”Kvalitets-journalistik er en nødvendighed”

”Vi får mere og mere modspil fra kommunikationsfolk i kommunerne,” lyder det fra journalist Lisbet Christensen, da Journalisten spørger om fagets største udfordringer efter weekendens generalforsamling hos Kreds 6 i Aalborg. Pensionist Kate Bluhme mener, at det moderne nyhedslandskab er en stor udfordring

Hvad er de største udfordringer for faget og branchen? Det spørgsmål stillede Journalisten to deltagere på weekendens generalforsamling i Kreds 6 i Aalborg.

Lisbet Christensen, 38, tv-journalist, TV 2 Nord

Hvad er de største udfordringer for faget?

”Der er jo mange. En af de største, som jeg ser det, er at holde fanen højt på graverjournalistik. Jeg oplever, at vi får mere og mere modspil fra kommunikationsfolk i kommunerne. De har efterhånden oprustet til en ret stor hær af kommunikationsfolk, som man indimellem skal op imod og tage nogle kampe med. Det mærker jeg mere og mere til, der hvor jeg sidder.”

Hvad laver du på TV 2 Nord?

”Jeg sidder i en gruppe, hvor vi arbejder forud og laver indslag, som først bliver sendt ugen efter. Så vi har lidt mere tid end dem, der laver dag-til-dag. Derfor sidder vi også ofte med aktindsigter.”

Hvad kan man gøre ved den udfordring?

”Jeg tror, det er svært at gøre noget ved det. Det er nok bare sådan, kommuner i dag føler, de behøver at agere. Nogle gange ender jeg med at stå i situationer, som bliver en lille smule tilspidsede, hvor jeg må sige, at den her kommunikationsmedarbejder blander sig lige rigeligt, og at jeg synes, den politiker, som vedkommende repræsenterer, egentlig godt kan svare for sig selv. Uden at kommunikationsarbejderen behøver at blande sig i det hele. Det er en stor udfordring.”

Hvad er den vigtigste fagpolitiske kamp?

”Ligeløn. I hvert fald på min egen arbejdsplads har der egentlig været fokus på det i mange år; at kvinder altså halter bagud. Det bliver bare ved med at være sådan. Jeg synes, det bliver debatteret rimelig meget, men det har ikke rykket særlig meget.”

Hvad kan du gøre ved det?

”Jamen, vi jo må insistere på at blive ved med at tale om det. Oppe hos os og fra ledelsens side er det et kriterium ved lønforhandlinger. Jeg må jo bare opfordre alle mine kvindelige kolleger til at tage en lønsamtale, når det kan lade sig gøre. Det tror jeg heller ikke, at alle kvinder gør.”

Kate Bluhme, 70, pensionist og æresmedlem i Dansk Journalistforbund, hvor hun har siddet i hovedbestyrelsen. Tidligere bl.a. ansat på Aalborg Stiftstidende, BT og Ekstra Bladet

Hvad er de største udfordringer for faget?

”At finde sin rolle. Og at finde ud af, hvordan den faglighed, journalistikken indebærer – de journalistiske metoder og udtryksformer – anvendes i det moderne nyhedslandskab. Nu siger jeg nyhedslandskab, men jeg skulle nok hellere sige informationslandskab. Når der er den slip of the tongue, er det, fordi jeg mener, udfordringen er størst i forbindelse med nyheder. Vi har alle et ansvar for at sætte ord på, at kvalitetsjournalistik er en nødvendighed.”

Hvordan?

”Ja, jeg har jo ikke de vises sten …”

Men når du siger, at ”vi” har det ansvar, hvad mener du så?

”Vi skal alle sammen som journalister eller kommunikatører eller fotografer, eller hvad vi nu er, tænke os om hele tiden. Jeg var formand for forbundets mediepolitiske udvalg i en masse år og i pressenævn og whatever. Den ene gang efter den anden er jeg blevet bedt om at tale om presseetik. Men når folk taler om de presseetiske regler, siger jeg altid: Det hedder ’de vejledende regler for presseetik’. Det lægger jeg meget vægt på, fordi det pålægger den enkelte at tænke sig om hver eneste gang: Er jeg inden for rammerne af det, som er min faglighed, og opfylder jeg de krav til nøjagtighed, præcision, troværdighed og fairness, som ligger i det, vi forhåbentlig er blevet lært fra begyndelsen? Udfordringen er, at hver enkelt tager det på sig.”

Hvilke fagpolitiske kampe er der at kæmpe i dag?

”Kampen for at overbevise potentielle medlemmer af fagbevægelsen, in casu Dansk Journalistforbund, om nødvendigheden af et organiseret arbejdsmarked. Det er den største fagpolitiske udfordring. Der er for mange lone riders, chanceryttere, der melder sig ud og siger: ”Vi skal nok klare os, vi kan meget bedre selv.” No way, kan de meget bedre selv – i min optik. Den største udfordring for forbundet og andre faglige organisationer er at tydeliggøre deres nødvendighed.”

Hvordan gør vi så det?

”Jeg synes, at journalistforbundet over de senere år har gjort det godt, når de for eksempel i forbindelse med beretninger ved delegeretmøder har haft små cases om: ’Her stødte jeg på et problem.’ ’Det gjorde forbundet for mig.’ Sådan nogle små miniportrætter virker. Alt fra freelanceren, der ikke får sine penge, til arbejdsmiljøsager, konflikter mellem kolleger, mobning … De der små case stories skal plantes, så så mange som muligt får dem at se. Og så er det vigtigt, at forbundet sørger for at være til stede på alle relevante uddannelsessteder.”

 

1 Kommentar

Michael Martensen
7. MARTS 2018
Vi får indblik i kredsenes
Vi får indblik i kredsenes fokus kreds-for-kreds og tak for det Journalisten. Alle efterspørger noget nyt, vi har bare ikke fået bud. Og dermed en kraftig opfordring til at tage fat i forskere, eksempler osv - så vi kan få en flig af kvalitative bud.
Og...
Hvad mener Ulrik Haagerup egentligt, hvis han gør del-status?
Og hvad med Troels Mylenberg, der har forsøgt på Fyn - og nu forsøger igen i regi DJ?