Trods medlemsudvikling – Kreds 6’s pris er stadig forbeholdt journalister

Ændringsforslag til Maren-prisen trak debat til weekendens generalforsamling i Kreds 6. Men også større sager var oppe. ”Journalistforbundet er kampberedt,” sagde DJ's formand, Lars Werge, med henvisning til en kommende storkonflikt

Klokken er et par minutter over to, da kredsformand Allan Gregersen tager ordet.

”Inden vi går i gang med generalforsamlingen, er der frit løb på kaffe og kage,” siger han.

Der er hvide duge på bordene i det højloftede rum i Odd Fellow Palæet i Aalborg. På dem står der vaser med tulipaner, kaffekander og fade med lagkager og rundstykker med tandsmør. Lagkagerne er iklædt flødeskum og pyntet med druer og skiver af appelsin og jordbær.

Dirigent Søren Wormslev får stukket en trådløs mikrofon i hånden. Den knaser lidt.

”Det er jo så vældig fint, at det skal være med mikrofon herinde,” siger han og giver ord og mikrofon til DJ’s formand, Lars Werge.

”Det er en travl tid med generalforsamlinger,” indleder Werge og fortæller, at der forleden var hele tre generalforsamlinger samme dag.

”Derfor sendte vi en videohilsen til Kreds 4 i Aarhus. Det kunne vi så læse i Journalistens referat, at vi nok ikke behøver gøre en anden gang,” siger han og smiler.

”Vi bestræber os jo på at være alle steder, men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre 100 procent.”

Spørgsmål til Lars Werge

Nogle af de store kampe lige nu er overenskomstmæssige, siger Lars Werge og nævner Berlingskes store sparerunde og den mulige storkonflikt i det offentlige. Med flere end 1.100 DJ-medlemmer på det område kan det risikere at betyde et stort dræn i strejkekassen Sikringsfonden.

”Det skal være stort, blodigt og frem for alt gå hurtigt, hørte jeg mere eller mindre ordret KL’s chefforhandler, Michael Ziegler, sige forleden i radioen. Journalistforbundet er kampberedt – og vi er der selvfølgelig for vores medlemmer.”

De omkring 30 fremmødte klapper, og han takker for ordet.

Efterfølgende er der en række af spørgsmål til Lars Werge.

Medlem Max Melgaard minder om en sag om, at medarbejderforeningen på Nordjyske kollektivt blev indmeldt i specialforeningen Journalisterne i DJ, men har skullet udmelde sig individuelt. Det skulle gerne kunne ske kollektivt, og det ved Lars Werge godt, mener Melgaard.

Karin Mette Petersen vil høre, om forbundet overhovedet har mulighed for at forhandle antallet af fyringer ned i Berlingske-sagen. 

”Det er jeg glad for, at du spørger om,” svarer Lars Werge. ”De har lagt op til frivillige fratrædelser, og det synes vi er en god ting. Men vi vil også gerne have antallet længere ned.”

Han tilføjer:

”Og Max, ja, vi har en aftale.”[factbox:0]

Problemer med flytning

I sin beretning siger kredsformand Allan Gregersen, iført gråt jakkesæt og slips, at 2017 for ham økonomisk var ”lidt af en øjenåbninger”, efter at han i flere år havde været væk fra fagligt arbejde.

”Vi får p.t. 30 kr. pr. måned pr. medlem, og vi har ingen sponsorer. Generalforsamlingen og Maren-festen lægger beslag på 40 procent af vores budget. Vi er ikke begyndt selv at bage bollerne, som det blev foreslået sidste år – men vi sparer.”

Efter hans beretning får kredsmedlem Kate Bluhme ordet. Hun har haft vanskeligt ved at blive flyttet fra Kreds 1 til Kreds 6, beretter hun, selv om hun for længst er flyttet fra København til Nordjylland.

Lars Werge sidder foroverbøjet over en rød notesbog og noterer.

”Det lyder sandsynligt, Kate,” siger kredsformand Allan Gregersen, ”vi har også oplevet folk dukke op, som vi aldrig har hørt om. Det må du tage en snak med Lars Werge om …”

”Tusind tak for det,” siger Lars Werge ironisk og rejser sig, da han får mikrofonen igen.

”Jeg har ikke noget svar på det, men jeg vil meget gerne prøve at finde ud af det. For det lyder jo ikke godt.”

Ny hjemmeside

Senere diskuteres kredsens hjemmeside, som Allan Gregersen i sin beretning sagde var både rodet og ikke-opdateret. Kredsmedlem Michael Eskebjerg, der sidder og vifter med sin smartphone, får ordet:

”Jeg sidder med hjemmesiden her, og nyeste nyhed er vinderen af Maren-prisen 2016. Hvad tænker vi om det?”

”Du har ret i,” siger Allan Gregersen, ”at gamle nyheder ikke hører hjemme sådan et sted.”

Kasserer og bestyrelsesmedlem Bo Lehm supplerer, at kredsen bruger Facebook meget, men at hjemmesiden er en udfordring. ”Når jeg logger ind derinde, kan jeg se alt fra Kreds 1 til Kreds Grønland. Det lille hjørne, vi skal bruge, er simpelthen for svært at navigere i.”

