Dom i højesteret: Dragsdahl vinder sag mod Bent Jensen

Flere års fejde mellem journalist Jørgen Dragsdahl og historiker Bent Jensen er netop kulmineret. Højesteret har dømt Bent Jensen skyldig i æreskrænkelser mod Jørgen Dragsdahl. »Det, Bent Jensen skrev, var løgn - og det har jeg nu rettens ord for,« siger Dragsdahl (opdateret kl. 13.07)

Højesteret har netop dømt historiker Bent Jensen skyldig i æreskrænkelser mod journalist Jørgen Dragsdahl. Fem ud af syv dommere stod bag afgørelsen i Østre Landsret, mens mindretallet på to dommere ville frifinde Bent Jensen. 

Højesteret mener ikke, at Dragsdahl har gjort sig skyldig i strafbar agentvirksomhed, som Bent Jensen havde beskyldt ham for.

"Efter en samlet afvejning af hensynet til Bent Jensens ytringsfrihed over for hensynet til beskyttelse af Jørgen Dragsdahls omdømme fastslog Højesterets flertal, at be­skyldningerne om agentvirksomhed var strafbare," lyder det i domsafsigelsen. 

[[nid:34281]]

Dagens domsafsigelse – som kan kan læses her – var tredje og sidste runde i en årelang strid mellem de to parter. I første omgang blev Bent Jensen dømt ved byretten, men den dom blev omstødt af landsretten, og i dag skulle den så for Højesteret. 

»Det, Bent Jensen skrev, var løgn«

Det var en tydeligt rørt Jørgen Dragsdahl, der tog imod dommen i Østre Landsret: 

»Jeg er glad for dommen. Det, Bent Jensen skrev, var løgn – og det har jeg nu rettens ord for,« sagde han til pressen, der var mødt talstærkt op foran Østre Landsret. 

Sagen har haft store personlige konsekvenser for Jørgen Dragsdahl: 

»Det har betydet, at jeg stort set ikke har kunnet få arbejde som journalist i otte år,« siger han. 

Bent Jensen overvejer Menneskerettighedsdomstolen

Bent Jensen er derimod uforstående over for Højesterets dom. 

»Det er skuffende og uforståeligt. Jeg synes ikke, at dommen hænger sammen. Man har givet mig ret i påstandene om, at Dragsdahl begik desinformation og holdte konspiratoriske møder med KGB-officerer. Det gør man vel ikke, hvis man ikke på en eller anden måde er i KGB’s sold,« siger Bent Jensen.

Han har nu mulighed for at føre sagen videre til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Har du tænkt dig at gøre det? 

»Nu skal jeg hjem og studere dommen sammen med min advokat. Men det vil jeg da mene. Også fordi den har så stor principiel betydning,« siger Bent Jensen. 

100.000 kr. i godtgørelse

Bent Jensen skal nu betale godtgørelse i sagen. Straffen blev fastsat til 10 dagbøder á 1.000 kr., og Bent Jensen blev pålagt at betale tortgodtgø­relse på 100.000 kr. til Jørgen Dragsdahl. 

Højesteret frikendte dog Bent Jensen for ærekrænkelser i forbindelse med beskyldningerne om, at Jørgen Dragsdahl begik desinformation i sine artikler i dagbladet Information under den kolde krig. Men det er ikke afgørende, mener Jørgen Dragsdahl.

»Det afgørende er, at det er løgn, at jeg har været KGB-agent. Er man agent, så desinformerer man. Men jeg var ikke agent. Jeg har selvfølgelig lavet fejl som journalist. Det har alle. Men det er noget andet,« siger Jørgen Dragsdahl.

Startede i 2007

Sagen tog sin begyndelse i januar 2007, hvor historiker og professor emeritus Bent Jensen i en artikel i Jyllands-Posten beskyldte journalist Jørgen Dragsdahl, der tidligere har arbejdet for Information, for at have været agent for KGB.

”Arkiverne har vist, at Jørgen Dragsdahl var KGB-agent,” blev Bent Jensen citeret for på forsiden af avisen – og inde i dagbladet havde han en over 3.000 ord lang artikel med argumenter for påstanden.

Artiklen fik Jørgen Dragsdahl til at anlægge injuriesag mod Bent Jensen. Den sag vandt Dragsdahl i 2010, hvor byretten dømte Bent Jensen til at betale en rekordstor erstatning. Men da Bent Jensen havde tabt sagen i byretten, ankede han og ønskede sagen prøvet for landsretten.

I slutningen af oktober 2013 frikendte Østre Landsret så Bent Jensen for injurier. Dermed tilsidesatte landsretten byrettens dom.

Flere medier har støttet Dragsdahl

Allerede efter byrettens dom fra 2010 kom det frem, at Jørgen Dragsdahl var tæt på fallit oven på sagen. Derfor blev der oprettet en støtteforening til journalisten.

I 2013 besluttede Informations medarbejderforening også at støtte Jørgen Dragsdahl med 25.000 kroner til finansiering af advokatregninger. Chefredaktør for Information Christian Jensen havde dengang ingen betænkeligheder ved, at Informations journalister skal dække en sag, hvor medarbejderne har støttet den ene part økonomisk.

Sidste år valgte Politiken at give gratis annonceplads i avisen til Jørgen Dragsdahls støtteforening. Forklaringen lød, at sagen var principielt vigtig:

»At vi støtter, at sagen føres for Højesteret, indebærer ikke en stillingtagen til sagens udfald,« sagde Bo Lidegaard dengang til Journalisten. 

