DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

DR grebet i pinlig brøler: TV Avisen bragte optagelser af demonstranter, der var instrueret af produktionsselskab, der arbejder for DR. »Entydigt en fejl,« siger DR kanalchef Lotte Lindegaard. DR's journalist vidste ikke, at demonstrationen var arrangeret (Opdateret 14:31)

DR grebet i pinlig brøler: TV Avisen bragte optagelser af demonstranter, der var instrueret af produktionsselskab, der arbejder for DR. »Entydigt en fejl,« siger DR kanalchef Lotte Lindegaard. DR's journalist vidste ikke, at demonstrationen var arrangeret (Opdateret 14:31)

DR bragte manipulerede optagelser af demonstranter i et indslag om retssagen om den krakkede EBH Bank. Det afslører BT, der bringer optagelser af, hvordan demonstranterne blev instrueret inden optagelserne.

»Det er en fejl. Det er fuldstændigt entydigt en fejl, og det vil blive rettet i aften i nyhederne, og vi har rettet det på nettet,« siger DR Mediers kanalchef, Lotte Lindegaard, til journalisten.dk. 

TV Avisens vært Lillian Gjerulf Kretz introducerede i TV Avisen klokken 21 indslaget med ordene, at bankens direktører "står anklaget for grov manipulation med bankens aktiekurser".

Under indslaget siger Lillian Gjerulf Kretz:

»Og en lang række vrede borgere fra Fjerritslev var i dag mødt op ved retten. Mange mistede vigtige sparepenge, da EBH-bank krakkede. Og de ønskede især at konfrontere den tidligere EBH bankdirektør Finn Strier Poulsen. Efter retsmødet forsøgte de for en kort stund at blokere bankdirektørens bil.«

BT's optagelse viser, at demonstranterne blev instrueret umiddelbart inden retssagen.

En tilrettelægger fra produktionsselskabet Made In Copenhagen / Larm Film kan ses instruere demonstranterne, bl.a. med ordene:

»Det er megavigtigt, at I går med derned, og at I sørger for, at han stadig kan se de her skilte.«

Ifølge BT bad produktionsselskabet demonstranterne om at møde op ved retten.

Produktionsselskabet Made In Copenhagen / Larm Film arbejder i øjeblikket på en programserie til DR. Et af programmerne handler om finanskrisen, og i den forbindelse forsøger produktionsselskabet at bringe den krakkede banks aktionærer i dialog med bankens tidligere ledelse.

Det er i denne forbindelse, at demonstrationen ved retssagen blev iscenesat. Til journalisten.dk erkender Lotte Lindegaard blankt, at der er tale om en klar, utvetydig fejl, at de iscenesatte demonstranter endte i TV Avisen.

»Det, der går helt galt, er, at den iscenesættelse, som produktionsselskabet laver til en helt anden programserie, ikke går op for en del af de journalister, der er til stede foran retten. inklusive vores egen nyhedsreporter. Derfor er der et indslag i TV Avisen, hvor det ser ud til, at demonstranterne selv har taget initiativ til demonstrationen.«

Min første tanke er, at iscenesættelser heller ikke hører hjemme i dokumentarfilm?

»Hele setuppet for programmet er, at nogle får mulighed for at komme til orde. Hvilket de ellers ikke ville have haft mulighed for.«

Lotte Lindegaard understreger, at der ikke er tale om en dokumentarfilm. 

»Det er en happening, en event, en konfrontation, i det her tilfælde en række vrede aktionærer, der konfronterer nogle aktører i finanskrisen, som ikke har villet gå i dialog med dem. Det er en konfrontation, som programmerne – og dermed vi – har taget initiativ til. Det, der går galt, er, at det ikke går op for alle journalister der, er til stede, og som derfor kommer til at viderebringe det indtryk, at det er aktionærerne, der selv har taget initiativ.«

»Man må gerne arbejde med iscenesættelser, og det er egentlig hele grundpræmissen for den serie, der kommer senere, men jo kun, hvis man gør meget meget tydeligt opmærksom på det, både over for seerne og over for dem, der i øvrigt kunne være involveret i produktionsprocessen. Man kan sige: Jo mere iscenesættelse, jo tydeligere varedeklaration. Det er rigtig vigtigt, at der er en varedeklaration, hvor der står, at det her iscenesætter vi – og det gør vi af de her grunde.«

»Det er simpelthen gået galt her. Og det må jo bare ikke ske,« siger kanalchef Lotte Lindegaard.