Der er en del input og generel utilfredshed med hjemmesiden.

Som den sidste i en længere talerække får kredsmedlem Naja Bang ordet og foreslår at oprette en anden hjemmeside til Kreds 6 og lave en omdirigeringsfunktion fra den nuværende.

”Jeg kan give et tilbud,” tilføjer hun.

En menneskelig fejl

Efter at regnskabet er godkendt med rimelig spredt akklamation, præsenteres to ændringsforslag, som begge handler om fundatsen for Maren-prisen. I de nuværende bestemmelser står der, at prisen ”tildeles et medlem af DJ for en bemærkelsesværdig, særlig eller vedholdende journalistisk indsats i DJ Kreds 6 Nordjylland”.

Det ene forslag er at tilføje ”i det foregående kalenderår” for at tydeliggøre perioden. Det andet er, at ordene ”journalistisk indsats” ændres til ”indsats i dit fag”. 

Bo Lehm argumenterer på vegne af kredsbestyrelsen for at ændre ordlyden til ”dit fag”, fordi alle medlemmer som udgangspunkt bør kunne komme i betragtning til at vinde.

Mikrofonen skratter mere og mere.

”Den måde, det er formuleret på i dag, kan forstås, som om prisen kun er for journalister ansat på gammeldags journalistiske arbejdspladser. Men den burde kunne komme alle til gode. Og så er det sådan set lige meget, om man er på the dark side eller the right side, eller hvad man er.”

Nedlæg Maren-prisen?

En flok hænder stiger til vejrs. Nogle argumenterer imod tidsbegrænsningen, fordi prisen også skal kunne komme en præstation gennem en årrække til gode.

Andre er utilfredse med ”dit fag”-forslaget.

Naja Bang får ordet og sætter spørgsmålstegn ved, om de er ved at udvande prisen.

”Er det ved at være tid til, at vi i al stilfærdighed nedlægger den? Selv om det er tænkt i bedste pædagogiske mening, så vil det jo blive enormt svært for en jury for eksempel at vurdere et kommunikationsarbejde …”

Michael Eskebjerg, der er formand for komitéen, får ordet. Nu skratter den trådløse mikrofon så meget, at de opgiver den, og Eskebjerg rejser sig for at tale forsamlingen op.

”Først vil jeg sige til dig: Vi har dyrt indkøbte priser liggende nede i kælderen til 2021 …”

Han slår over i alvor.

”Nej, jeg mener, det vil være synd at nedlægge prisen. Den skaber god opmærksomhed om vores arbejde, og det er jo den, der er sammenhængskraften på en dag som i dag.”

Han argumenterer også for, at Maren-prisen i hans optik bør gives for et bestemt produkt og ikke for en lang karriere. Til gengæld kunne man måske lave en ærespris, som bliver uddelt en gang imellem, foreslår han.

Hvad er journalistik?

Kate Bluhme får ordet og opfordrer til refleksion over spørgsmålet: Hvad er journalistik, og hvad er det, man prisbelønner?

”Jeg synes, generalforsamlingen skal pålægge den kommende kredsbestyrelse at foretage et udvalgsarbejde med henblik på at forberede en diskussion på næste års generalforsamling, som evt. kan ændre vedtægterne. Det er for løst et grundlag at ændre på tingene, som det er nu.”

Kredsmedlem Kirsten Pilgaard, der selv har siddet i priskomitéen, mener, at alle medlemmer skal kunne blive indstillet.

”Hvorfor kan klummer for eksempel ikke få Maren-prisen? Hvis vi skal til at sidde og definere, hvad journalistik er, kommer vi til at udelukke nogen fremover. Alle skal kunne få den,” siger hun.

De ender med at blive enige om at udskyde beslutningen til næste år og droppe begge ændringsforslag. Bestyrelsen accepterer at forberede et bud til næste år på, om man skal justere fundatsen – og i givet fald hvordan.

Damerne først

Kredsformand Allan Gregersen genvælges med applaus, ligesom kredsbestyrelsesmedlemmerne Flemming Leth, Anne Helene Kahr Thomsen og Bo Lehm, så bestyrelsen nu ud over dem består af Helle Therkelsen, Jesper Hansen og Henrik Louis Simonsen. Som suppleanter vælges Frode Muldkjær og Lisbeth Helleskov.

”Nogen rækkefølge?” spørger dirigenten.

”Ja, damerne først,” bliver der svaret.

”Damerne først. Age before beauty … bruger vi ikke her som princip,” svarer dirigenten.

De tre suppleanter vælges ”formentlig” for tre år, eftersom der hersker lidt usikkerhed om vedtægterne.

Efterfølgende er der uformel hygge, inden dagen sluttes af med festmiddag og uddeling af Maren-prisen, som i år går til DR Nordjyllands Dan Grønbech for programmet ”Sværdtyven fra 9000”, hvor han afdækkede tyveriet af et metalsværd, der sad på soklen af Aalborgs berømte skulptur Cimbrertyr.

 

1 Kommentar

Allan Grejsen Gregersen
5. MARTS 2018
Hej Rasmus, fin og dækkende
Hej Rasmus, fin og dækkende reportage. Du er velkommen næste år. Kh Allan G.