DJ har 6 dage til at lukke OK for offentligt ansatte

Med hovedorganisationernes forligsaftaler kan DJ nu begynde sine overenskomstforhandlinger. Rammen på 8,1 procent er sat, men ”vi kan ende med at betale for ting, vi ikke har brug for,” siger forhandlingschef Claus Iwersen

Efter at ”de store” organisationer er rykket ud af Forligsinstitutionen med deres forligsaftaler, er det nu blevet DJ’s tur til at rykke ind og få forhandlet en overenskomstaftale for de offentligt ansatte medlemmer.

DJ står uden for hovedorganisationerne, og derfor han man pænt måttet vente på dem. Men med weekendens forlig er alt nu klart til DJ’s forhandling.

Med hovedorganisationernes forligsaftaler har DJ fået en skabelon for sine overenskomster på det offentlige område. Her har alle offentlige ansatte fået en overordnet økonomisk ramme på 8,1 procent til lønstigninger – og andet – over tre år.

”De 8,1 procent ligger fast. Men det, der bliver interessant, er, hvordan de bliver udmøntet. I de andres forligsaftaler er det kun 6,8 procent, der går til reelle lønstigninger. Resten af midlerne går til forskellige ting, som man har købt sig til, eksempelvis at man får indskrevet sin ret til spisepause,” forklarer DJ’s forhandlingschef, Claus Iwersen.

Ligeglade med spisepause

Forhandlingerne, som DJ nu indleder, vil således i høj grad handle om, hvilke forbedringer af overenskomsten der skal ske ud over lønnen. Og hvor meget af rammen det skal koste.

Sikringen af spisepausen, som var et kardinalpunkt for akademiske organisationer, og som de angiveligt også kom til at betale for, er til sammenligning ikke et krav fra DJ’s side. Men derfor kan det godt komme med i overenskomsten.  

”Sagt på en anden måde – vi kan ende med at betale for ting, vi ikke har brug for,” siger Claus Iwersen.

Han forventer, at arbejdsgiverne først og fremmest vil gå til forhandlingsbordet med ønsker om øget fleksibilitet i arbejdstiden, som eksempelvis kan komme til udtryk i længere opgørelsesperioder for arbejdstiden.

Stadig risiko for konflikt

Selv om DJ ikke står i en hovedorganisation, valgte man at erklære ’sympatikonflikt’ og varsle strejke. Det blev besvaret med et lockoutvarsel.

Strejkevarslet er udsat til 6. maj, og det betyder, at DJ’s forhandlinger på alle tre områder – kommunerne, regionerne og staten – skal være afsluttet senest den 5. maj, altså lørdag aften. Ellers vil strejken træde i kraft.

Claus Iwersen forventer dog, at aftalerne kan landes – også selv om der kun er 6 dage.

”Der er reelt stadig en risiko for konflikt, men jeg tør da godt sige, at den med de store forlig er mindsket betydeligt.”

Det er forhandlingskonsulent Jakob Plenaa, der leder DJ’s forhandlingsdelegation, som foregår i Forligsinstitutionen med embedsmænd fra henholdsvis KL, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen.

Tilføjelse (kl. 16.39): Journalisten har tidligere skrevet, at strejken tidligst kan træde i kraft 9. maj. Når det strejkedatoen nu hedder 6. maj, skyldes det, at DJ i forbindelse med forligsmandens anden udsættelse af konflikten blev "synkroniseret" med de store forhandlingsfællesskaber.

0 Kommentarer