Enhedslisten ind i DR-toppen: DR skal være mindre elitært

Line Barfod er valgt som Enhedslistens første bestyrelsesmedlem i DR. Hun mener, DR er blevet for elitært, og savner flere af de mennesker, der selv står med problemerne. »Det er vigtigt, at DR står som det sted, hvor alle kan komme til orde«

Enhedslisten har for første gang haft mulighed for at udnævne et medlem til DR’s bestyrelse. Valget er faldet på advokat og tidligere folketingspolitiker Line Barfod.

Line Barfod sidder i Enhedslistens hovedbestyrelse og har tidligere siddet i bestyrelsen for Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination. Hun mener, at hendes erfaring med bestyrelsesarbejde kommer hende til gode i DR.

»Jeg kan bidrage med den bestyrelseserfaring, jeg har fra andre bestyrelser. At være med til at sikre, at bestyrelsesarbejdet foregår på en god måde, og at vi får diskuteret, hvad der er bestyrelsens rolle,« siger Line Barfod.

Enhedslisten har overtaget bestyrelsespladsen fra SF. SF og Enhedslisten trak tilbage i maj lod om fordelingen af statsrevisorposten og en bestyrelsespost i DR’s bestyrelse, da de to folketingsgrupper blev lige store.

Vil stille kritiske spørgsmål

Line Barfod vil give DR's nuværende ledelse kritisk modspil.

»Jeg håber, at jeg kan være i stand til at stille nogle kritiske spørgsmål der, hvor der er nogle ting, der undrer mig. Min erfaring er, at det at stille spørgsmål til tingene gør, at man kommer til at se dem på en ny måde og måske gør nogle nye ting,« siger hun.

Helt konkret vil hun blandt andet gerne have, at der er færre universitetseksperter og flere af de danskere, der selv står med problemerne til dagligt, som høres i den offentlige debat.

»Vi har fået et mediebillede, som er stærkt indskrænket. I modsætning til mediebilledet i andre lande, som er meget bredt, så er det i Danmark ret smalt. Der tror jeg, det er vigtigt, at DR står som det sted, hvor alle kan komme til orde. Hvor alle befolkningsgrupper føler, at her bliver deres liv afspejlet,« siger Line Barfod.

Hun peger for eksempel på diskussionen om social dumping eller minoritetsspørgsmål.

DR fremstår elitært

Skal jeg forstå det sådan, at du mener, DR er for elitært?

»Sådan fremstår det for mig. Jeg skal selvfølgelig ikke sidde og bestemme, hvordan de skal gøre i de forskellige udsendelser, men jeg skal hjælpe med at få taget diskussionen om, at hvis DR skal være et medie, som giver alle en stemme, hvordan skaber vi så rammerne for det?« forklarer Line Barfod.

Men det er vel ikke bestyrelsens arbejde at bestemme, hvem DR’s journalister skal bruge som kilder?

»Jeg og bestyrelsen skal ikke ind og bestemme, præcis hvordan man skal gøre det eller i hvilke programmer. Men vi kan diskutere, om det skal være en målsætning, ligesom vi diskuterer public service-begrebet. Vi skal være med til at skabe rammerne, og så er det de dygtige medarbejdere i DR, som skal sørge for at fylde de rammer ud og beslutte, hvordan man rent praktisk vil gøre det,« siger Line Barfod.

Ud over visionen om at gøre DR bredere for befolkningen lægger Line Barfod vægt på DR’s evne til at lave børne- og ungefjernsyn, som tager modtagerne alvorligt, som hun udtrykker det.

»Det er for mig rigtig vigtigt at diskutere, hvordan vi sikrer, at det børnefjernsyn stadig kan være der, og hvordan vi kan være på andre platforme,« siger Line Barfod.

Starter med at stikke fingeren i jorden

Line Barfod forklarer, at hendes første skridt på den nye bestyrelsespost bliver at lære de andre medlemmer af bestyrelsen at kende, når de udpeges i løbet af november.

