Danske medier holder fast ved Muren

»Er det ikke på tide, at betegnelser øst, vest, syd og nord igen bliver brugt til at betegne geografiske forhold?«

»Er det ikke på tide, at betegnelser øst, vest, syd og nord igen bliver brugt til at betegne geografiske forhold?«

FORDOM. Det er 20 år siden, muren mellem østblokken, dvs. de tidligere Warszawapagts-lande og Vesteuropa faldt. Europa er blevet genforenet, og en stor del af de tidligere østblok-lande er medlem af EU. I danske medier lever Muren dog fortsat.

En stor del af de danske journalister har åbenbart ikke bemærket, at dagens Europa ikke længere skal opdeles på baggrund af de politiske magtforhold, som de så ud for 20 år siden. Udtryk som østeuropæisk og østeuropæere – underforstået alle gamle østblok-lande, det vil sige polakker, tjekker, slovakker, ungarere, ukrainere, rumænere med flere – lever fortsat i bedste velgående i de fleste danske medier.

Disse udtryk er ikke kun forkerte, diskriminerende og arrogante og tegn på manglende viden, de holder også liv i den gamle underforståede konstatering, at alt i øst er noget skidt, mens alt er så godt og velfungerende i vest. En fordeling mellem det dårlige og det pæne selskab, de lidt klodsede og de smarte og de halvkriminelle og de ærlige.

Kære kolleger, er det ikke på tide, at betegnelser øst, vest, syd og nord igen bliver brugt til at betegne geografiske forhold? Medierne har – i hvert fald set med mine øjne – pligt til at afspejle den samfundsmæssige udvikling og ikke bremse den. Er det ikke på tide at droppe misvisende fællesbetegnelser?  Betegnelser som for eksempel "østeuropæiske bander" og "østeuropæisk udseende" og droppe rubrikker som "rumænere stjæler".

En polak har nogenlunde lige så mange fællestræk med en bulgarer, som en dansker har med en spanier. Rumænere, som stjæler i Danmark, er ikke det samme som, at alle rumænere stjæler. Polakker, der er villige til at tage underbetalt arbejde i Danmark, betyder ikke, at alle polakker vil gøre det samme, ligesom danskere med alkoholproblemer ikke er ensbetydende med, at alle danskere er drukkenbolte.

Rent geografisk ligger eksempelvis Bornholm eller den såkaldt vesteuropæiske hovedstad Wien østligere end en stor del af Tjekkiet og Polen. Europa strækker sig fra Nordsøen og Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i øst, og Muren er faldet for 20 år siden. Er det mon ikke på tide, at den også snart falder i danske medier?

– Ota Tiefenböck, freelancejournalist med speciale i Balkan og Øst- og Centraleuropa

0 Kommentarer