DR blev ikke hørt i kritisk artikel fra Ugeskrift for Læger

Ifølge lektor i journalistik var det i strid med de presseetiske regler, at Ugeskrift for Læger ikke konfronterede DR med kritik af en dokumentar. Også DR kritiserer, at de ikke blev hørt. Ugeskrift for Lægers chefredaktør afviser, at artiklen var kritisk, men har nu ladet DR svare i et debatindlæg

”Ledende overlæge fortryder deltagelse i DR-udseendelse”.

Sådan lyder overskriften på en artikel på Ugeskrift for Lægers hjemmeside, ugeskriftet.dk, publiceret den 25. februar. Her udtrykker ledende overlæge Lynge Kirkegaard på flere punkter utilfredshed med DR’s dokumentarserie 'De udenlandske Læger'.

I artiklen siger den ledende overlæge, at han har fortrudt, at han inviterede DR indenfor til optagelser på anæstesiologisk afsnit på Sygehus Sønderjylland. Han siger også, at DR vinkler ensidigt i dokumentarserien, og at lægerne på afsnittet føler sig ramt af en generalisering, som fremstiller udenlandske læger som uduelige.

Derudover mener han, at DR udelader informationer i dokumentarserien. Eksempelvis om forskellen på den sprogundervisning, udenlandske læger, der kommer til Danmark, skal gennemgå. For læger fra ikke-EU-lande er sprogundervisning et krav, mens det ikke er det for læger fra EU-lande. Og så mangler dokumentaren også at forholde sig til manglen på speciallæger i Danmark, mener han.

”Men det passer ikke ind i vinklen om, at danske sygehuse er for dårlige til at vurdere udenlandske lægers kvalifikationer. Der havde jeg nok forventet mig mere,” siger Lynge Kirkegaard i artiklen.

Lektor forstår ikke, at DR ikke er blevet hørt

Men ingen af disse udtalelser er blevet forelagt DR, inden artiklen blev publiceret. Det bekræfter både Ugeskrift for Læger og DR over for Journalisten. I stedet er artiklen efter publicering blevet sendt til orientering hos DR Dokumentar.

Det er klart problematisk, mener lektor i journalistik på RUC Jannie Møller Hartley. Hun mener, det er et tydeligt eksempel, hvor den kritiserede part jævnfør de presseetiske regler skulle have haft mulighed for at komme til orde.

”Det er pudsigt, at en artikel, som handler om presseetik hos DR, så ikke selv overholder god presseskik. At man ikke foreholder modparten kritikken og spørger, hvad DR tænker om kildens oplevelse af dokumentaren, forstår jeg ikke,” siger Jannie Møller Hartley.

Hun mener ikke, der er tvivl om, at artiklen indeholder kritik af DR.

”Det er ret hård kritik af en dokumentarserie, hvor kilderne ville ønske, den havde været vinklet anderledes. Oplevelsen er, at kilderne var blevet lovet én ting, men at programmet var endt på en anden måde,” siger hun.

”Jeg synes, det er mærkeligt og problematisk, at man derfor ikke engang har forsøgt at få en kommentar, når artiklen stiller grundlæggende spørgsmål ved præmissen for dokumentaren,” siger Jannie Møller Hartley.

DR: Syret oplevelse at få sendt kritik til orientering

På DR Dokumentar skrev ledende redaktør Steen Jensen til Ugeskrift for Læger, da han så artiklen, som var blevet sendt til orientering. Han kunne slet ikke forstå, at de ikke var blevet foreholdt kritikken.

”Det er en kritik, vi meget gerne ville have haft lejlighed til at svare på. Vi skrev til Ugeskrift for Læger og gjorde opmærksom på, at vi havde modtaget artiklen og mente, det var i strid med god presseskik, at vi ikke havde fået mulighed for at kommentere,” siger Steen Jensen.

Efterfølgende blev Steen Jensen ringet op af journalisten bag artiklen, og siden chefredaktør Bo Hasseriis fra Ugeskrift for Læger, hvor DR blev tilbudt at blive interviewet eller selv at skrive et indlæg til Ugeskrift for Lægers hjemmeside med svar på kritikken. Steen Jensen takkede ja til det sidste, og indlægget blev bragt på ugeskriftet.dk den 26. februar om eftermiddagen.

