search

DJ-formand bakker op om racisme-paragraf

Den omdiskuterede racisme-paragraf er god og virker efter hensigten, mener DJ-formand Lars Werge: »Paragraffen har en regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden.« Et politisk flertal vil have kulegravet paragraffen, efter at en mand blev dømt for racisme i sidste uge

I Danmark er det ulovligt at true, håne eller nedværdige en gruppe af personer på grund af etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. Det fastslår den såkaldte racisme-paragraf.

Og hvis det står til Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge, er racisme-paragraffen god og bør bevares.

»Ja, jeg synes, den virker efter hensigten. Paragraffen har en regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden. Jeg tror, den skaber eftertanke hos nogle i forhold til, hvad de siger, og hvordan de siger det,« siger Lars Werge.

Politisk flertal vil kulegrave paragraffen

Racisme-paragraffen – §266b i straffeloven – er aktuel, efter at en mand blev dømt for racisme i sidste uge. Sagen har fået et politisk flertal til at støtte, at paragraffen kulegraves af Straffelovrådet, som skal undersøge, om den virker efter hensigten.

»Det, som denne mand blev dømt for, hører ikke hjemme i racismeparagraffen, og jeg synes, at forståelsen af racismeparagraffen er blevet udvidet for meget,« sagde SF’s retsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, til Jyllands-Posten tirsdag.

Kulegravningen vil blive foreslået i Folketinget af Dansk Folkeparti, der ifølge Jyllands-Posten har opbakning fra Socialdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Konservative og Alternativet. Venstre udtaler, at de ikke vil modsætte sig forslaget.

[[nid:35497]]

Virker efter hensigten

Manden blev idømt fire dagbøder for et opslag på Facebook. Her havde han ifølge Jyllands-Posten blandt andet skrevet, at islam vil ”misbruge demokratiet til at afskaffe demokratiet”.

DJ-formand Lars Werge mener, citatet er et eksempel på, at racisme-paragraffen virker efter hensigten.

»Det citat skærer rigtig mange mennesker i denne verden over én kam. Det, manden kan have ment, er islamisme og ikke islam. Det er straks noget helt andet. Jeg synes ikke, det eksempel tjener til at sige, at vi skal have ændret eller fjernet paragraffen. Jeg synes ikke, vi i dette land lider af berøringsangst i forhold til emner og temaer som flygtninge og religion,« siger han.

En form for minoritetsbeskyttelse

Kritikere af paragraffen mener, det er en markant begrænsning af ytringsfriheden, at man ikke må kritisere en befolkningsgruppes tro eller etnicitet. Har de ret?

»Vi går i DJ ind for ytringsfrihed, og jeg har selv kaldt ytringsfriheden for den måske vigtigste forudsætning for demokratiet. Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke må regulere rammerne for ytringsfriheden. Der er jo tale om en form for minoritetsbeskyttelse,« siger Lars Werge.

Han tilføjer, at Dansk Journalistforbund ikke har en vedtaget holdning til racisme-paragraffen.

»Vi har ikke haft det oppe at vende i forbundet, som del af vores mediepolitiske strategi eller andet, at vi vil have den afskaffet. Det ser jeg som udtryk for, at DJ mener, den fungerer, og at det er fint, at den er der,« siger formanden.

Kommentarer
36
Anders Hede
19.02.16 20:13
Hold kæft han skuffer.

Hold kæft han skuffer.

Prøv at sætte alle andre religioner ind det citat der har givet dom, og ingen, ingen ville acceptere en dom. Det er mig ufatteligt at formanden kan støtte det.

Ideologien/troen Islam må få alle de svinere på vejen som nogen måtte ønske, akkurat som kristendommen, jødedommen, etc. Selve de troende derimod kan en beskyttelse overfor godt forsvares, men sgu da ikke selve troen.

Det er så langt væk. Jeg håber andre journalister vil tage afstand i respekt for ytringsfrihed og ikke mindst religionskritik
Fremhævet af Journalisten
John Kreiner
20.02.16 09:39
Har du drukket af potten,
Har du drukket af potten, Lars Werge?