Opdateret 14:31 med kommentarer fra Lotte Lindegaard. 

Kommentarer
13
Mikael Nielsen
04.01.13 14:03
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

Når man ligefrem iscenesætter og instruere for at lave 'nyheder' - så er man så langt ude, at man vel burde flytte over til DR Fiktion. Med denne sag viser DR jo, at man ikke er et troværdigt medie. Fremover må man gå ud fra, at alt hvad de bringer af egen-producerede nyheder er noget de har fundet på og hjemmedigtet.

Fremhævet af Journalisten
Per Meinertsen
04.01.13 17:29
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

Udover at være en svipser af de lidt slemme for nogle DR medarbejdere, er dette en god illustration af, hvad det stærkt udvandede begreb ”dokumentarfilm” faktisk indbefatter. Og med noget musik under – så er den hjemme!

Fremhævet af Journalisten
Lis Bølling
04.01.13 18:58
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

Det viser sig yderligere at TV-avisen i aftes bragte et indslag om en arbejdsgiver der ikke kunne få ledige stillinger besat.

Men han havde overhovedet ikke opslået stillingerne på Jobnet !!!

Fremhævet af Journalisten
Lars Sundling
04.01.13 19:18
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

Som jeg har forstået journalisternes rolle i vores demokrati er den, at de herrer og damer skal afspejle og rapportere virkeligheden, ikke skabe virkeligheden!

Når DR så støder ind i et manipuleret og egenbetalt set-up foran deres egne kameraer, ja så rapporterer de jo i den grad sandheden i dagens media verden!

Ulrik Haagerup beklager nu sagen (10 minutter inde i 18:30 nyhederne og på under 2 minutter!) og synes det er pinligt, så pinligt at vi nu aldrig vil få den udsendelse at se som man havde hyret det eksterne selskab til at optage!

Jeg vil gerne vide hvad det var for et program som DR havde bestilt. Jeg lever i et demokrati, ikke i et diktatur og jeg vil som demokratisk borger og licensbetaler gerne vide hvad det var der var under optagelse. Var det en objektiv udseendelse eller var det gedigen manipulering af et samfundsmæssigt vigtigt emne?

Måske var det bare Matador, version 2013, det ville da være en lettelse! 

Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
05.01.13 11:51
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

Det mest utrolige er, at/hvis DRs folk på stedet ikke opdager, at demonstrationen er arrangeret  - til et formål i en produktion, som ingen kan tillade sig at dømme på det foreliggende.

Godt nok er nordjyder ikke så snakkesagelige, men kan det virkelig passe, at ingen har mumlet noget - eller fortalt sandheden når/hvis de blev spurgt om hvorfor de var der. Og LARMs folk var der jo også .

På mig virker det som om UH har valgt at beskytte sine folk fremfor freelanceproduktionsselskabet, som andetsteds har udtalt, at det ikke var blevet konatktet af UH/DR.

PS: er der ikke efterhånden for mange ikke-medlemmer i dette forum? 

Fremhævet af Journalisten
Emil Eiberg-Jensen
05.01.13 15:18
Demonstranterne var borgere som EBH bank har svindlet

Se Politikken:
http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1859122/deltagere-i-iscenesat-demonstration-er-dybt-frustrerede-over-dr/

Stærke kræfter i det Danske samfund ønsker at holde sandheden om bankerne og den tidligere regerings lovgivning helt ude af medierne.

Det skal selvfølgelig forhindres for enhver pris.

DR nyhedsdirektør Ulrik Haagerup påstår - også efter han har hørt fakta - at det var et TV produktions selskab der iscenesatte en demonstration foran retsbygningen i Hjørring.