”Sammenfattende har vi nu fået mulighed for at komme til genmæle. Det er bedre end ingenting. Men vi havde helst set, at det var sket i sammenhæng med den artikel, der blev offentliggjort. Inden vores indlæg kom ud, havde artiklen været i det offentlige rum i næsten et døgn. Vi kan se, den er blevet delt på sociale medier og citeret. Og det er med en kritik, hvor vi ikke er blevet hørt,” siger Steen Jensen.

Han er uenig i overlægens kritik af, at DR har vinklet ensidigt, og påpeger desuden, at overlægen har haft dokumentarserien til gennemsyn for faktatjek. Men han understreger, at han ikke finder det problematisk, at Ugeskrift for Læger har bragt et kritisk interview med ledende overlæge Lynge Kirkegaard. Det er udelukkende den manglende mulighed for at svare forinden og i samme artikel, Steen Jensen kritiserer.

”Når man selv beskæftiger sig med journalistik og ved, hvor meget energi vi hos DR bruger på at forelægge kritik, så er det en syret oplevelse at få sendt kritik til orientering,” siger Steen Jensen.

Chefredaktør: Ikke en kritik af DR

På Ugeskrift for Læger siger chefredaktør Bo Hasseriis, at det hele tiden var mediets intention at lade DR komme til orde. Artiklen med den ledende overlæge skulle også bringes i det trykte Ugeskrift for Læger, og her skulle DR selvfølgelig høres, siger han.

”Vi laver et blad færdig i overmorgen (i morgen, red.), og der vil begge artikler være at finde. Og dermed også Steen Jensens fulde svar. Det havde vi planlagt uanset hvad,” siger chefredaktør Bo Hasseriis.

Hvorfor har I ikke foreholdt kritikken før publicering?

”Først og fremmest fordi vi ikke vurderer, det er en kritik af DR. Det er den ledende overlæges oplevelse, vi beskriver. At DR oplever det som en kritik, er ikke sådan, vi ser det,” siger Bo Hasseriis.

Chefredaktøren mener, det er en fejl, at Ugeskrift for Læger ikke i artiklen skriver, at man har sendt artiklen til DR, og at man vil forsøge at få en kommentar fra DR. Men derudover finder han ikke artiklen problematisk.

”Det, du skal være opmærksom på, er, at set fra vores stol – nu er vi et fagblad for lægerne – der handler artiklen om lægens oplevelse af den her udsendelse. Det er ikke en kritik af DR som sådan. Han fortæller, hvilke oplevelser han har haft, og hvordan det har påvirket hans læger,” siger Bo Hasseriis.

Og han er vel utilfreds med det produkt, DR har lavet?

”Han har selv set programmet igennem. Jeg hæfter mig ved, at han siger, at han ikke har fantasi til at forestille sig, at de ville vinkle så ensidigt. Han er utilfreds med produktet, men har lagt redigeringsretten fra sig,” siger Bo Hasseriis.

Det er vel netop en kritik?

”Han har ingen kommentarer til det, da han ser den igennem for faktatjek.”

Det ændrer vel ikke på, at det er kritik?

”Det er jeg ikke enig i på den måde.”

Vi står på lægernes side”

Bo Hasseriis mener, at overlægen skulle være kommet med langt voldsommere udtalelser, hvis DR skulle have været forelagt udtalelserne inden publicering.

”Hvis der stod, at DR havde brudt kontrakten med afdelingen, så ville jeg synes, det var voldsom kritik,” siger han.

Men udtalelserne handler vel stadig direkte om ting, han er utilfreds med i DR’s program?

”Du får mig ikke til at sige, at det er kritik. Vi står på lægernes side. Vi er lægernes fagblad. Vi tager lægernes standpunkt for gode varer. Det har vi brugt som faglig indgang til artiklen. Vi har hørt på en overlæge. Hans udgangspunkt for dokumentaren har været at vise, at udelandske læger fungerer godt. Det mener han ikke, dokumentaren gør, og det er han utilfreds med,” siger Bo Hasseriis.

Bo Hasseriis siger også, at det i hans øjne var vigtigt, at artiklen kom ud, fordi den havde nyhedsværdi.

”Vi må godt lave journalistik og bringe journalistiske produkter,” siger Bo Hasseriis.