Han må ha’ drukket af potten..!
Det var min første tanke, da jeg læste, at formanden for Dansk Journalistforbund går ind for begrænsninger i ytringsfriheden for at kunne beholde den såkaldte racismeparagraf, §266b, i Straffeloven.
Men også da jeg læste anden gang (for det var jeg nødt til) stod der sort på hvidt på journalisten.dk bl.a.:
””Paragraffen (§266b, red.) har en regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden. Jeg tror, den skaber eftertanke hos nogle i forhold til, hvad de siger, og hvordan de siger det”, siger Lars Werge”.
”En regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden”, siger han, og gør sig dermed implicit til talsmand for en begrænsning i ytringsfriheden.
Han har tilsyneladende glemt Grundlovens §77, der i sin fulde ordlyd siger:
”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres”.
Det sidste betyder, at der aldrig kan lægges nogen ”regulerende effekt” ind i denne forholdsvis enkle paragraf.
Og DJ-formanden siger videre:
”Vi går i DJ ind for ytringsfrihed, […]. Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke må regulere rammerne for ytringsfriheden”.
Jo, Grundlovens §77 er ensbetydende med, at man ikke må regulere rammerne for ytringsfriheden, da en ændring i rammerne for ytringsfriheden vil være en form for ”forebyggende forholdsregler” – altså en begrænsning.
Hvor snævre mener Lars Werge, at disse rammer kan blive, før de strider med §77?
Og med ordene: ”Jeg tror, den skaber eftertanke hos nogle i forhold til, hvad de siger, og hvordan de siger det,” gør han sig desuden til fortaler for selvcensur.
Når det i §77 hedder: ”… berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene”, betyder det, at man skal kunne stå til ansvar for sine ytringer, når de er offentliggjort, ikke, at man skal øve selvcensur på forhånd.
Har han helt glemt, at det var spørgsmålet om selvcensur, der var baggrunden for Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten i sin tid?
Det er mig en gåde, at en formand for et journalistforbund kan gøre sig fortaler for såvel begrænsninger i ytringsfriheden som indførelse af selvcensur.
Har vi valgt en forkert formand?
Eller har han bare drukket af potten?
Straffelovens §266b er en Grundlovsstridig begrænsning i ytringsfriheden, og derfor bør Dansk Journalistforbund gå forrest i kampen for at få den fjernet.
Fremhævet af Journalisten
David Mørck
22.02.16 16:34
Jeg savner en virkelig god
Jeg savner en virkelig god begrundelse for, at religion ikke skulle måtte kritiseres? Enhver tro og ideologi bør kunne kritiseres og/eller forhånes.
Fremhævet af Journalisten
Flemming Hansen
22.02.16 17:57
Ja det er uforståeligt, at en
Ja det er uforståeligt, at en §266b der er i modstrid med §77 nogensinde er blevet til. Den underkender borgernes ret til fri debat of bør fjernes.
Fremhævet af Journalisten
Charlotte Hammenshøj
22.02.16 21:19
Forstår ikke hvorfor Lars
Forstår ikke hvorfor Lars ikke mener det skal være ok at forholde sig BÅDE enorm kritisk og direkte hånlig overfor en kultur/tankemåde der tillader og påskønner at en mand gifter sig med et barn, har sex med vedkommende OG får børn med et barn! Det er alt sammen værdier der er i direkte strid med almindelig god demokrati og nutidig fornuft. Hvorfor må og SKAL vi ikke udtale os om det på lige netop den måde vi finder det korrekt?
Fremhævet af Journalisten
Uffe Andreasen
22.02.16 21:28
Den er helt, helt gal Werge.
Den er helt, helt gal Werge. Du slutter dig til det kor af diktaturstater der i Menneskerettighedsrådet, FN, UNESCO etc. har villet frede kritik af religioner. Jeg har brugt en del af mit liv på som dansk ambassadør at være med til ar afværge dette - havde dog aldrig troet det kunne komme fra en dansk mund - og så tilmed fra en formand for Journalistforbundet! Hjælp.
Fremhævet af Journalisten
Lars Hauth
22.02.16 21:40
"Det, manden kan have ment,
"Det, manden kan have ment, er islamisme og ikke islam. Det er straks noget helt andet," siger Lars Werge. Der ikke lige har sat sig ind i, at den dømte i Helsingør beskrev "ideologien islam" og ikke "islam". Mere sandsynligt fejlciterer Werge nok bevidst, hvilket han roligt kan gøre. Der vil være bred opbakning fra størstedelen af medlemmerne i Dansk Journalistforbund. Som jeg efter 25 år ikke længere er medlem af fra i morgen.
Fremhævet af Journalisten
Trine Villemann
22.02.16 21:41
Grotesk at en formand for
Grotesk at en formand for Dansk Journalistforbund mener at racismeparagraffen er med til at "regulere ytringsfriheden." Det er bananrepublik-retorik. Jeg tror danske journalister er bedre tjent med en anden formand.
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
22.02.16 21:44
Kære Lars Hauth,

