Debat: Pas på din skattefri præmie

Debat: Lars Nevald har mistet en såkaldt Skattefri Præmie på grund af en forældelsesfrist, han ikke kendte. Han mener, at AJKS har kludret i det: "Gad vist, hvor mange lønmodtagere der på samme baggrund har mistet deres præmie."  AJKS afviser kritikken, men vil fremover vejlede om forældelsesreglerne

Min sag handler om den såkaldte Skattefri Præmie, der skulle stimulere folk til ikke at benytte sig af førtidspension. Jeg tilmeldte mig ordningen i sin tid med en beskeden forhøjelse af kontingentet til A-kassen, i mit tilfælde dengang Magistrenes A-kasse. I 2009 skiftede jeg fagforening til Dansk Journalistforbund og blev overført til A-kassen for Journalistik … (AJKS).

17. juli 2008 havde jeg modtaget mit Efterlønsbevis fra MA, og i 2009 fik jeg en mail fra MA om, at mit efterlønsbevis var overført til AJKS. Om den skattefri præmie står der i beviset: ”MA skal – på baggrund af dine lønsedler – kontrollere, om du opfylder betingelserne for at få udbetalt præmien, og det er derfor vigtigt, at du gemmer dine lønsedler”. Og senere om rettigheder, at du har ”mulighed for ved fortsat arbejde at optjene en skattefri præmie, som du kan få udbetalt, når du fylder 65 år”.

I september 2013 søgte jeg rådgivning hos DJ angående min opsigelse fra Arkitektens Forlag, hvor jeg havde været redaktionssekretær i 28 år. Ved samme lejlighed bad jeg i receptionen om kontakt med AJKS for at få sat gang i efterlønspræmien: Min store fejl var her, at jeg ikke noterede navn på den medarbejder, jeg talte med, og ikke bad om at få henvendelsen bekræftet på skrift. Da jeg ikke var informeret om tidsfrister for efterlønspræmien, tænkte jeg ikke mere over sagen.

6. februar 2017 var jeg igen i DJ for at få et pensionistmedlemskab, og da rykker jeg på ny AJKS for at få udbetalt efterlønspræmien, igen mundtligt via receptionen. Jeg modtager en email om, at man vil beregne størrelsen. Men der sker ikke mere.

Den 3. juli i år rykker jeg så endnu en gang, og igen sker det mundtligt via receptionen. Den 13. juli bliver jeg ringet op fra AKJS, og beskeden er, at efterlønspræmien er bortfaldet pga. manglende ansøgning. Det viser sig, at præmien ikke er en opsparet rettighed eller godtgørelse; det er en fordring eller et tilbud, som man skal søge om. Og alle fordringer mod staten bortfalder, senest tre år efter at tilbuddet er fremsat, i dette tilfælde igennem efterlønsbeviset. Det vil sige, inden man fylder 69 år, hvad jeg gjorde i december 2016. Jeg var altså kommet et år, 2 måneder og 6 dage for sent med mit krav.

Én af begrundelserne fra AKJS er denne guddommeligt intetsigende passage:

”Den 1. maj 2009 bliver du overflyttet til AJKS. I den forbindelse får vi ikke noteret, at du har dit bevis.

Den 14. september 2012 skriver vi til dig, da du fylder 65 år og meddeler dig, at du ikke længere kan være medlem på grund af alder.

Vi skriver, at såfremt du har mulighed for at optjene den skattefri præmie, vil vi skrive til dig efter din 65. års dag.

Da vi ikke har noteret dit bevis, betyder det, at vi ikke skriver til dig.

Du er dog vejledt om præmien i forbindelse med dit bevis og din udmeldelse.

A-kassen er ikke forpligtet til særskilt at vejlede om forældelsesreglerne, da forældelsesloven er generel og gælder for alle krav på penge.

Det betyder, at vi ikke har hjemmel i reglerne til at udbetalt din skattefri præmie, da der er gået mere end 3 år efter datoen, hvor den kan udbetales.”

Det, der i høj grad undrer mig, er, at AKJS uden videre tillægges en højere troværdighed end min, når påstand står mod påstand, som det sker i AKJS’ benægtelse af, at jeg henvendte mig til dem for at få gang i sagen allerede i september 2013. Det er dog AKJS, der har kludret med hensyn til overdragelsen af efterlønsbeviset fra Magistrenes A-kasse.

