Re: Lotte Mejlhede: Den heftigste debat jeg har oplevet

Det var vildt og Lotte Mejlhede var eminent!

Formatet er relativt nyt og får mere og mere plads på eksempelvis News. Det er kun befriende, at kræfterne slippes løs. I lang tid har parterne kunnet klare sig med paroler, modspin og frække forsøg på at lægge ord i munden på hinanden. Men her skal de altså gennem længere tid levere andet end skænderier og fiksfakserier for at blive taget alvorligt at vælgerne.

I første omgang er vælgeren, der søger oplysning en taber, ja. Men i længden vil der falde mere ro over debatterne. Og politikerne vil sørge for at være bedre forberedte samt mere civiliserede. Tror jeg.

Otto Frederiksen
18. JANUAR 2011
Re: Lotte Mejlhede: Den heftigste debat jeg har oplevet

Og sådan ser det ud, når en professionel skal formulere det.

Jeg er helt enig i din minianalyse.

Trine Nebel Schou
18. JANUAR 2011
Re: Lotte Mejlhede: Den heftigste debat jeg har oplevet

Som rådgivende retoriker i det civilie - og politiker i Lyngby - i resten af tiden, er der to ting at sige:

1) Sohn får gentaget sin - vel objektivt set fair - indvending, alt for mange gange inden, Claus Hjort kommer til orde. Det er ikke foreneligt med god retorisk debatskik.

2) Hjort Frederiksen begår en præsupponering (her som en politisk tvangsfodring) ved at insinuere, hvad SF vil gøre efter et valg, men uden at have belæg for påstanden. Han tillægger SF en holdning, de ikke har fremsat. Det er heller ikke god debatskik.

God debatskik er at man lytter til hinandens argumenter, viser sig villig til at forholde sig til dem, respekterer uenighed - og at man forholder sig loyalt til modpartens argumenter. Ellers bliver taberen - ikke modparten! Men tredjepart = vælgeren, der gerne på et oplyst grundlag selv skulle kunne træffe egne afgørelser efter en debat.

Otto Frederiksen
18. JANUAR 2011
Re: Lotte Mejlhede: Den heftigste debat jeg har oplevet

Jeg synes, det var lidt pinligt at overvære. Ja, Claus Hjort lyver, og ja Ole Sohn råber, men der var da ingen af dem, som kom med noget relevant, som "vælgerne kan tage stilling til," som Ole Sohn formulerede det.

Jeg tror ikke det har været let at være Lotte Mejlhede i aftes. Man kan i al fald ikke give hende skylden for, at debatten løb løbsk. Det er snarere de to skrighalses skyld. 

Flere