Ytringsfrihed under pres

  UNDERFRANKERET. Siden regeringen sidste år fjernede portostøtten for en lang række printmedier, har de økonomiske følger af affæren været i fokus. 500 fag- og foreningsblade er lukket, et stort antal arbejdspladser er gået tabt, og de overlevende blade er samlet blevet påført ekstra omkostninger i omegnen af 300 millioner kroner.

UNDERFRANKERET. Siden regeringen sidste år fjernede portostøtten for en lang række printmedier, har de økonomiske følger af affæren været i fokus. 500 fag- og foreningsblade er lukket, et stort antal arbejdspladser er gået tabt, og de overlevende blade er samlet blevet påført ekstra omkostninger i omegnen af 300 millioner kroner.

Men portostøtten handler i lige så høj grad om pres på ytringsfriheden, og netop det aspekt er kernen i en udtalelse, som delegeretmødet vedtog at stile til statsminister Anders Fogh Rasmussen. I udtalelsen kalder Dansk Journalistforbund (DJ) regeringens beslutning »et uanstændigt angreb på mediernes mangfoldighed, et angreb som krænker ånden i grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed«.

Den skarpe udtalelse kommer efter endnu et regerings-indgreb, som fra 1. august fjerner portostøtten for yderligere 19 blade – heriblandt Weekendavisen, Computerworld og Berlingske Nyhedsmagasin. Udgivelser, som DJ i udtalelsen understreger »alle bidrager til pluralismen«.

»Besparelsen er derfor med til at udhule demokratiet samtidig med, at medierne drænes for yderligere 30 millioner kroner,« hedder det i udtalelsen.

Med det nye regerings-indgreb i portostøtten er det reelt kun dagbladene, der fremover kan få portostøtte. Den beslutning begrunder transportminister Flemming Hansen med, at »regeringen anerkender dagbladenes særlige betyd-ning for den demokratiske debat«.
Underforstået: Den betydning har de øvrige blade ikke.

Det er i dét lys, at DJs udtalelse om angrebet på ytringsfriheden skal ses, og den lægger sig op ad synspunkter, som flere af de nu berørte medier giver udtryk for.

I en kommentar i Politiken til det nye portostøtte-indgreb skriver ansvarshavende chefredaktør på Computerworld, Arne R. Steinmark, blandt andet:

»Fra 1. august regnes vi imidlertid ikke længere som en del af den demokratiske frie presse, fordi vi vælger at gå i dybden og perspektivere en gang om ugen frem for at skøjte rundt i overfladen hver dag. Den demokratiske mangfoldighed får sværere vilkår per 1. august. Vi vil alle tabe derved.«

0 Kommentarer