Kommunikatører: DJ’s etiske kodeks er udtryk for mistillid

Nyt etisk kodeks skal hjælpe kommunikatørerne til at sige fra, lyder det fra DJ Kommunikation, som ønsker arbejdsgiverne med ombord

Det rejste fornyet debat om etik i kommunikation, da Tommy Zwicky i december opsagde sin stilling som kommunikationschef hos Huawei. Det skete, efter at techgiganten var blevet afsløret i at teste overvågningsteknologi, hvor racegenkendelse af det etniske mindretal uighurerne var en af funktionerne.

Denne uge stod den tidligere DR Ultra-vært frem i et længere interview i Journalisten om, hvorfor han havde følt sig nødsaget til at sige op.

”Jeg kunne ikke stå inde for det, Huawei gjorde med uighurerne. Hvis jeg alligevel skulle stå på mål for det, så ville det koste mig min troværdighed. Det er den eneste vare, jeg har. Man kan kun miste sin troværdighed én gang. Så ville jeg ikke være noget værd, hverken for mig selv eller Huawei,” sagde han til Journalisten.

For Peter Pishai Storgaard, formand for DJ Kommunikation, illustrerer sagen, at DJ-medlemmer i kommunikation har et stærkt moralsk kompas. Og derfor skyder de ’standarder for etisk kommunikation’, som blev vedtaget på et delegeretmøde i 2013, også på flere måder ved siden af, mener han.

”For mig at se er de standarder mere eller mindre ren logik. Kommunikatører ved godt, at de skal overholde reglerne, varedeklarere deres interesser og ikke lyve. For mig at se virker det regelsæt som udtryk for en mistillid, der måske især tidligere har været i forbundet – hvor modsætningsforhold mellem journalister og kommunikatører har været meget tydeligt,” siger Peter Pishai Storgaard.

En hjælp til kommunikatørerne

Hvor presseetiske regler handler om at beskytte kilder, så skal kommunikationsetiske regler ifølge ham i langt højere grad beskytte kommunikatørerne. Ikke over for dem, de kommunikerer til – men over for eksempelvis arbejdsgivere og kunder, der ikke har stor forståelse for aspektet om etik i kommunikation.

”Det er måske ikke alle, der føler, de kan sige fra, som Tommy Zwicky gjorde. Det kan for eksempel være svært på arbejdspladser, hvor man er den eneste kommunikatør, og der ikke er den samme faglige forståelse for kommunikation som i en stor kommunikationsafdeling,” siger Peter Pishai Storgaard.

En undersøgelse fra DJ Kommunikation i 2015 viste, at omtrent hver fjerde kommunikatør var blevet bedt om at udføre arbejde, de betragtede som uetisk.

Og det et netop i den slags situationer, det kommunikationsetiske kodeks skal kunne bruges, mener Peter Pishai Storgaard. Også så det er tydeligt for medlemmerne, hvornår de med fordel kan gå til DJ for rådgivning og opbakning.

”Det skal være en hjælp til kommunikatører ude på arbejdspladserne,” siger han.

Det kræver også, at DJ får opbakning til de etiske regler fra arbejdsgiverne, påpeger han.

”Hvis vi skal lave det her, skal det være noget, som arbejdsgiverne tager til sig,” siger Peter Pishai Storgaard, som derfor mener, arbejdsgiverne i et eller andet omfang skal inddrages i udarbejdelsen af de etiske regler.

Allan Boye Thulstrup, næstformand i DJ, har fulgt de igangværende drøftelser i Etik- og Mediepolitisk Udvalg, der senest drøftede muligheden for kommunikationsetiske regler i november. Han håber, at en opdateret udgave af de kommunikationsetiske regler kan være på plads i løbet af efteråret.

 

DJ’s standarder for god kommunikationsetik, vedtaget på Delegeretmødet 2013:

• En kommunikatør kan arbejde for enhver privatperson og lovlig virksomhed.

• En kommunikatør overholder gældende lov, indgåede aftaler og Dansk Journalist­forbunds standarder for kommunikationsetik.

• En kommunikatør giver saglig rådgivning til kunden/arbejdsgiveren og giver denne et realistisk billede af kommunikationens effekt.

• En kommunikatør arbejder aktivt for at få indsigt i målgruppernes behov og videns­niveau og repræsenterer målgrupperne over for kunden/arbejdsgiveren.

• En kommunikatør arbejder bevidst for, at budskaberne når frem til målgrupperne med respekt for såvel målgrupper som andre modtagere.

• En kommunikatør informerer sin kunde/arbejdsgiver om interessekonflikter og/eller interessesammenfald, som kan påvirke kommunikatørens arbejde.

• En kommunikatør står inde for den fortrolighed, kunden eller arbejdsgiveren forventer.

• En kommunikatør, som kontakter andre på vegne af sin kunde/arbejdsgiver, er altid åben om, hvem han/hun repræsenterer.

• En kommunikatør vildleder ikke.

• En kommunikatør optræder på en måde, som fremmer respekt for og tillid til kommunikationsfaget og kommunikatørrollen.

0 Kommentarer

Læs også

<span class=Debat:Tør danske medier tale åbent om egne fejl?">

Leder: Kommunikationsetik nu!

01. FEBRUAR 2021
Kommunikationschefen gik i protest: ”Jeg skal ikke være Komiske Ali”

Kommunikationschefen gik i protest: ”Jeg skal ikke være Komiske Ali”

01. FEBRUAR 2021
Huaweis kommunikationschef i Danmark siger op

Huaweis kommunikationschef i Danmark siger op

15. DECEMBER 2020