Kritik fra Pressenævnet

Journalisten bragte den 15. august 2007 en artikel under overskriften ‘Alt for spidst vinklet‘ omhandlende Nyhedsavisens dækning af DR-Dokumentaren »Den Hemmelige Krig« på baggrund af en undersøgelsesgruppes konklusioner.

Journalisten bragte den 15. august 2007 en artikel under overskriften ‘Alt for spidst vinklet‘ omhandlende Nyhedsavisens dækning af DR-Dokumentaren »Den Hemmelige Krig« på baggrund af en undersøgelsesgruppes konklusioner. Nyhedsavisen har klaget til Pressenævnet, fordi man ikke har fået forelagt de kritiske oplysninger. Pressenævnet finder, at Journalisten har tilsidesat god presseskik ved at bringe oplysningerne uden at give Nyhedsavisen mulighed for at kommentere dem. Pressenævnet udtaler derfor kritik af Journalisten. Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på Pressenaevnet.dk.

0 Kommentarer