Journalister i DR kritiserer fratrædelsesordning

Fremover vil Journalistgruppen i DR ikke anbefale fritstillede kolleger at tage imod en økonomisk mere lukrativ fratrædelsesaftale, som samtidig er »til fuld og endelig afgørelse«. Man kan ikke klage over fyringen - »man er ude af røret,« siger fællestillidsmand Anne Serlev. HR-chef undrer sig over reaktionen (præciseret)  

DR har ikke opført sig moralsk ordentligt efter fyringsrunden sidste år, mener formand for Journalistgruppen i DR Anne Serlev. Hun og resten af bestyrelsen i Journalistgruppen har besluttet, at gruppen fremover ikke vil anbefale medlemmerne at tage imod en fratrædelsesordning, der giver de fyrede 25.000 kroner – men hvor de samtidig accepterer, at fratrædelsen er til ’fuld og endelig afgørelse’. Det betyder blandet andet, at man ikke kan klage over fratrædelsen i offentligheden eller køre en sag.

»Vi har oplevet i forbindelse med fyringsrunden, at i det øjeblik, at medarbejderen har accepteret og taget imod de 25.000 ”til fuld og endelig afgørelse”, så kan man på ingen måde brokke sig over, at man er blevet fyret. Man kan ikke lægge sag an mod DR. Man er ude af røret,« siger Anne Serlev.

Støtte til outplacement

Ved fyringsrunden kunne medarbejderne vælge mellem to forskellige slags fratrædelsesordninger. Ved den ene model fik medarbejderen 10.000 kroner til outplacement, som de kunne bruge til for eksempel karriererådgivning. Med denne model havde den fyrede mulighed for at arbejde i opsigelsesperioden og klage over fyringen.
I den anden model var beløbet ifølge DJ’s chefforhandler, Claus Iwersen, 25.000 kroner, og medarbejderen havde mulighed for at forhandle vilkårene for sin aftrædelse – for eksempel fremsætte ønske om en fritstilling, et længere opsigelsesvarsel eller øge beløbet til outplacement. Medarbejderne, der valgte model to, oplevede dog, at de fleste af deres krav blev afvist. Alle endte med en fritstilling, der betød, at de med fuld lønudbetaling ikke skulle møde på arbejde i opsigelsesperioden, forklarer Claus Iwersen. Prisen for dette var til gengæld en underskrift på, at det var til ”til fuld og endelig afgørelse”.  Og dermed altså ingen mulighed for at påtale efterfølgende uregelmæssigheder.
Et af de privilegier, medarbejderne på den ”dyre” model mister, er ved besættelse af stillinger i DR. Her har de fyrede fået besked på at søge opslåede stillinger på lige fod med alle andre, forklarer Anne Serlev.

»Vi havde forventet, at man havde været mere large og ikke holdt sig til jura,« siger hun.

»Hvis man for eksempel vil søge en af de stillinger, som er opslået – som faktisk kan være ens egen stilling – så skal man søge på lige vilkår med alle udefra. Man vil ikke få en præference. Man vil ikke få nogen fordel af, at de kender dig, så man skal skrive en rigtig ansøgning, og der vil ikke være et plus,« siger hun.

Erfaringerne med fortolkningen af fratrædelsesordningerne betyder, at Journalistgruppen i DR ved fremtidige fyringer ikke vil anbefale den økonomisk mest attraktive ordning til medlemmerne.

HR-chef undrer sig

Underdirektør for HR Henriette Frandsen-Melau siger, at de faglige organisationer selv efterspurgte, at beløbet til outplacement skulle øges.

»Det havde vi mulighed for at imødekomme, hvis det blev til fuld og endelig afgørelse,« siger Henriette Frandsen-Melau.

Hun forklarer, at medarbejderne kunne vælge mellem at tage imod 10.000 kroner til outplacement eller de 25.000 kroner, hvor ”afgørelsen var fuld og endelig”.

»Hvis man troede, at man kunne indgå en aftale med de 25.000 kroner og være ligestillet med dem, der valgte den anden mulighed, undrer det mig,« siger Henriette Frandsen-Melau.

Journalistgruppen kendte betingelserne

Hun er overrasket over, at aftalens indhold er kommet bag på journalisterne.

»Jeg er ked af, at der har været forskellige billeder på nethinden af, hvad aftalen indebar.«

Du mener ikke, at medarbejderne har indgået en aftale med DR på falske præmisser?

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved, at det er hårdt, fordi det her også handler om personlige skæbner, men jeg mener, at konditionerne har ligget fuldt åbent fremme,« siger Henriette Frandsen-Melau.

Efterlyser større fleksibilitet

Anne Serlev mener, at det handler om ledelsesstil.

»Man burde være lidt mindre rigid,« siger hun.

Men har DR ikke en pointe, når man siger, at fyrede ikke kan forvente at få de samme fordele, når man tager imod aftalen til 25.000 kroner?

»Man har altid en pointe, hvis man henholder sig til bogstaverne. Vi har et værdibaseret samarbejde, hvor man godt kunne være lidt mere fleksibel,« siger Anne Serlev.

Præciseret 19. januar 2015, klokken 20:01. Vi har i forhold til en tidligere version præciseret, at fratrædelsesmodel nummer to ifølge DJ’s forhandlingschef indbefattede en forhandling med DR om vilkårene for aftrædelsen.

0 Kommentarer