Analyse: Hvor meget skal DR egentlig spare?

”Nogle siger, at DR skal spare 20 % i 2023, andre, at DR skal spare 20 % i hele perioden, og nogle, at DR hvert år skal spare 20 %. Ingen af delene er rigtigt,” skriver medieforsker og professor emeritus Frands Mortensen i denne analyse. DJ bestrider hans beregninger

ANALYSE: DR skal spare de kommende fem år. Mange penge. Men hvor mange? Det er der uklarhed om, både i den offentlige debat og hos regeringen og forligspartierne.

Nogle siger, at DR skal spare 20 % i 2023, andre at DR skal spare 20 % i hele perioden, og nogle, at DR hvert år skal spare 20 %. Ingen af delene er rigtigt. Lad os derfor kigge på detaljerne.

Udgangspunktet må være, hvad DR får i 2018. Uden nedskæringer fortsætter dette i 2019-2023. Det er første vandrette linje nedenfor. Ved en finansaftale i Finansministeriet den 16. marts 2018 blev DR’s tilskud for 2019-2023 lagt fast. Det er anden vandrette linje.

I hele perioden 2019-2923 skal DR således spare 2.013 millioner kr., altså to mia. kr.

I forhold til en uændret bevilling svarer det til en nedskæring på 11 %, ikke 20 %. I 2023 er reduktionen på 676 mio. kr., hvilket er 18 %, ikke 20 %.

Men hvor kommer de 20 % så fra? De kommer fra den mærkelige måde, Finansministeriet har beregnet besparelsen på. Ministeriet har nemlig skrevet, at hvis der ikke var en besparelse, ville DR forventeligt stige med ca. 2 % i 2019-2023. Men det er en mærkelig forventning. DR har i den forrige fireårs-periode mistet ca. 2 % om året, og ifølge omprioriteringsbidraget var det forventeligt, at dette ville fortsætte, og at DR derfor ville blive reduceret med 2 %. Men hvis man gør som Finansministeriet og lader DR stige, vil DR få 3.866 mio. kr. i 2023. Nedskæringen sættes til 20 % heraf, dvs. 773 mio. kr. Det er også det tal, DR nævnte lige efter finansaftalen. Men det er som skrevet ikke korrekt. Det rigtige er 676 mio. kr. i forhold til bevillingen i 2018.

Men der er flere ejendommeligheder. Kig på næste tabel, hvor første vandrette linje er finansaftalens tal, næste linje er tallene fra medieaftalen 29. juni 2018:

I medieaftalen beskæres DR med yderligere 106 mio. kr. i forhold til finansaftalen. Hvorfor? Det endelige tal kender vi nok først, når Finansloven er vedtaget, medieaftalen er i denne sammenhæng ikke meget værd.

Første konklusion: Dette er noget rod. Det centrale er dog, at DR i perioden mister godt 2 mia. kr., og at dette er 11 % i forhold til en uændret bevilling i 2019-2023.

Hvor meget skæres medierne i alt?

Det næste, der er drøftet i debatten, er spørgsmålet om, hvor meget den samlede offentlige støtte til medierne reduceres, når nu DR skæres så meget. Her er tal i milliard-klassen nævnt, og Dansk Journalistforbunds formand har selv sagt 6-700 mio. kr. årligt.

Vi kigger igen på en opstilling af detaljerne. Første vandrette linje er besparelserne på DR, anden linje er den forøgede statsstøtte til de private medier i 2019-2023, som den borgerligt-liberale regering har besluttet sig for. Det gælder lokalradio og -tv, filmstøtten, public service-puljen, ny DAB-kanal og ny tv-kanal.

I hele perioden falder den samlede støtte til AV-medierne med 818 mio. kr., når man tager udgangspunkt i finansaftalens tal. Men der er også statsstøtte til dagblade og til film via Filminstituttet. Dagbladene har en samlet støtte på 1.100 mio. kr.: 741 mio. kr. fra værdien af nulmoms og 362 mio. kr. i mediestøtte. Og fra Filminstituttet fik den private branche 437 mio. kr.

Den samlede statsstøtte i 2018 kan derfor gøres op således:

Den reduktion, der sker i 2023, er ifølge ovenstående på 379 mio. kr., og det vil være det beløb, der fortsætter årligt efter 2023, hvis der ikke sker ændringer. Det er en reduktion på 6 % i forhold til 2018.

Anden konklusion: Reduktionen i statsstøtte i 2023 i forhold til 2018 er 379 mio. kr. og ikke en halv eller en hel milliard kr. Det er 6 % af statsstøtten i 2018.

Dansk Journalistforbund er blevet forelagt analysen og Frands Mortensens beregninger, som altså når et andet resultat end forbundet. På vegne af DJ svarer politisk konsulent Hans Jørgen Dybro:

”Når man opstiller sine egne tal, så kan man få stort set det resultat, som man ønsker. Det ændrer ikke ved, at ifølge aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal DR’s økonomi reduceres med 4 procent om året i 5 år. Det er en reduktion på 773 millioner kroner i en økonomisk ramme, der ellers i 2023 ville være 3,9 milliarder kroner. Og det er ret præcist 20 procent.”

”Indirekte beviser Frands Mortensen blot, at hvis man vil skabe den absolutte forvirring, så skal man bare lave en masse procentregning! Når Frands Mortensen for eksempel skriver, at reduktionen i DR kun er på 11 procent, så har han i virkeligheden bare beregnet den gennemsnitlige nedskæring i de fem år. Det ændrer ikke ved, at DR’s økonomiske ramme i 2023 er reduceret med 20 procent.”

”Når det drejer sig om den samlede reduktion af den offentlige støtte til medierne, så vil jeg også problematisere Frands Mortensens tal. Han tager først og fremmest udgangspunkt i, at besparelsen i DR kun er 2,0 milliarder, hvor den ifølge aftalen mellem regeringen og DF bliver på 2,3 milliarder. Det forklarer i hvert fald de første 300 millioner, der skiller os.”

10 Kommentarer

Jakob Larsen
18. SEPTEMBER 2018
Frands, hvis DRs budget er
Frands, hvis DRs budget er lagt efter samme forventning som hos Finansministeriet, så er det jo ikke forkert, at de skal finde besparelser for 773 mio.
Hans Sørensen
18. SEPTEMBER 2018
Kære Frands. Formålet er at
Kære Frands. Formålet er at lave en beskæring af DR, der syner hårdere, end den er. Det er sådan, man laver politik. Mvh Hans
Anonymous
18. SEPTEMBER 2018
Der snakkes også overalt om,
Der snakkes også overalt om, at DR reducerer antallet af direktører fra 7 til 5, selv om der "kun" sidder 6 direktører i direktionen i dag. Hvad er formålet med det mon?
Frands Mortensen
18. SEPTEMBER 2018
Ak, ak. Hvad nytter det?
Ak, ak. Hvad nytter det? Radio 24Syv, DR selv og endda generaldirektøren snakker i dag om, at DR skal skære 20%. Hvilken journalist vil tage denne sag op? Hvorfor gentages disse fejlagtige oplysninger? Hvad er formålet? For det er ikke svær at kontrollere tallene, så hvad er meningen?
Michael Kjærgård
17. SEPTEMBER 2018
‘Faste udgifter som der ikke
‘Faste udgifter som der ikke kan spares på er det stof Luksusfælden er gjort af. Selvfølgelig kan der spares på såkaldte faste udgifter, Peter Madsen.

Flere