Dom i højesteret: Dragsdahl vinder sag mod Bent Jensen

Flere års fejde mellem journalist Jørgen Dragsdahl og historiker Bent Jensen er netop kulmineret. Højesteret har dømt Bent Jensen skyldig i æreskrænkelser mod Jørgen Dragsdahl. »Det, Bent Jensen skrev, var løgn - og det har jeg nu rettens ord for,« siger Dragsdahl (opdateret kl. 13.07)

Højesteret har netop dømt historiker Bent Jensen skyldig i æreskrænkelser mod journalist Jørgen Dragsdahl. Fem ud af syv dommere stod bag afgørelsen i Østre Landsret, mens mindretallet på to dommere ville frifinde Bent Jensen. 

Højesteret mener ikke, at Dragsdahl har gjort sig skyldig i strafbar agentvirksomhed, som Bent Jensen havde beskyldt ham for.

"Efter en samlet afvejning af hensynet til Bent Jensens ytringsfrihed over for hensynet til beskyttelse af Jørgen Dragsdahls omdømme fastslog Højesterets flertal, at be­skyldningerne om agentvirksomhed var strafbare," lyder det i domsafsigelsen. 

[[nid:34281]]

Dagens domsafsigelse – som kan kan læses her – var tredje og sidste runde i en årelang strid mellem de to parter. I første omgang blev Bent Jensen dømt ved byretten, men den dom blev omstødt af landsretten, og i dag skulle den så for Højesteret. 

»Det, Bent Jensen skrev, var løgn«

Det var en tydeligt rørt Jørgen Dragsdahl, der tog imod dommen i Østre Landsret: 

»Jeg er glad for dommen. Det, Bent Jensen skrev, var løgn – og det har jeg nu rettens ord for,« sagde han til pressen, der var mødt talstærkt op foran Østre Landsret. 

Sagen har haft store personlige konsekvenser for Jørgen Dragsdahl: 

»Det har betydet, at jeg stort set ikke har kunnet få arbejde som journalist i otte år,« siger han. 

Bent Jensen overvejer Menneskerettighedsdomstolen

Bent Jensen er derimod uforstående over for Højesterets dom. 

»Det er skuffende og uforståeligt. Jeg synes ikke, at dommen hænger sammen. Man har givet mig ret i påstandene om, at Dragsdahl begik desinformation og holdte konspiratoriske møder med KGB-officerer. Det gør man vel ikke, hvis man ikke på en eller anden måde er i KGB’s sold,« siger Bent Jensen.

Han har nu mulighed for at føre sagen videre til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Har du tænkt dig at gøre det? 

»Nu skal jeg hjem og studere dommen sammen med min advokat. Men det vil jeg da mene. Også fordi den har så stor principiel betydning,« siger Bent Jensen. 

100.000 kr. i godtgørelse

Bent Jensen skal nu betale godtgørelse i sagen. Straffen blev fastsat til 10 dagbøder á 1.000 kr., og Bent Jensen blev pålagt at betale tortgodtgø­relse på 100.000 kr. til Jørgen Dragsdahl. 

Højesteret frikendte dog Bent Jensen for ærekrænkelser i forbindelse med beskyldningerne om, at Jørgen Dragsdahl begik desinformation i sine artikler i dagbladet Information under den kolde krig. Men det er ikke afgørende, mener Jørgen Dragsdahl.

»Det afgørende er, at det er løgn, at jeg har været KGB-agent. Er man agent, så desinformerer man. Men jeg var ikke agent. Jeg har selvfølgelig lavet fejl som journalist. Det har alle. Men det er noget andet,« siger Jørgen Dragsdahl.

Startede i 2007

Sagen tog sin begyndelse i januar 2007, hvor historiker og professor emeritus Bent Jensen i en artikel i Jyllands-Posten beskyldte journalist Jørgen Dragsdahl, der tidligere har arbejdet for Information, for at have været agent for KGB.

”Arkiverne har vist, at Jørgen Dragsdahl var KGB-agent,” blev Bent Jensen citeret for på forsiden af avisen – og inde i dagbladet havde han en over 3.000 ord lang artikel med argumenter for påstanden.

Artiklen fik Jørgen Dragsdahl til at anlægge injuriesag mod Bent Jensen. Den sag vandt Dragsdahl i 2010, hvor byretten dømte Bent Jensen til at betale en rekordstor erstatning. Men da Bent Jensen havde tabt sagen i byretten, ankede han og ønskede sagen prøvet for landsretten.

I slutningen af oktober 2013 frikendte Østre Landsret så Bent Jensen for injurier. Dermed tilsidesatte landsretten byrettens dom.

Flere medier har støttet Dragsdahl

Allerede efter byrettens dom fra 2010 kom det frem, at Jørgen Dragsdahl var tæt på fallit oven på sagen. Derfor blev der oprettet en støtteforening til journalisten.

I 2013 besluttede Informations medarbejderforening også at støtte Jørgen Dragsdahl med 25.000 kroner til finansiering af advokatregninger. Chefredaktør for Information Christian Jensen havde dengang ingen betænkeligheder ved, at Informations journalister skal dække en sag, hvor medarbejderne har støttet den ene part økonomisk.

Sidste år valgte Politiken at give gratis annonceplads i avisen til Jørgen Dragsdahls støtteforening. Forklaringen lød, at sagen var principielt vigtig:

»At vi støtter, at sagen føres for Højesteret, indebærer ikke en stillingtagen til sagens udfald,« sagde Bo Lidegaard dengang til Journalisten. 

 

Opdateret kl. 13.07