Forudsætninger for prisuddeling skabte splid i Kreds 6

I Kreds 6 kunne man på generalforsamlingen ikke blive enige om, hvad Marenprisen skal uddeles for i det nordjyske

Hvad skal den nordjyske Marenpris uddeles for fremover?

Det var det store spørgsmål, som skabte splid ved lørdagens generalforsamling i Kreds 6. Her var 40 nordjyske kredsmedlemmer mødt op i Papegøjehaven i Aalborg.

Kredsbestyrelsen stod sammen med Maren-komitéen bag et forslag, hvor udgangspunktet for uddelingen af prisen enten blev afgrænset til journalistik udgivet i det forgangne kalenderår, eller fundatsen fik tilføjet ordet ”aktuelt” til den journalistiske indsats for at modtage prisen.

Det skabte stor diskussion, da prisen flere gange er givet for tro tjeneste eller mange års journalistisk indsats. En af årets indstillede var også Nordjyske-journalist Max Melgaard for sit mangeårige virke som kulturjournalist.

”Det er et udtryk for, at der skal være retningslinjer, så der ikke er nye forudsætninger for, hvordan prisen uddeles hvert år,” forklarede kredsformand Torben Duch Holm.

Derudover foreslog kredsbestyrelsen at tilføje, at alle former for journalistik kan komme i betragtning til prisen, og at udelukkende medlemmer af kredsen kan indstille. Førstnævnte skabte dog tvivl om, hvorvidt kommunikation passer ind i prisgrundlaget.

Bestyrelsens samlede forslag til ændringer blev dermed trukket tilbage efter længere tids diskussion, og beslutningen blev sparket til hjørne. I den anledning blev kredsbestyrelsen opfordret til medlemsinddragelse i forbindelse med en ny fundats inden næste års generalforsamling.

Lisbeth Helleskovs indgivne forslag om at reducere gallafesten omkring Marenprisen til en ceremoni i forlængelse af generalforsamlingen, eller indføre deltagerbetaling, blev kraftigt nedstemt.

Mette Ring fra Hjørring Kommune vandt i år Kreds 6’s pris for sit kommunikationsarbejde i forbindelse med flytningen af Rubjerg Knude Fyr.

Gratis klummer problematiseret

I forlængelse af formandens beretning blev der spurgt ind til bestyrelsens holdning til, at kredsmedlemmer skriver klummer for Nordjyske uden at få honorar.

”Jeg tror ikke, at det er problematisk, men vi burde overveje det,” svarede kredsformanden.

Lars Borberg, der er tidligere Nordjyske-journalist og sidenhen har skrevet klummer for avisen, begrundede sit stop som klummeskribent med de nylige fyringer i mediehuset.

”Jeg kan ikke lave ubetalt journalistisk arbejde for en avis, der fyrer. Det er et princip. Det er ikke samme slags journalistik, men det er samme organ,” lød det fra ham.

I den forbindelse forsvarede Kate Bluhme sin beslutning om fortsat at skrive klummer for avisen.

”Siger jeg nej, leverer en anden ubetalt arbejde. Jeg føler, at jeg som journalist kan bidrage med vinkling og sproglig kvalitet i forhold til, hvis ikke-journalister skrev dem,” sagde hun.

Det skabte en debat om, hvorvidt det er kutyme at få honorar for at skrive klummer. Derudover udtrykte flere deltagere deres bekymring over, at der blev skrevet holdningsbaseret journalistik uden betaling.

Kredse skal kæmpe for berettigelse

I dagsordenen var der sat tid af til et indlæg ved hovedbestyrelsesmedlem Sus Falch. Men hun meldte afbud grundet sygdom, og dermed stod kredsformand Torben Duch Holm for at overlevere indlægget fra hovedbestyrelsesmedlemmet.

I formandens egen beretning blev der opfordret til et øjebliks stilhed for forhenværende kredsformand Allan Gregersen, der døde i fjor. Torben Duch Holm brugte også anledningen til at forklare, at antallet af aktiviteter i kredsen var faldet, da bestyrelsen havde set økonomien an gennem året.

Regnskabsåret endte dog med et overskud på 30.000 kroner.

I formandens beretning udtrykte han desuden bekymring for debatten om kredsene ved seneste ordinære delegeretmøde. Her blev det diskuteret at nedlægge kredsene eller at yde tilskud til dem frem for at lade kredsene opkræve kontingent.

”Kredsen er et godt udgangspunkt for at søge medlemmerne. Jeg er skuffet over de angreb på kredsene, som heldigvis blev nedstemt. Der er tale om en nedvurdering af vores arbejde, og jeg mener, at det er et udtryk for, at vi skal være klar til at kæmpe for kredsenes berettigelse,” lød det fra Torben Duch Holm.

I kredsbestyrelsen blev formanden genvalgt uden konkurrence. Derudover var Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen og Flemming Leth på genvalg, hvilket alle fik.

Heidi Trillingsgaard og Frode Mulkjær var ikke villige til genvalg som suppleanter. Birgitte Sonne Kristensen blev valgt ind som ny førstesuppleant, mens Per Harder Højbjerg er andensuppleant.

Kasper Ørkild er freelancejournalist

 

0 Kommentarer