EU-dom frikender de dybe links

I årevis har debatten gået, om det er i strid med ophavsretten at linke dybt til en artikel og ikke til netmediets forside. Principiel EU-dom frikender de dybe links, vurderer tre eksperter. Men der er to vigtige undtagelser

Hvis du laver en citathistorie, er det så i strid med ophavsretten at linke direkte til artiklen? Den debat har raset i årevis i den danske mediebranche. Især i slut-halvfemserne og start-nullerne mente mange, at du skal linke til forsiden af et netmedie, når du citerer.

Men i dag linker langt de fleste danske medier dybt – direkte til det indhold, de citerer fra.

Derfor er det heldigt for alle os, der linker dybt, at EU-Domstolen har afsagt en principiel dom, der frikender den måde at gøre tingene på.

EU-Domstolen har vurderet en sag mellem en gruppe svenske journalister på Göteborgs-Posten og Retriever.

I afgørelsen lyder det:

»Ejeren af et website, såsom Retriever Sverige, kan uden tilladelse fra ophavsretshaveren, omdirigere brugere via hyperlinks til beskyttede værker, som er frit tilgængelige på et andet site.«

På godt dansk: Du må gerne linke dybt uden at spørge om lov først.

»Det er noget, vi jurister har diskuteret i mange år. Det har været uafklaret, og faktisk har der været gamle domme, der var i modstrid med den afgørelse, der er faldet nu. Vi har savnet en dom, der fastslog noget. Den er her nu,« siger mediejurist og professor ved Aalborg Universitet Søren Sandfeld Jakobsen.

To klare undtagelser

Men dommen har også to klare undtagelser: Du må ikke linke på en måde, så brugerne ved at følge linket slipper uden om en betalingsmodel. Og du må ikke linke til materiale, der er publiceret ulovligt.

Det er formuleret ret knudret i dommen – med et skel mellem, om du gør indhold tilgængeligt for ”et nyt publikum” eller ”det samme publikum”, forklarer eksperterne.

»Der siger de, at du gør intet tilgængeligt for offentligheden, hvis den samme kreds af mennesker bare får adgang på en ny måde. Det sker først, hvis det er rettet mod et nyt publikum,« siger Søren Sandfeld Jakobsen.

”Den er kryptisk, men det betyder, at der ikke kan linkes uden om en brugerregistreret adgang, paywall eller lignende,” forklarer mediejurist ved advokatselskabet Bird and Bird, Peter Lind Nielsen.

Dommen falder i Sverige, men …

Dommen er ”præjudiciel”. Det vil sige, at de svenske domstole har bedt EU-Domstolen fortælle, hvordan EU’s regler skal fortolkes. Men det er stadig den svenske ret, der skal afgøre sagen.

Det kan skabe tvivl om, hvor afgørende EU-dommen i sidste ende er. Men eksperterne forklarer, at dommen er principiel, fordi den fastslår, hvordan EU-retten skal tolkes – nu og fremover.

”Dommen har betydning for hele EU, da den fastlægger fortolkningen af EU retten, og den nationale domstol er nødt til at følge afgørelsen, da man ellers vil komme i strid med EU retten,” forklarer Peter Lind Nielsen.

Newsbooster ville stadig være ulovlig

Men hvor går grænsen så? Her skal vi tilbage til en historisk dansk dom – den såkaldte Newsbooster-sag. Et website samlede links til en lang række artikler skrevet af danske medier på et nyt site ved navn Newsbooster. De danske domstole kendte tjenesten ulovlig.

Og det vil det stadig være i dag, mener eksperter. Det handler nemlig ikke om ophavret, men om markedsføring.

”Dommen ændrer ikke ved Newsbooster-sagen, som handlede om, at Newsbooster samlede dybe links til artikler fra danske dagblade og gjorde disse tilgængelige for egne kunder. Med markedsføringsloven i hånden nåede retten frem til, at Newsbooster krænkede rettighederne til artiklerne, og det ændrer denne EU-dom ikke ved,” vurderer DJ-jurist Lone Amtrup, der har speciale i ophavsret.

Det er Søren Sandfeld Jakobsen enig i.

»Newsbooster ville stadig være ulovligt, fordi det både handler om ophavsret og markedsføringsret. Newsbooster gik dybest set ud på at snylte på andres arbejde ved at servere links og indhold, som andre har lavet – og tjene penge på det. Det er i strid med god markedsføringsskik,« siger han.

Derfor er det heller ikke sikkert, at EU-dommen i sidste ende frikender Retriever ved den svenske ret.

»Det frikender ikke Retriever. Det afgør kun, at den linktjeneste ikke er i strid med ophavsretten. Det betyder jo ikke, at den ikke kan være ulovlig, hvis den er i strid med eksempelvis markedsføringsloven,« siger Søren Sandfeld Jakobsen.