Kære Lars Hauth,
Jeg forholdt mig til det citerede, som journalist Andreas Marckmann læste op i telefonen.
MVH Lars W
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
22.02.16 21:50
Kære Uffe Andreasen,

Kære Uffe Andreasen,
Det diskuteres blandt politikerne, om racisme-paragraffen er blevet udhulet i sin betydning, og om den derfor skal ændres eller fjernes. Det blev jeg bedt om at kommentere, og ud fra, at vi i DJ ikke hører medlemmer henvende sig med kritik af paragraf 266B, ser jeg ikke umiddelbart et presserende behov for DJ for at ville ændre den.
At det kan slå mig i hartkorn med diktaturstater og - med Trine Villemanns ord - fortjener prædikatet bananstats-retorik, er jeg egentlig overrasket over.
MVH Lars W
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
22.02.16 21:54
Ja, det er jo Werges
Ja, det er jo Werges sædvanlige politiseren. Helt som vi kender ham. Manden har også enorme problemer med at holde fingeren fra Twitter - og det ryger ofte lige ind på News, hvor de jo deler verdensbilledet. Til skade for vi menige medlemmer, som krummer tæer hver gang, formanden bekræfter seernes værste fordomme om standen. Men han får sig vel en hyggelig latte med de radicoole (i egen osteklokke) kolleger efterfølgende.
Fremhævet af Journalisten
Andrey Kazankov
22.02.16 22:03
Og han er min formand. Hvor
Og han er min formand. Hvor er det trist. :(
Fremhævet af Journalisten
Søren Poder
22.02.16 23:02
Hvordan kan man på samme tid
Hvordan kan man på samme tid være formand for journalistforbundet og fortaler for at begrænse ytringsfriheden?
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
22.02.16 23:29
Et centralt begreb i Koranen
Et centralt begreb i Koranen er: "Dhimmi". Det kan Googles. Og det er altså vores formand. Jeg har aldrig følt mig så misrepræsenteret.
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
22.02.16 23:34
Mon ikke vi hver især kunne
Mon ikke vi hver især kunne ønske os allehånde "REGULERENDE EFFEKTER" i forhold til ytringsfriheden? Man tager sig jo til hovedet! Dette kommer fra journalisternes formand. Journalisternes! Al snak om den fjerde statsmagt være hermed forstummet.
Fremhævet af Journalisten
Steffen Gliese
22.02.16 23:36
Det er forstemmende, at
Det er forstemmende, at journalister kan vrøvle så meget!
Grundloven forbyder censur, dvs. trykkeforbud.
En lang række paragraffer beskytter borgere imod overgreb fra andre borgere, herunder især publicister, da der skal være forsæt til udbredelse til en større kreds.
Det korte af det lange er: nej, der er ikke censur, men der er ansvar overfor domstolene, når man uretmæssigt fremsætter erklæringer, der kan bruges til at hetze imod folk og deres måde at opfatte tilværelsen på.
Jeg tror dog, at de fleste er enige om, at dommen i Helsingør ikke var heldig; problemet er bare: hvordan skal man så tackle den slags udtalelser, der har potentialet til at opildne flere og på den måde bryde med det, som øvrigheden først og fremmest skal: opretholde lov og orden.
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
22.02.16 23:41
Til Lars Werge: Du har HERMED
Til Lars Werge: Du har HERMED hørt medlemmer henvende sig med kritik af paragraf 266B. Hvad er dit næste skridt?
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Boserup
23.02.16 08:21
Lars Werge: Uddyb meget gerne
Lars Werge: Uddyb meget gerne udsagnet om en 'regulerende effekt af ytringsfriheden' samt 'minoritetsbeskyttelse'. Og hvordan vægter man i en 'frihedsregulerende verden' minoritetsbeskyttelse ift religions- og magthaverkritik? Vi er mange, der venter i spænding på at høre et uddybende svar på, hvordan en DJ-formand kan gå ind for at begrænse ytringsfriheden.
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
23.02.16 12:24
RACISME OG BLASFEMI

