Forslag om chefer i DJ skal tilbage i tænkeboksen

DJ-medlemmer skal kunne ansætte andre i kortere perioder, og chefer skal defineres skarpere. Sådan lød et forslag, som havde bred opbakning i hovedbestyrelsen. Men efter kritik fra flere debattører valgte forslagsstillerne at trække det på delegeretmødet

Må chefer være med i Dansk Journalistforbund? Det spørgsmål var til debat på delegeretmødet i Kolding i dag onsdag.

Men selv om størstedelen af den afgående hovedbestyrelse stod bag et forslag, der skulle bløde op for DJ's regler, så endte forslaget med så megen modvind, at forslaget blev trukket.

Forslaget fra flertallet i hovedbestyrelsen går blandt andet på, at DJ's regler skal præciseres, så det fremgår, at chefer, der hyrer og fyrer andre DJ-medlemmer, ikke kan være medlemmer af DJ. Forslaget skal samtidig åbne for, at DJ-medlemmer kan ansætte andre i en begrænset periode. 

Den nuværende formulering lyder:

"Ret til medlemskab tilkommer ikke ansøgere, som indtager egentlige journalistiske chefstillinger, og ophører, hvis et medlem overgår til en sådan stilling."

Forslaget til en ny formulering lyder:

"Ret til medlemskab tilkommer ikke ansøgere, som indtager egentlige chefstillinger med ret til at fastansætte og afskedige medarbejdere inden for DJ's organisationsområde, og ophører, hvis et medlem overgår til en sådan stilling."

Forslaget vakte en del debat i salen, og da forslagsstillerne fornemmede, at tilslutningen var usikker, valgte de at trække det. Den nye hovedbestyrelse vil komme med et nyt forslag ved næste delegeretmøde om to år.

Kritikken var blandet. Forslagsstillerne argumenterede for, at forslaget imødekommer en ny virkelighed på arbejdsmarkedet, men flere kritiserede, at forslaget langtfra tog højde for alle ansættelsesforhold på arbejdsmarkedet. Nogle mente, at forslaget skulle være strammere – andre, at det helt skulle omformuleres.

»Vi har talt meget om, at forbundet skal forberede sig på de tider, vi lever i. De tider, vi lever i, betyder, at der er rigtig mange lønmodtagere, som har ledelsesansvar. De har fuldstændig lige så meget brug for hjælp som dem, der er på gulvet. De kommer rigtig meget i klemme, hvis det her forslag vedtages,« sagde Karin Sloth.

»Forslaget tager ikke højde for de selvstændiges forhold. Det er noget juks. Det løser nogle små problemer, men det vil skabe mange andre. Det her er en opfordring til, at vi ikke ansætter medlemmer af DJ, men at vi ansætter andre. Det er da stjerne-dumt,« sagde Carsten Lorenzen.

»Jeg kan sagtens høre på de talere, der har været her, at det arbejde ikke er færdigt. Derfor lytter de nyvalgte HB- medlemmer til, at det skal trækkes tilbage og gennemarbejdes – så kommer der forhåbentlig et nyt forslag om to år,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Kandidaterne til formandsposten har tidligere i Journalisten taget stilling til forslaget. Den nyvalgte formand for DJ, Lars Werge, støtter forslaget, som han selv er medstiller af. Han opfordrer dog freelancerne til at indgå samarbejdsaftaler, hvor det er muligt.

»Fordi det er en tidsafgrænset periode, vil vi gerne imødekomme freelancernes behov. Men vi opfordrer også til, at man generelt – og især hvis der er tale om en længerevarende periode – indgår en samarbejdsaftale i stedet,« har han tidligere sagt i Journalisten.

0 Kommentarer