JP får kritik i Pressenævnet for ikke at fjerne navn i gammel artikel

Jyllands-Posten fjerner navn på en dømt advokat i 11 år gammel artikel efter kritik fra Pressenævnet. "Det er meget uheldigt, at grænsen nu tilsyneladende flyttes for, hvornår medierne kan tvinges til at destruere oplysninger af historisk og almen interesse," mener chefredaktør

Jyllands-Posten får kritik i Pressenævnet, fordi avisen har afvist at fjerne et navn fra en 11 år gammel artikel. Der er tale om en advokat og bestyrelsesmedlem i en virksomhed, hvor bestyrelsen blev idømt erstatningsansvar i en konkurssag.

Avisens ansvarshavende chefredaktør, Jørn Mikkelsen, er uenig i kendelsen.

"Der er tale om en principiel og meget opsigtsvækkende kendelse, der nok vil få mærkbare konsekvenser for danske medier," skriver han i en e-mail til Journalisten.

Pressenævnet kan ikke tvinge avisen til at fjerne navnet. Men Jørn Mikkelsen oplyser, at Jyllands-Posten har valgt at fjerne det fra den gamle artikel:

"JP afindekserer manden, selv om Pressenævnet jo ikke kan pålægge os det," skriver Jørn Mikkelsen.

Ikke længere rimeligt at nævne navnet

Advokaten, som har klaget til Pressenævnet, kontaktede Jyllands-Posten og bad om at få sit navn fjernet fra artiklen, hvilket avisen afviste. Men Pressenævnet fastslår, at det ikke længere er rimeligt at lade advokatens navn stå i arkivet.

"Pressenævnet finder, at principperne i dommen stadig har offentlig interesse, men at det ikke længere er rimeligt at nævne det tidligere bestyrelsesmedlem ved navn. Pressenævnet udtaler derfor kritik af Jyllands-Posten for ikke at have imødekommet anmodningen om at fjerne navnet fra artiklen på jyllands-posten.dk," lyder det i den tekst, Jyllands-Posten er blevet pålagt at bringe.

Hele kendelsen kan læses på Pressenævnets hjemmeside, samt i kortere form på Jyllands-Postens site Finans.

Presseetiske regler lavet om

For snart tre år siden blev de presseetiske regler lavet om i samarbejde mellem Dansk Journalistforbund og Danske Medier, og her blev "retten til at blive glemt" føjet til reglerne. Det nye punkt B8 lyder nu:

"Meddelelser offentliggjort i digitale medier vil ofte være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt."

Og det er altså denne afvejning mellem skadevirkning og væsentlighed, som Pressenævnet er uenig med Jyllands-Posten i.

JP: Nyt og ikke just positivt

Ansvarshavende chefredaktør Jørn Mikkelsen mener, kendelsen er principiel og uheldig for medierne.

"Hvor går grænsen for, hvornår en person kan forlange at blive afindekseret og anonymiseret? Det rokker denne kendelse ved; dog uden at trække grænsen præcist. Umiddelbart forekommer kendelsen at gå ret langt med hensyn til at indrømme personer denne ret – og det er nyt og ikke just positivt," skriver han i en mail til Journalisten.

Hvad var jeres overvejelser, da I først afviste anmodningen fra advokaten?

"Jeg sagde nej i sin tid med den begrundelse, som jeg stadig synes gælder: At der er tale om en i offentligheden ganske kendt person, der via sin stilling som advokat i mange højprofilerede sager må tåle et vist lys på sin person. Det er meget uheldigt, at grænsen nu tilsyneladende flyttes for, hvornår medierne kan tvinges til at destruere oplysninger af historisk og almen interesse," lyder det fra Jørn Mikkelsen.

Hellere ja end nej i tvivlstilfælde

Pressenævnet har tidligere afvist en række klager fra personer, som fik nej fra medier til at få ændret i gamle artikler.

Der er tre måder, et medie kan reagere på, når en person henvender sig efter Pressenævnets punkt 8B: Mediet kan anonymisere personen i artiklen. Mediet kan afindeksere artiklen, altså skjule den for søgemaskiner. Eller mediet kan helt afpublicere artiklen.

Jørn Mikkelsen understreger, at Jyllands-Posten hellere giver ja end nej, når avisens ledelse har været i tvivl.

"Det er en afvejning fra gang til gang. På Jyllands-Posten siger vi ofte ja til at afindeksere folk, og vi siger hellere ja end nej i tvivlstilfælde. Men vi siger også nej, når personen indtager en sådan position i samfundet, at vedkommende må tåle det, eller andre omstændigheder – f.eks. en længere fængselsstraf – tilsiger det. Man skal altid være varsom med at ødelægge materiale af offentlig interesse, men det synes at blive lettere med denne kendelse," mener Jørn Mikkelsen.

Journalisten forsøger at få en kommentar fra Pressenævnets formand.

Opdateret klokken 9.22: Det er understreget i artiklen, at Jyllands-Posten har valgt at fjerne navnet, ligesom dette citat fra Jørn Mikkelsen er tilføjet: "JP afindekserer manden, selv om Pressenævnet jo ikke kan pålægge os det."

4 Kommentarer

Leif Richter
4. FEBRUAR 2016
Nå, men Pressenævnet afslører
Nå, men Pressenævnet afslører så i sin kendelse på nævnets hjemmeside selv overskriften på historien, nemlig "Millionbod til Århus-advokat". Og så er det jo li' så nemt som at klø sig i Google at finde frem til den pæne advokat Helsinghoff, der gerne vil have sit navn fjernet fra JP, men som JP i kommenterende stund ikke har fjernet. Se selv: http://jyllands-posten.dk/arkiv/?q=Millionbod+til+Århus-advokat

Tak til Pressenævnet. Så fik man da den historie genopfrisket. Og hvis du vil vide mere, så kan du trykke her: http://finans.dk/artikel/ECE4238807/Portræt:-Svend-Aage-Helsinghoff---et-plettet-generalieblad/?ctxref=ext
Michael Kjærgård
1. FEBRUAR 2016
Men hvorfor siger Jørgen
Men hvorfor siger Jørgen Mikkelsen så at 'medierne kan tvinges til at destruere oplysninger af historisk og almen interesse'. KAN medierne tvinges eller kan de ikke? Af Pressenævnet eller af andre? Hvorfor bøjer han sig når det byder ham så meget imod?
Andreas Marckmann Andreassen
1. FEBRUAR 2016
Kære Michael Kjærgård

Kære Michael Kjærgård

Tak for din kommentar, du har helt ret. Pressenævnet kan ikke tvinge Jyllands-Posten til at fjerne navnet, men kun til at bringe nævnets kendelse. Derfor har jeg understreget i artiklen, at avisen har valgt at efterkomme nævnets kendelse.

Mvh
Andreas, Journalisten
Michael Kjærgård
1. FEBRUAR 2016
Lidt juristeri: Der står ikke
Lidt juristeri: Der står ikke i kendelsen at JP pålægges at fjerne navnet. Tværtimod står der, at der skal 'oprettes et link med teksten 'Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen' til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik'. Bemærk: Hvis artiklen 'ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik'. JP har altså et valg.