Men hvorfor skal den ud, inden DR har haft mulighed for at svare, hvorfor kan den ikke vente?

”Det er, fordi der er tale om en meget velrenommeret overlæge, som er anerkendt i andre sammenhænge, som udtaler sig om noget, hvor han føler sig kaldet til at mene noget om den verserende debat om udenlandske læger,” siger Bo Hasseriis.

Hvorfor har det ikke lige så stor nyhedsværdi dagen efter?

”Der kunne den også godt være bragt. Men nu var den færdig, vi havde talt med ham, og så bringer vi den,” siger Bo Hasseriis.

Ugeskrift for Læger har opdateret den oprindelige artikel med et link i bunden, hvor de skriver, at man kan læse DR’s svar på kritikken.

Ugeskrift for Lægers hjemmeside, ugeskriftet.dk, er desuden ikke tilmeldt Pressenævnet. Dermed kan DR ikke klage over artiklen til Pressenævnet. Chefredaktør Bo Hasseriis siger, at det er en forglemmelse fra mediets side, at man ikke er tilmeldt.

6 Kommentarer

Søren Kristensen
1. MARTS 2019
"Du får mig ikke til at sige,
"Du får mig ikke til at sige, at det er kritik", er Bo Hasseriis citeret for at sige.

Alligevel står der "Læs DRs svar på kritikken her:" når man tjekker artiklen på Ugeskriftet.dk nu: http://ugeskriftet.dk/nyhed/ledende-overlaege-fortryder-deltagelse-i-dr-udsendelse

Det er jo grotesk. Men man kan selvfølgelig håbe på, at det er et udtryk for at UfL er blevet klogere på, at der ER tale om en kritik i løbet af processen.
Dorte Larsen
1. MARTS 2019
Jeg synes

Jeg synes
- at Ole Obitsø skal have stor ros for sin vedholdende spørgeteknik
- at det er ynkeligt, at kilder undsiger sig selv, når de har oplevet andres reaktion, oven i købet på udsendelser/artikler, de selv har godkendt
- at DR på den baggrund skulle have set tilbagelænet på en usaglig kritik, især når/hvis man har rent mel i posen
Claus Vilhelmsen
28. FEBRUAR 2019
"Hans udgangspunkt for
"Hans udgangspunkt for dokumentaren har været at vise, at udenandske læger fungerer godt."
"Og så mangler dokumentaren også at forholde sig til manglen på speciallæger i Danmark, mener han."
De to statements viser tydeligt, at lægen i det øjeblik en journalist kommer ind ad døren, tror, at han nu har fået en mikrofon og er blevet (med)tilrettelægger af programmet. Det er en klassisk problemstilling. Kilden, som selvfølgelig er en akademiker, fatter ikke, at det er journallisten, der vælger den historie, der skal fortælles.Den situation kender jeg godt.
Peter Hansen
28. FEBRUAR 2019
Man kunne jo faktisk også
Man kunne jo faktisk også godt forestille sig, at tingene hænger sammen som overlægen siger. Det er ikke første gang Steen Jensen har været på kant med loven, indgåede aftaler og præmisser:
https://journalisten.dk/dr-tabte-ved-menneskerettighedsdomstolen-forstaa-sagen-her
Thomas Pallesen
28. FEBRUAR 2019
Bo Hasseriis's pointe er
Bo Hasseriis's pointe er egentlig rimelig klar, når han siger:
”Du får mig ikke til at sige, at det er kritik. Vi står på lægernes side. Vi er lægernes fagblad. Vi tager lægernes standpunkt for gode varer."

Det kan oversættes med: Vi laver dårlig journalistik, og det er ikke det samme som overtrædelse af de presseetiske regler (som i øvrigt ikke engang gælder for dette medie).

Også andre medier har gennem årene lavet mikrofonholderi for kritiske borgere, uden at de ansvarlige myndigheder eller institutioner er blevet hørt i den samme artikel. Så bortset fra at denne artikel netop handler om presseetik, er det nok noget myndigheder og institutioner normalt vælger at leve med.

I øvrigt synes jeg, at DR have ros for at have skrevet risikoen for en negativ vinkling ind i selve kontrakten med sygehuset (se faktaboksen i artiklen i ugeskriftet.dk)

Flere