RACISME OG BLASFEMI
Kan man gå ind for ytringsfrihed og ikke være modstander af racisme-paragraffen (§266B i straffeloven)?
Det spørgsmål blev pludselig aktuelt i aftes, da jeg på twitter blev spurgt af tænketanken Justitias direktør, Jacob Mchangama, på twitter. Han havde læst artiklen fra i fredags på journalisten.dk, hvor jeg gav udtryk for, at jeg ikke ser noget behov for at få ændret eller fjernet racisme-paragraffen.
Det skete på baggrund af en domfældelse, som har fået en lang række partier på Christiansborg op af stolene. Retten i Helsingør dømte en mand for, i en debat på Facebook, at have sammenlignet islam med nazisme.
Det lykkedes mig at forklare mig rigtig dårligt i artiklen, som jeg ellers fik mulighed for at godkende mine citater i, inden den blev publiceret – jeg anede ikke uråd, men når jeg genlæser min udtalelse om sagen forstår jeg godt, at det vækker kritik:
”Det citat skærer rigtig mange mennesker i denne verden over én kam. Det, manden kan have ment, er islamisme og ikke islam. Det er straks noget helt andet. Jeg synes ikke, det eksempel tjener til at sige, at vi skal have ændret eller fjernet paragraffen”
Jeg tror, det er mere korrekt at sige, at fordi en dom er forkert, kan loven jo godt være rigtig. Og jeg er enig med dem, der mener, at det er en vid fortolkning af rammerne for 266B at anvende den som grundlag for en dom i den pågældende sag.
Derfor giver det bestemt også god mening, at Straffelovrådet har besluttet at se på anvendelsen af paragraffen, som SF har foreslået. Her er der tale om juridiske vurderinger og ikke om, at politikere reagerer på enkelte byretsdomme. Det bakker jeg op.
Nu er racismeparagraffen ikke den eneste bestemmelse, der skal værne os som borgere mod overgreb – blasfemi, æreskrænkelse og injurier er for eksempel også nævnt i de forskellige dele af lovgivningen som områder, hvor man står til ansvar for domstolene for sine ytringer i det offentlige rum.
Det kendetegner demokratiet, at det yder den svage beskyttelse. Det kendetegner også demokratiet, at vi skal kunne gå op mod magthaverne og autoriteterne, og paragraf 266B er til for at beskytte grupper af personer. Den er ikke til for at beskytte en religion eller en ideologi. Disse magtfulde instanser må tåle, at der bliver gået langt i kritikken af dem.
Mens dét, der er baggrunden for disse bestemmelser, er at yde individet beskyttelse. Så svaret på mit indledende spørgsmål er:
Ja, man kan godt være for ytringsfrihed og for racismeparagraffen på samme tid.
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
23.02.16 13:14
Rettelse: HVIS
Rettelse: HVIS Straffelovrådet beslutter..., som SF har foreslået
Fremhævet af Journalisten
Andreas Marckmann Andreassen
23.02.16 15:05
Kære debattører

Kære debattører

Tak for jeres bidrag i debatten. Journalisten har desværre været nødt til at fjerne en række indlæg, som var skrevet med falsk identitet.

Jeg kan kun opfordre til, at debattører sætter sig ind i Journalistens debatregler. Vi fjerner fx alle indlæg, der ikke er skrevet i korrekt fuldt navn og med en eksisterende mail-adresse.

I ønsket om en god og sober debat.

