Poul Madsen vinder sag – kaldte godsejer berygtet momsfusker

Landsretten er enig med byretten og afviser godsejers påstand om, at Poul Madsen skal dømmes for ærekrænkelse

Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, har vundet et juridisk slagsmål mod godsejer Gorm Lokdam. Striden handlede om, at Ekstra Bladet kaldte Gorm Lokdam for ”berygtet momsfusker”.

Østre Landsret er således enig med Københavns Byret i, at Poul Madsen ikke skal dømmes for ærekrænkelser.

I stedet skal Gorm Lokdam betale 20.000 kroner til Poul Madsen i omkostninger til dækning af advokatbistand i landsretten. I byretten blev han også dømt til at betale 20.000 kroner i advokatomkostninger.

Efter byrettens dom i december sidste år skrev Ekstra Bladet, at dommer Pia Petersen afviste, at Gorm Lokdams ære var blevet krænket.

”Retten finder, at udsagnet momsfusker er udtryk for en subjektiv vurdering.”

”Retten finder endvidere, at der i de dokumenterede retsafgørelser er et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for at fremkomme med den subjektive kritiske vurdering, ligesom der har været tale om et emne af offentlig interesse,” fastslog Pia Petersen i dommen.

Påstand blev gentaget

Og landsretten er enig med byrettens begrundelse og dom.

”Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom,” står der i dommen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

I landsretten har Gorm Lokdam gentaget sin påstand om, at chefredaktør Poul Madsen skal dømmes for ærekrænkelse ved gentagne gange at have ytret, at Lokdam er en ”berygtet momsfusker”.

Desuden har Gorm Lokdam tilføjet, at Ekstra Bladet gentog udtalelsen i avisens artikel om byrettens afgørelse af den civile sag mellem de to.

En af artiklerne med udsagnet bragte Ekstra Bladet i august 2018 under overskriften ”Løkke holder topmøde hos berygtet momsfusker”.

Her kritiserede et socialdemokratisk folketingsmedlem, at daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) regering ville afholde et stort seminar på Lokdams herregård.

Samtidig havde Vestre Landsret ifølge Ekstra Bladet kort forinden afgjort, at Gorm Lokdams selskab, Royal Classic, skulle betale staten knap ni millioner kroner i en sag om moms.

0 Kommentarer