 

Opdateret kl. 13.07

4 Kommentarer

Steffen Nielsen
5. JUNI 2015
Sagen om professor Bent
Sagen om professor Bent Jensens såkaldte forskning har for alvor udstillet journalisters, mediers og resten af samfundets automatreaktion, når det handler om respekt for de fine titler.
Professor Bent Jensen er blot endnu et eksempel på, at i den brede offentlighed, regnes ordene fra en person med en finere titel for langt mere værd end personer, der står længere nede i hierakiet og i dette tilfælde en journalist.
Dagligt bliver vi konfronteret med, at pressen falder på halen for professorer, overlæger, direktører og såkaldte eksperter, medens personer, der står med hænderne i bolledejen, kun bliver hørt, hvis de gør sig bemærket som vinder af "Vild med dans" og andre ligegyldigheder.
Professor Bent Jensen har med al tydelighed vist, at såkaldt "videnskabelig forskning" kan misbruges politisk, akkurat som den i sin tid blev misbrugt indenfor "racelære".
Journalister har et stort ansvar, når det handler om at afdække pseudovidenskabens resultater.
Uffe Gardel
4. JUNI 2015
Bent Jensens påstand om at
Bent Jensens påstand om at Højesteret ”har givet mig ret i påstandene om, at Dragsdahl begik desinformation” er karakteristisk for denne ”historikers” arbejdsmetode.

I et forsøg på at slippe for straf har Bent Jensen i Højesteret forklaret, at han med ”desinformation” alene mente ” udbredelse af enhver art af vildledende oplysninger”, altså også ubevidst vildledning.

Den forklaring har både Landsretten og Højesteret købt. Landsretten sagde det sådan, at man lagde vægt på at ”udtalelserne i det væsentlige har karakter af værdidomme”, og at der måtte være ”vide rammer for ytringsfrihed (...) med hensyn til kritiske udtalelser om emner af samfundsmæssig interesse”.

Ingen domstol har på noget tidspunkt givet Bent Jensen ret i at Dragsdahl har begået desinformation. Domstolene har alene sagt, at det er et synspunkt Bent Jensen har lov til at have og udtale; det er en værdidom.

Højesteret afhørte den tidligere PET-chef Ole Stig Andersen. Han refereres i dommen således: ”Han havde aldrig påstået, at Jørgen Dragsdahl havde bedrevet desinformation, og han påstod ikke, at Jørgen Dragsdahl havde accepteret at videregive forkert information.”

Jeg har ikke læst alt hvad Dragsdahl har skrevet i tidens løb. Og af det jeg har læst, er jeg ikke enig i alt. Men Dragsdahl så det dengang som en opgave at afdække hvordan sovjetledelsen tænkte. Det kunne man kun ved at omgås folk som måske, måske ikke var KGB-folk. Blev Dragsdahl misbrugt? Utvivlsomt. Drog han ind imellem konklusioner som vi i dag kan fastslå var naive og forkerte? Helt sikkert. Men det bliver man ikke agent af.

Højesteret fastslår her, at Bent Jensen talte mod bedre vidende. Han anklagede Dragsdahl for at være agent, selv om han VIDSTE, at PET - efter lang tids efterforskning - havde droppet sagen mod Dragsdahl. Det er en knusende dom at fælde over en videnskabsmand.

Vi andre skal huske følgende: Dragsdahl arbejde var absolut nødvendigt. Det er helt afgørende nødvendigt i et demokrati at journalister forsøger at give borgerne et samlet og nuanceret billede, også af fjenden. Situationen er helt parallel til i dag. Nogle er nødt til at bevæge sig tæt ind på det kinesiske og russiske magtsystem for at vi kan sætte os ind i deres tankegang. Det er et farefyldt arbejde - se bare hvad Dragsdahl og hans familie personligt har været igennem. Men det er et nødvendigt arbejde.

Det indså Dragsdahls og mit fælles fagforbund desværre aldrig, og forbundets tavshed efter Højesteretsdommen tyder på at det stadig ikke har indset det.

Så meget desto større grund er der til at kippe med flaget for kollegerne på Information, og for dagbladet Politikens ledelse, og for alle andre som støttede Dragsdahl økonomisk og moralsk i denne sag, som var så vigtig for os alle sammen i pressen.

Og undskyld at dette blev så langt. Men det var vigtigt at skrive.

Niels Riis Ebbesen
3. JUNI 2015
Bent jensen har slet ikke
Bent jensen har slet ikke opdaget, at den kolde krig for længst er slut, og det er meget glædeligt, at Dragsdahl vandt sagen i Højesteret, for tilbage i 60'erne og 70'erne, da den kolde krig var på sit højeste, der skulle man kun gå til en koncert med Røde Mor for at blive registreret som kommunist i PET's arkiver.

Og det er jo helt uhørt, at en historiker kan misbruge en forskningstilladelse i PET's arkiver, til at tilsvine og miskreditere nulevende personer.

MVH
NRE
Steen Ole Rasmussen
3. JUNI 2015
Antydningen af, at der skulle
Antydningen af, at der skulle være noget suspekt over at støtte økonomisk op om Dragsdals mulighed for at få sin sag prøvet ved højesteret, skal ses i lyset af fraværet af kritik af de medier, der i ytringsfrihedens navn og med mere end almindelig velvilje har lagt brugerflader til fremføringen af selve injurierne!
Mistænksomheden er lige så mistænkelig som JP´s skinhellige kamp for ytringsfriheden, retten til at håne dem, som man selektivt vælger at sige om, hvad der ikke passer og som man derfor ved at de ikke bryder sig om at høre.
Surt, for denne mediedomstol, at retsvæsenet endnu findes.