Bedste hilsner

Andreas Marckmann Andreassen
Digital redaktør, Journalisten
Fremhævet af Journalisten
Uffe Andrasen
23.02.16 15:14
Er Lars Werges holdning til
Er Lars Werges holdning til racismeparagraffen Forbundets eller hans egen? Det må vi snarest have at vide.
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
23.02.16 15:20
Kære Uffe Andreasen,

Kære Uffe Andreasen,
Her er afslutningen på Andreas' artikel:
"Han tilføjer, at Dansk Journalistforbund ikke har en vedtaget holdning til racisme-paragraffen.

»Vi har ikke haft det oppe at vende i forbundet, som del af vores mediepolitiske strategi eller andet, at vi vil have den afskaffet. Det ser jeg som udtryk for, at DJ mener, den fungerer, og at det er fint, at den er der,« siger formanden."

MVH Lars W
Fremhævet af Journalisten
Pia Nielsen
24.02.16 05:13
Citat: "Det kendetegner
Citat: "Det kendetegner demokratiet, at det yder den svage beskyttelse"

Det er noget forblommet ævl, at fordi man bekender sig til en religion, så er man at betragte som værende svag. Stop da den leflen, og erkend at den dom IKKE er i orden, fordi der ikke er tale om racisme, men derimod om helt reel religionskritik. Islam skal ikke forskånes for at blive kritiseret, hvilket er den vej vi er ved at gå.

Vi har tåbelige danskere nok, der optræder som islams nyttige idioter. Vi behøver ikke flere!

Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
24.02.16 10:00
Det er ikke nok at DJ 'ikke
Det er ikke nok at DJ 'ikke har en vedtaget holdning til racisme-paragraffen' så længe vi har en formand der idelig blamerer sig - og dermed forbundet og os andre. Jeg så at nogen spurgte om vi har den rigtige formand. Det har vi vist ikke.
Fremhævet af Journalisten
Kristian Rose Schmidt
24.02.16 18:29
Det er et problem §266b ikke
Det er et problem §266b ikke skelner mellem personlige valg, religion og ideologi, fra egenskaber, som mennesker er født med, etnicitet og seksualitet. Der er en stor principiel forskel på kritik af medfødte egenskaber, og det, at kritisere menneskers grundlovssikrede, personlige frie valg. Hvis religionsfrihed er en reel rettighed, så er det anerkendt, at religion valgt og ikke medfødt, derfor skal religion kunne kritiseres. Alle sætninger, der ikke indeholder opfordring til vold, men udtrykker et "islam er" eller et "kristendommen er" - de skal være tilladte, for at vi kan have reel religionsfrihed.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
24.02.16 19:06
Citat fra Den Europæiske
Citat fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention:
"Artikel 10: Ytringsfrihed
1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser. Denne Artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.
2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formelle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed."
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
24.02.16 19:18
Som det også fremgår ovenfor,
Som det også fremgår ovenfor, hvis man læser teksten i grundloven og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så KAN ytringsfriheden begrænses gennem lovgivning.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
24.02.16 19:20
Ifølge Kristeligt Dagblad
Ifølge Kristeligt Dagblad lyder den tekst, manden i Helsingør er dømt for sådan:
”Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid”.
Dommen er for mig at se principiel, og derfor vil det være urimeligt, hvis ikke den kan ankes p.g.a. en bødeovergrænse.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
24.02.16 19:24
Hvorfor kan det overhovedet
Hvorfor kan det overhovedet være blasmefi, som nogle hævder?
Er der racisme? Hvad er racisme?
At kalde en (ikke-erklæret) ideologi for nazistisk? Skal man kunne dømmes for at kalde noget nazistisk eller nogen for nazister?
Skal man kunne dømmes for at kalde "massiv indvandring" (hvor mange er det?) for "ødelæggende [for] det danske samfund"?
Det MÅ og SKAL Højesteret i sidste ende kunne tage stilling til.
Når det så er afgjort, kan man diskutere, om loven/e skal ændres.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
24.02.16 19:28
I øvrigt har Højesteret dømt,
I øvrigt har Højesteret dømt, at man godt må kalde Pia Kjærsgaards synspunkter for racistiske, forstået som udtryk for ønske om forskelsbehandling af bestemte grupper:
http://www.information.dk/82685
Fremhævet af Journalisten
Svend Thaning
25.02.16 14:14
Det er utroligt, at vi har en
Det er utroligt, at vi har en formand, som udtaler sig på den måde. Og i disse tider. Hvornår får vi en formand, der er veltalende og velformuleret og som forstår, hvad det handler om. Den tidligere formand var heller ikke ligefrem Einstein indenfor kommunikation eller personlig karisma. Jeg vil ikke tages til indtægt for min formands udtalelser, når jeg bliver spurgt om det virkelig kan passe, at danske journalisters indstilling til Helsingør-dommen er lig med formandens. Det er lige før, at formanden skal se sig om efter et nyt job, når han i den grad lader hån om ytringsfriheden mm.
Fremhævet af Journalisten
Anders Houmøller Thomsen
25.02.16 21:25
Det hørmer af politisk agenda
Det hørmer af politisk agenda. Ny formand, tak.
Fremhævet af Journalisten
John Kreiner
26.02.16 08:24
Jeg finder der noget
Jeg finder der noget bekymrende, at det tilsyneladende er ved at lykkes for Dansk Journalistforbunds formand at dreje denne debat hen til at handle om den afsagte dom i Helsingør, hvor en mand er blevet dømt efter racismeparagraffen i Straffeloven, §266b.
Det ligner et forsøg på rygsvømning. Lars Werge, et forsøg på at kaste et røgslør over det, det i virkeligheden handler om, nemlig at du som formand for Dansk Journalistforbund har gjort dig til fortaler for begrænsninger i ytringsfriheden.
Helsingør-sagen er da interessant, bevares, men i dette forum er det interessante DJ-formandens noget aparte forhold til ytringsfriheden.
”Paragraffen (§266b, red.) har en regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden. […]”, siger du bl.a.
”En regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden”, kan jeg kun udlægge på én måde, nemlig at du gør dig til talsmand for en begrænsning i ytringsfriheden.
Dine efterfølgende indlæg er bortforklaringer – rygsvømning.
Den efterfølgende støtte fra HB-medlem Villy Dall er lige så bekymrende. Han citerer fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 10: Ytringsfrihed, hvor det i stk. 1 bl.a. hedder:
”Denne Artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.”
Nej, det gør denne artikel ikke, men det gør Danmarks Riges Grundlov §77.
I stk. 2 bruger man utroligt mange ord for at sige det samme som Grundlovens §77.
Og Villy Dall fortsætter:
”Som det også fremgår ovenfor, hvis man læser teksten i grundloven og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så KAN ytringsfriheden begrænses gennem lovgivning.”
Det er ikke sandt.
Grundlovens §77 siger jo netop at der ikke kan lægges begrænsninger ind, men siger også ”… dog under ansvar for domstolene”. Det betyder – frit oversat – at man kan ytre sig, som man ønsker, men at man siden kan komme til at stå til ansvar for sine ytringer.
Der er ingen forhåndsbegrænsning.
Ifølge Villy Dall og den Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så KAN ytringsfriheden begrænses gennem lovgivning.
I Danmark er lovgivningen på dette område Grundlovens §77.
For at dette ikke skal udvikle sig til en juridisk diskussion mellem lægmænd, så vil jeg nøjes med at tage Villy Dalls opbakning til DJ-formanden som udtryk for, at der i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse åbenbart er en begyndende tendens i retning af at acceptere begrænsninger i ytringsfriheden.
Bekymrende – meget bekymrende..!
Er det de mennesker, der skal tegne journaliststanden..?
Fremhævet af Journalisten
Erik Høgh-Sørensen
26.02.16 08:27
Lars Werge, du er helt helt
Lars Werge, du er helt helt galt afmarcheret. Selvfølgelig skal racismeparagraffen helt væk. Ellers undergraver den ytringsfriheden, som vi har set med Helsingørsagen.
Fremhævet af Journalisten
Henrik Øelund
18.03.16 03:31
Flovt. Pinligt. Doublespeak.

Flovt. Pinligt. Doublespeak.
Det værste er næsten kommentaren:
"Jeg tror, den skaber eftertanke hos nogle i forhold til, hvad de siger, og hvordan de siger det,« siger Lars Werge."
Så den styrker selvcensuren hos borgerne....!
Jamen, det er da lige det Danmark trænger til....Thought Control!
Tror bare, jeg fra nu af vil kalde dig Big Brother.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen