Villy Dall: Journalisterne skal finde sine ben at stå på

Hvad skal vi med Journalisterne, når fusionen med KS er lagt død? Sådan blev der spurgt på generalforsamlingen hos Kreds 6 i Nordjylland. Kredsformand Villy Dall kalder Journalisterne for et glimrende initiativ. »Nu skal foreningen bare lige finde sine ben at stå på«

»Hvad skal vi med Journalisterne, når vi ikke længere skal fusioneres med de andre der. Før var det en reaktiv ting, nu er det så en forebyggende ting, eller hvad?«

Sådan lød spørgsmålet fra Nordjyskes kulturjournalist Lars Borberg, da Kreds 6 i DJ torsdag aften afholdt generalforsamling i restauranten på Aalborg Væddeløbsbane, hvor 33 medlemmer var mødt frem.

Det spørgsmål satte gang i en debat om specialforeningen Journalisterne og foreningens berettigelse nu, hvor fusionen med forbundet Kommunikation & Sprog er lagt død. Netop de 170 medlemmer af Nordjyske Mediers medarbejderforening fylder godt i både Kreds 6 og i Journalisterne.

Kredsformand Villy Dall er selv ansat på Nordjyske Medier, og han tog på generalforsamlingen Journalisterne og dens formand, Rasmus Mark Pedersen, i forsvar.

Tillidsfolk fra Nordjyske Medier var netop en del af initiativgruppen til Journalisterne, da foreningen blev stiftet i foråret 2014

Bent Stenbakken fra Nordjyske Medier blev dengang valgt til næstformand i foreningen. Men han meldte sig siden ud i protest.

Det skete, da foreningens bestyrelse på et online-møde uden hans deltagelse smed sportsjournalisten Michael Qureshi ud af foreningen efter afsløringen om, at han brugte falske navne på kilder. Problemet var bare, at bestyrelsen ikke havde hjemmel i vedtægterne til at smide ham ud.

Villy Dall tager Journalisterne i forsvar

»Det er klart, at den specialforening blev stiftet som en protest imod fusionstankerne. I hvert fald for at markere den journalistiske tilgang til mange spørgsmål. Foreningen har tumlet lidt af sted til højre og venstre og er faldet i både nogle kantstene og nogle plovfurer undervejs,« sagde Villy Dall.

Men derefter kom hans forsvar for foreningens berettigelse på trods af den droppede fusion med KS.

»En meget stor del af foreningen Journalisternes indhold ligger i mediepolitikken. Der synes jeg, at man har gjort det ganske glimrende. Jeg synes, at formanden Rasmus Mark Pedersen har gjort et stort og nyttigt stykke arbejde ved at påpege og holde fast i nogle ting i mediepolitikken. Det er ikke så nødvendigt i forbundet længere, som det var for fem-seks år siden. Men det er meget godt alligevel. Journalisterne er et glimrende initiativ. Nu skal foreningen bare lige finde sine ben at stå på,« sagde Villy Dall. 

For nylig meddelte Journalisternes formand da også, at foreningen nu vil gå væk fra rollen som DJ’s rebelske og højtråbende ungdomsparti og i stedet markere sig mere som en traditionel intern lobbygruppe i forbundet.

Kritik af DJ’s evne til at fordele ophavsretsmidler

Også Berlingskes kritiske artikelserie om fordelingen af ophavsretsmidler blev vendt. DR Nordjyllands Karin Mette Petersen var kritisk over for, at DJ ikke i højere grad formår at få ophavsretsmidlerne ud til medlemmerne. Hun pegede på, at der i 2013 eksempelvis kun blev sendt lidt over halvdelen af årets ophavsretsmidler ud til medlemmerne. 

»Det er beskæmmende. Jeg vil selv sende et forslag til hovedbestyrelsen om, at man gør mere for at få ophavsretsmidlerne ud til rette vedkommende. Jeg tænker eksempelvis, at i disse tider, hvor alting kan scannes med QR-koder, så kunne man også tagge de digitale produkter på en måde, så det ikke er så kompliceret at finde frem til, hvem der står bag de forskellige produkter,« sagde Karin Mette Petersen.

Villy Dall kaldte forslaget om QR-koder for en god idé. Men han understregede, at pengene bliver i systemet og ikke flyder over i andre af DJ’s kasser.

»DJ siger klart og tydeligt til os, at der ikke løber penge ud af systemet til noget som helst andet. Man må tage cirka 10 procent af midlerne til at administrere dem. Nogen skal jo stå for arbejdet med at fordele pengene,« sagde Villy Dall.

Samme toner kom fra DJ’s repræsentant på generalforsamlingen Sus Falch, der sidder i hovedbestyrelsens forretningsudvalg.

»Der er regler for, at man ikke må dele alle midlerne ud på en gang. Der skal stå en sum penge for hvert år i en periode, så der er penge til de rettighedshavere, som kan gøre krav gældende senere. På langt sigt flyder pengene dog stadig ud til medlemmerne via kollektiv fordeling,« sagde Sus Falch, der også er formand for Freelancegruppen.

Generalforsamling og Maren-pris rykkes til samme dag

Meget af debatten på generalforsamlingen handlede også om bestyrelsens forslag om at flytte generalforsamlingen fra en hverdagsaften til en lørdag eftermiddag med efterfølgende festmiddag og derefter uddeling af Maren-Prisen.

Maren-prisen tildeles en bemærkelsesværdig, særlig eller vedholdende journalistisk indsats fra et medlem af Kreds 6 i Nordjylland og er årets mest velbesøgte arrangement i kredsen. Prisen blev i år afholdt som et separat arrangement en fredag aften.

Bestyrelsens tanke er, at flere medlemmer kan lokkes med til at deltage i generalforsamlingen, hvis den afholdes samme dag som Maren-prisen.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Men flere medlemmer understregede vigtigheden af, at det bliver kommunikeret klart ud, at der er tale om to forskellige arrangementer. Og at man ikke er tvunget til at deltage i generalforsamlingen for at være med til festmiddagen og Maren-prisen.

»Det er vigtigt at understrege i invitationen, at der er tale om to forskellige arrangementer. Så snart de unge hører ordet generalforsamling, så får de udslæt,« sagde Michael Eskebjerg fra DR Nordjylland. 

0 Kommentarer