»Nu skal jeg først finde ud af, hvem det er, jeg skal sidde sammen med. Jeg starter nok med at stikke en finger i jorden og finde ud af, hvordan det ser ud, hvordan vi skal gøre, og hvordan vi sikrer, at bestyrelsesarbejdet fungerer på en ordentlig måde. Få diskuteret bestyrelsens rolle ordentligt igennem,« forklarer hun.

DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som vælges for en periode på fire år. Tre medlemmer, heriblandt formanden, bliver udpeget af kulturministeren, seks af Folketinget og to af medarbejderne i DR.

Den nuværende bestyrelse går af 31. december 2014, hvorefter en ny bestyrelse tiltræder. Den samlede bestyrelse forventes offentliggjort sidst i november.

Rettet 5/11 kl. 9.04: Line Barfod er ikke tidligere, men nuværende medlem af Enhedslistens bestyrelse.

6 Kommentarer

Andreas Marckmann Andreassen
5. NOVEMBER 2014
Kære Katrine Toft Mikkelsen

Kære Katrine Toft Mikkelsen

Tak for din kommentar. Det har du ret i. Den fejl skal jeg beklage, vi har rettet i artiklen.

Bedste hilsner
Andreas Marckmann
Digital redaktør, Journalisten
Katrine Toft Mikkelsen
4. NOVEMBER 2014
Der er derimod en anden fejl
Der er derimod en anden fejl i artiklen: Line Barfod har ikke blot siddet i Enhedslistens Hovedbestyrelse - hun sidder der faktisk nu.
mvh
Katrine Toft Mikkelsen
Stig Hartvig Nielsen
3. NOVEMBER 2014
Jeg har talt med Folketinget
Jeg har talt med Folketinget informationskontor i dag, og de oplyste - med Lovsekretariatet som kilde, at udgangspunktet er, at de seks største partier bliver bedt om at udpege hver deres repræsentant til DRs bestyrelse, men at der så kan laves clearing-aftaler og klappes nogle aftaler af. Så jeg havde ret...

Informationskontoret henviste dog til en jurist, der ville kunne svare mere præcist. Og så viste det sig, at jeg IKKE havde ret. Jeg lægger mig fladt ned, undskylder og beklager!

Fakta er, at de seks repræsentanter fra Folketinget til DRs bestyrelse findes på samme måde som når Folketinget udpeger repræsentanter til fx kommissioner, nævn og udvalg. Og det er ikke nødvendigvis de største partier. Iflg. Folketingets forretningsorden §16, så sker udpegningen efter forholdstalsberegning (den d'hondtske metode) mellem de valggrupper, som partierne måtte have etableret. Hvis der er to næsten lige store valggrupper (som det er tilfældet pt - og som Emil Nielsen nævner), så er det nemt: 3 bestyrelsesposter til hver valggruppe. I teorien kunne man godt forestille sig, at ét meget stort parti kunne stå med sin egen valggruppe og på den måde få to medlemmer af DRs bestyrelse. Man kunne også teoretisk forestille sig tre valggrupper, der måske hver fik 3,2 og 1 medlem af DRs bestyrelse. Retsgrundlaget i forretningsordenen blander sig i øvrigt ikke i, hvordan valggrupperne internt finder deres repræsentanter til bestyrelsesposterne. De kan trække lod, de kan 'handle' om posterne osv.

Jeg beklager igen min skråsikre og fejlagtige udmelding. Og en særlig stor undskyld til artiklens forfatter Lea Ostenfeld Bitsch!!

Mvh, Stig
Emil Nielsen
31. OKTOBER 2014
Hej Stig

Hej Stig
Der er ingen grov fejl i artiklen, og intet er "skrupforkert". Det er ikke de seks største partier som udpeger DRs bestyrelse. Der er seks pladser, hvor hvert valgforbund (EL+SF+S+R og V+K+LA+DF) hver udpeger tre medlemmer. Normalt er det de tre største partier i et valgforbund som for lov til at udpege de tre medlemmer. Og da SF og Enhedslisten blev lige store, valgte man at trække lod.

Vh
Emil Nielsen
Presserådgiver
Enhedslisten
Stig Jonstrup Pedersen
31. OKTOBER 2014
Mindre elitært. Det lader sig
Mindre elitært. Det lader sig næsten ikke gøre på DR 1.

Flere