Berlingskes medarbejdere klar med Facebook-modspil

Berlingskes medarbejdere svarer nu igen på ledelsens udspil til en Facebook-politik for avisens medarbejdere. Efter et møde, hvor ledelsen ikke ville ændre sine guidelines, har tillidsrepræsentanterne udsendt et modspil med medarbejderforeningens egne guidelines.

Berlingskes medarbejdere svarer nu igen på ledelsens udspil til en Facebook-politik for avisens medarbejdere. Efter et møde, hvor ledelsen ikke ville ændre sine guidelines, har tillidsrepræsentanterne udsendt et modspil med medarbejderforeningens egne guidelines.

Efter et møde med ledelsen onsdag i sidste uge om Berlingskes nye guidelines til sociale medier har medarbejderforeningen valgt at formulere sin egen Facebook-politik.

Medarbejderforeningens repræsentanter var gået til møde med ledelsen i den forventning, at ledelsen ville diskutere de guidelines, som ledelsen sendte ud tidligere på måneden. Det viste sig imidlertid, at ledelsen ikke ville ændre i sine guidelines, da der blot er tale om råd uden ansættelsesretlige konsekvenser, men kun ville forhandle om, hvad der kommer til at stå i det formelle regelsæt.

Tillidsrepræsentant på Berlingske Tidende Frederik M. Juel fortæller, at chefredaktør og koncernchef Lisbeth Knudsen efter en lang og højrøstet diskussion meldte ud, at de udsendte guidelines ikke var til diskussion, fordi de udtrykte ledelsens holdning.

»Vi syntes, at det var en højst ejendommelig måde at diskutere på, at de bare kommer med deres holdninger og ikke vil diskutere dem. Det er meget mærkværdigt og meget lidt samarbejdsorienteret,« siger tillidsrepræsentant på Berlingske Tidende Frederik M. Juel.

Efter mødet besluttede medarbejderforeningens repræsentanter sig for at formulere deres egne holdninger og udsendte dem til kollegerne på avisen, inden de sendte dem til ledelsen. Medarbejdernes udspil kan læses nedenfor.

»Når de har deres holdning, så vil vi også have vores holdning,« siger Frederik M. Juel. Han lægger vægt på, at hvis der skal være formelle regler for journalisters færden på Facebook, så skal det være overordnede regler, som kan overholdes og bruges i praksis. Derudover mener han ikke, at særregler for Facebook er nødvendige.

»Vi erkender, at man ikke skal regne med, at det, man skriver på Facebook, er privat. Det behøver vi ikke guidelines til. Den loyalitetsforpligtelse, som du altid har haft, gælder også der. Facebook ændrer ikke på de love, der er,« siger Frederik M. Juel.

Berlingske Tidendes Medarbejderforenings holdning til ansattes færden på sociale medier:

»Grundlæggende mener vi, at de udsendte retningslinjer udstedt fra ledelsens side for medarbejderes private brug af sociale medier er udtryk for en mistillid til de ansattes evne til at udvise god dømmekraft, når de færdes på sociale medier.

Vi som medarbejdere anerkender, at man på trods af lukkede profiler på sociale medier ikke kan holde alle ytringer og alt indhold privat. Men sociale medier brugt privat er netop privat område, og arbejdsgiveren kan derfor på ingen måde blande sig i, hvordan man agerer her eller indskrænke vores ytringsfrihed. Som journalist skal man dog være opmærksom på, at også inden for de nye sociale medier gælder loyalitetsforpligtelsen over for arbejdsgiveren, ligesom man også her skal værne om sin journalistiske integritet.

Nettet vokser time for time. Medier og journalister færdes i en ny virkelighed, hvor det bliver lettere og lettere at søge informationer om journalister og andre medarbejdere. Det vil ikke ændre sig, selv om man fjerner medarbejderens ytringsfrihed i de sociale netværk. Nettet er overalt, og en simpel Google-søgning kan afsløre endnu mere end en åben Facebook-profil.

Derfor er det vigtigt, at vi som journalister er bevidste om, hvor let private budskaber spredes. Men det er vores ret at bruge vores ytringsfrihed – også på sociale medier. Den virkelighed må ledelsen acceptere og imødekomme. Det er en utopi at forestille sig, at man som arbejdsgiver totalt kan modvirke denne udvikling. I stedet bør man imødegå den ved åbent at gå i dialog med medarbejdere og læsere. Ikke ved at lave restriktioner over for medarbejderne om, hvad de må sige, hvem de netværker med, og hvilke grupper de må og ikke må melde sig ind i.«

0 Kommentarer