Mens de demonstrerende selv har fortalt at de anmodede TV produktions selskabet om at skaffe transport og materialer til skilte - for at presse EBH svindlerne til at forklare dem hvor deres sparepenge befinder sig.

Ulrik Haagerup hører ikke til i DR...

Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
05.01.13 17:00
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

Og nu har LARM udsendt en erklæring, der stiller DR og Ulrik Haagerup i et endnu dårligere lys, end jeg frygtede. 

Kunne tyde på at forrige indlægs sidste linje er korrekt. For meget JP og for lidt DR?

Fremhævet af Journalisten
Emil Eiberg-Jensen
05.01.13 18:08
Demonstranterne var borgere som EBH bank har svindlet

Direktøren for Larm Film, Søren Steen Jespersen, har udsendt en pressemeddelelse der klart viser at DRs nyhedsdirektør Ulrik Haagerup,
hverken har styr på sine medarbejdere,
eller har et realistisk forhold til journalistisk redelighed.

Begge dele til skade for en grundig opklaring af bankskandalerne, og jagten på de penge som borgerne er blevet svindlet for.

Se Larm Films pressemeddelelse:
http://multimedia.ekstrabladet.dk/archive/00878/Pressemeddelelse_La_878716a.pdf

Og se Larm Films interview med tidligere bankdirektør Finn Strier Poulsen med DR på sidelinen på P-Plads hvor Ulrik Haagerup påstår DR ikke var tilstede:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1893873.ece

 

Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
05.01.13 19:20
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede - af hvem?

Når man søger på Larm Film, så er siden ikke op at køre.

Derudover er der i følge google kun én ansat.

På CVR-registret er der heller ingen på CVR-nummeret, som er CVR: 31275059-

 Mærlig sag.

 VH

Bodil roHde

Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
06.01.13 00:59
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

BR: Måske er forklaringen at det korrekte navn er Made in Copenhagen/Larm Film.

Min normalt udviklede nyhedsnæse vejrer intet her, så jeg er ikke gået videre med det.

Fremhævet af Journalisten
Thomas Pallesen
06.01.13 01:44
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

Er der nogen af de implicerede i optagelserne i Hjørring, som kan opklare et lille tillægsspørgsmål?

På Larms Films videooptagelser (som i dag kan ses på en række sites, se link ovenfor) ser man, at den tiltalte bankdirektør fra EBH-Bank bliver antastet umiddelbart på vej til retten med tændte tv-kameraer.

Ifølge Retsplejelovens § 32, stk. 6. er "Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag, ...forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse."

Kan man virkelig sige, at den tiltalte direktør har givet samtykke til optagelse af både dialogen med Larm Films tilrettelægger og afvisningen af at give kommentarer til TV AVISENs reporter, blot fordi han i situationen ikke løber væk eller kaster jakken over hovedet? Eller er der inden ankomsten givet en form for samtykke til optagelserne?

Formålet med § 32 var netop at forhindre, at tiltalte og vidner skulle løbe spidsrod mellem kameraer for at komme ind i den retssal, hvor de er tvunget til at møde op. 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
06.01.13 13:42
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

Når det er DR og de andre store medier, som videofilmer og fotograferer tiltalte og vidner på vej til og fra retten, så bliver det med samtykke til optagelsen tolket meget bredt og lempeligt, og vi er vist helt derude, hvor det er sådan, at hvis den tiltalte og vidnerne ikke udtrykkeligt frabeder sig at blive videofilmet eller fotograferet, så betragtes det som et stiltiende samtykke.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
06.01.13 13:52
Re: DR-fadæse: Demonstranter var instruerede

Jan August Hillers skrev: "Min normalt udviklede nyhedsnæse vejrer intet her, så jeg er ikke gået videre med det."

Men din næse burde vel kunne lugte, at DR's journalister bruger et mindre produktionselskab som dørmåtte, hvor de børster deres beskidte støvler af på, efter at de har trampet godt og grundigt rundt i spinatbedet.

Med venlig hilsen

Niels riis Ebbesen 

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right