DJ-formand bakker op om racisme-paragraf

Den omdiskuterede racisme-paragraf er god og virker efter hensigten, mener DJ-formand Lars Werge: »Paragraffen har en regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden.« Et politisk flertal vil have kulegravet paragraffen, efter at en mand blev dømt for racisme i sidste uge

I Danmark er det ulovligt at true, håne eller nedværdige en gruppe af personer på grund af etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. Det fastslår den såkaldte racisme-paragraf.

Og hvis det står til Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge, er racisme-paragraffen god og bør bevares.

»Ja, jeg synes, den virker efter hensigten. Paragraffen har en regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden. Jeg tror, den skaber eftertanke hos nogle i forhold til, hvad de siger, og hvordan de siger det,« siger Lars Werge.

Politisk flertal vil kulegrave paragraffen

Racisme-paragraffen – §266b i straffeloven – er aktuel, efter at en mand blev dømt for racisme i sidste uge. Sagen har fået et politisk flertal til at støtte, at paragraffen kulegraves af Straffelovrådet, som skal undersøge, om den virker efter hensigten.

»Det, som denne mand blev dømt for, hører ikke hjemme i racismeparagraffen, og jeg synes, at forståelsen af racismeparagraffen er blevet udvidet for meget,« sagde SF’s retsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, til Jyllands-Posten tirsdag.

Kulegravningen vil blive foreslået i Folketinget af Dansk Folkeparti, der ifølge Jyllands-Posten har opbakning fra Socialdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Konservative og Alternativet. Venstre udtaler, at de ikke vil modsætte sig forslaget.

[[nid:35497]]

Virker efter hensigten

Manden blev idømt fire dagbøder for et opslag på Facebook. Her havde han ifølge Jyllands-Posten blandt andet skrevet, at islam vil ”misbruge demokratiet til at afskaffe demokratiet”.

DJ-formand Lars Werge mener, citatet er et eksempel på, at racisme-paragraffen virker efter hensigten.

»Det citat skærer rigtig mange mennesker i denne verden over én kam. Det, manden kan have ment, er islamisme og ikke islam. Det er straks noget helt andet. Jeg synes ikke, det eksempel tjener til at sige, at vi skal have ændret eller fjernet paragraffen. Jeg synes ikke, vi i dette land lider af berøringsangst i forhold til emner og temaer som flygtninge og religion,« siger han.

En form for minoritetsbeskyttelse

Kritikere af paragraffen mener, det er en markant begrænsning af ytringsfriheden, at man ikke må kritisere en befolkningsgruppes tro eller etnicitet. Har de ret?

»Vi går i DJ ind for ytringsfrihed, og jeg har selv kaldt ytringsfriheden for den måske vigtigste forudsætning for demokratiet. Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke må regulere rammerne for ytringsfriheden. Der er jo tale om en form for minoritetsbeskyttelse,« siger Lars Werge.

Han tilføjer, at Dansk Journalistforbund ikke har en vedtaget holdning til racisme-paragraffen.

»Vi har ikke haft det oppe at vende i forbundet, som del af vores mediepolitiske strategi eller andet, at vi vil have den afskaffet. Det ser jeg som udtryk for, at DJ mener, den fungerer, og at det er fint, at den er der,« siger formanden.

36 Kommentarer

Henrik Øelund
18. MARTS 2016
Flovt. Pinligt. Doublespeak.

Flovt. Pinligt. Doublespeak.
Det værste er næsten kommentaren:
"Jeg tror, den skaber eftertanke hos nogle i forhold til, hvad de siger, og hvordan de siger det,« siger Lars Werge."
Så den styrker selvcensuren hos borgerne....!
Jamen, det er da lige det Danmark trænger til....Thought Control!
Tror bare, jeg fra nu af vil kalde dig Big Brother.
Erik Høgh-Sørensen
26. FEBRUAR 2016
Lars Werge, du er helt helt
Lars Werge, du er helt helt galt afmarcheret. Selvfølgelig skal racismeparagraffen helt væk. Ellers undergraver den ytringsfriheden, som vi har set med Helsingørsagen.
John Kreiner
26. FEBRUAR 2016
Jeg finder der noget
Jeg finder der noget bekymrende, at det tilsyneladende er ved at lykkes for Dansk Journalistforbunds formand at dreje denne debat hen til at handle om den afsagte dom i Helsingør, hvor en mand er blevet dømt efter racismeparagraffen i Straffeloven, §266b.
Det ligner et forsøg på rygsvømning. Lars Werge, et forsøg på at kaste et røgslør over det, det i virkeligheden handler om, nemlig at du som formand for Dansk Journalistforbund har gjort dig til fortaler for begrænsninger i ytringsfriheden.
Helsingør-sagen er da interessant, bevares, men i dette forum er det interessante DJ-formandens noget aparte forhold til ytringsfriheden.
”Paragraffen (§266b, red.) har en regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden. […]”, siger du bl.a.
”En regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden”, kan jeg kun udlægge på én måde, nemlig at du gør dig til talsmand for en begrænsning i ytringsfriheden.
Dine efterfølgende indlæg er bortforklaringer – rygsvømning.
Den efterfølgende støtte fra HB-medlem Villy Dall er lige så bekymrende. Han citerer fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 10: Ytringsfrihed, hvor det i stk. 1 bl.a. hedder:
”Denne Artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.”
Nej, det gør denne artikel ikke, men det gør Danmarks Riges Grundlov §77.
I stk. 2 bruger man utroligt mange ord for at sige det samme som Grundlovens §77.
Og Villy Dall fortsætter:
”Som det også fremgår ovenfor, hvis man læser teksten i grundloven og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så KAN ytringsfriheden begrænses gennem lovgivning.”
Det er ikke sandt.
Grundlovens §77 siger jo netop at der ikke kan lægges begrænsninger ind, men siger også ”… dog under ansvar for domstolene”. Det betyder – frit oversat – at man kan ytre sig, som man ønsker, men at man siden kan komme til at stå til ansvar for sine ytringer.
Der er ingen forhåndsbegrænsning.
Ifølge Villy Dall og den Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så KAN ytringsfriheden begrænses gennem lovgivning.
I Danmark er lovgivningen på dette område Grundlovens §77.
For at dette ikke skal udvikle sig til en juridisk diskussion mellem lægmænd, så vil jeg nøjes med at tage Villy Dalls opbakning til DJ-formanden som udtryk for, at der i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse åbenbart er en begyndende tendens i retning af at acceptere begrænsninger i ytringsfriheden.
Bekymrende – meget bekymrende..!
Er det de mennesker, der skal tegne journaliststanden..?
Anders Houmøller Thomsen
25. FEBRUAR 2016
Det hørmer af politisk agenda
Det hørmer af politisk agenda. Ny formand, tak.
Svend Thaning
25. FEBRUAR 2016
Det er utroligt, at vi har en
Det er utroligt, at vi har en formand, som udtaler sig på den måde. Og i disse tider. Hvornår får vi en formand, der er veltalende og velformuleret og som forstår, hvad det handler om. Den tidligere formand var heller ikke ligefrem Einstein indenfor kommunikation eller personlig karisma. Jeg vil ikke tages til indtægt for min formands udtalelser, når jeg bliver spurgt om det virkelig kan passe, at danske journalisters indstilling til Helsingør-dommen er lig med formandens. Det er lige før, at formanden skal se sig om efter et nyt job, når han i den grad lader hån om ytringsfriheden mm.

Flere