Ingen jævnaldrende, jeg har talt med om Efterlønsbeviset, har været klar over denne forældelsesfrist. Men enkelte er blevet gjort opmærksom på fristen, fordi deres A-kasse har varskoet dem, op til flere gange, om, at de skulle passe på denne frist. AKJS påstår som citeret, at en A-kasse ikke er forpligtet til at varsko, fordi borgeren burde kunne udlede af efterlønsbeviset, at ordene ”muligheden for at få udbetalt præmien” tilkendegiver, at der skal søges om den, og at den dermed kan bortfalde efter de generelle love om fordringer mod staten.

Gad vist, hvor mange lønmodtagere der på samme baggrund har mistet deres præmie. Men det burde kommunikeres stærkt, at man skal søge inden for tre år efter det fyldte 65. år. Det bedste ville vel være, at folketinget pålagde A-kasserne at varsko deres medlemmer mindst én gang, inde det er for sent.

Lars Nevald, cand.phil, Frederiksberg

 

SVAR:

Vi er rigtig kede af, at Lars Nevald har mistet retten til sin skattefri præmie.

Som a-kasse er vi underlagt de regler, der er på området. Det betyder blandt andet, at vi skal have hjemmel i reglerne til at udbetale ydelser.

Lars Nevald bliver ramt af forældelsesreglerne, der er gældende for alle krav på penge fra a-kassen.

Der er ikke fastsat regler om, at a-kassen skal vejlede specifikt om forældelsesregler.

Det betyder så, at selv om der ikke er vejledt om forældelsesregler, må der ikke gives dispensation.

Vi har dog efter denne sag valgt fremadrettet at vejlede om forældelsesreglerne.

Marianne Heilmann, forsikringschef, AJKS

 

 

 

 

 

 

6 Kommentarer

Kjeld Poulsen Kürstein
16. OKTOBER 2017
Så fik jeg omsider en
Så fik jeg omsider en reaktion: "Beklager - vi har desværre haft tekniske problemer med at få registreret halvårserklæringer. Derfor har du desværre fået en rykker - selvom alt er i orden.
Det burde være på plads nu."
Forkert igen. Jeg har fået TO rykkere ...
Kjeld Poulsen Kürstein
10. OKTOBER 2017
Nu fik jeg minsandten et brev
Nu fik jeg minsandten et brev. Men desværre var det ikke en bekræftelse. Derimod en besked om, at mit medlemskab snart udløber, idet jeg fylder 65.
Interessant nok slutter brevet af med følgende: "Såfremt du har mulighed for at optjene den skattefri præmie, vil vi kontakte dig efter din 65. årsdag. Her vil vi orientere dig om, hvordan du skal forholde dig, for at få præmien beregnet."
Til Lars Nevald vil jeg sige, at jeg beklager din situation. Til Marianne Heilmann vil jeg sige, at der vel stadig findes noget, der hedder konduite?
Lars Nevald
9. OKTOBER 2017
Når man indfører en anden
Når man indfører en anden praksis end den hidtidige, må det jo betyde, at den gamle praksis har været utilstrækkelig. Det får fremtidige 65-årige gavn af, men igen undrer jeg mig over, at indrømmelsen fra AJKS ikke kommer mig til gode.
Kjeld Poulsen Kürstein
9. OKTOBER 2017
Rodebutik synes at være en
Rodebutik synes at være en meget korrekt betegnelse. Seneste eksempel er fra i dag, 9. oktober, hvor jeg bliver truet med, at jeg ikke længere kan få efterløn, fordi jeg ikke har udfyldt min halvårserklæring. Et lignende brev fik jeg 8. september. Dengang svarede jeg, at AJKS HAVDE fået erklæringen OG at man havde kvitteret for den - blandt andet med ordene "Alt er i skønneste orden".
Fik jeg nogen beklagelse? Nej. Fik jeg nogen reaktion overhovedet? Nej.
Men heldigvis fik jeg da efterlønnen ved månedsskiftet.
Nu har jeg så måttet skrive til AJKS igen. Gud ved, om jeg får nogen reaktion denne gang.

Tidligere har jeg haft det problem, at AJKS brugte mit hovedkort, selv om jeg havde bedt om at man bruge bikortet.

Og da jeg bad AJKS om ikke at sende mig penge mens jeg brugte mine sidste feriepenge fik jeg at vide, at jeg havde søgt om dagpenge som jeg ikke var berettiget til ...

Rodebutik? Jo det tror jeg nok.
Jesper Pedersen
30. SEPTEMBER 2017
AJKS er en rodebutik. De
AJKS er en rodebutik. De rådgav mig forkert om barselsdagpenge. Det kostede mig heldigvis ikke andet end en del ekstraarbejde for at få ordnet tingene korrekt. Har i dag en anden a-kasse.

Flere