Regnskabsrod i Kreds 6

En kredsbestyrelse med ny formand blev pålagt at få bedre styr på regnskabet, da Dansk Journalistforbunds nordjyske kreds havde generalforsamling. Tanker om fremtidens forbund vakte også bekymring

En forkert bogføring på 800 kroner blev et mindre omdrejningspunkt, da Kreds 6 lørdag holdt generalforsamling i Restaurant Papegøjehaven i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Utilfredshed med et uoverskueligt regnskab samt flere aspekter, der ikke stemte overens, fik kredsens valgte revisorer til ikke at indstille til godkendelse af regnskabet.

“Vi har arbejdet ret meget med at gennemgå regnskabet. Problemet er, at bogholderen leverer et arbejde, der er fuldstændig uigennemskueligt for én som mig, der ikke er revisoruddannet eller bogholderuddannet. Det er så uoverskueligt, at vi ikke kan revidere det,” sagde revisorsuppleant Karin Pedersen.

En overnatning på 800 kroner i forbindelse med seneste generalforsamling bogført som kørsel samt tvivl om det indestående ved årets udgang blev påpeget.

Kasserer Bo Lehm erkendte fejlen i den forkerte bogføring af en overnatning og forklarede tvivlen om indestående ved en overførsel af kontingentmidler fra Dansk Journalistforbund i januar 2019, som blev taget med i regnskabet.

Revisor Bente Bjørn endte dog med at opfordre generalforsamlingen til at godkende regnskabet.

“Jeg synes godt, at generalforsamlingen kan godkende det, da vi ikke ser noget kriminelt i det. Men vi kan som revisorer på ingen måde godkende noget, når det er håndteret forkert,” sagde hun.

Godkendelsen af regnskabet skete med det pålæg, at den nye bestyrelse skal sikre indførelsen af et regnskabssystem, der kan give et bedre overblik for de valgte revisorer.

Der blev også stillet forslag om at pålægge bestyrelsen at udarbejde et budget. Men det blev nedstemt ved generalforsamlingen.

Kritik til indskrænkning af demokrati

Ved andre kredses generalforsamlinger har der været kritiske røster omkring flere forslag i rapporten Fremtidens Forbund, som en arbejdsgruppe under DJ har udarbejdet.

I Kreds 6 var der også bekymring omkring tankerne om tilskud fra DJ frem for at lade kredsene opkræve egen kontingent. Her blev DJ-formand Lars Werge adresseret.

“Jeg kunne godt tænke mig, at du ville svare på, om kredsene selv kan udskrive økonomi i form af kontingent. Det kan jeg forstå, at I vil gøre op med, så vi i fremtiden skal søge bevilling i København for at lave et arrangement. Er det sådan, at det er tiltænkt?” spurgte afgående næstformand Henrik Louis Simonsen.

Lars Werge mødte bekymringen med en forsikring om, at en samlet hovedbestyrelse ikke stod bag den struktur. Han nævnte dog en model som de studerendes, hvor forbundet giver tilskud per medlem, som en mulighed.

“Hovedbestyrelsen kunne ikke blive enig om økonomien på det punkt. Der er gået det galt, at der bliver talt om, at kredsene ikke skal opkræve kontingent. Det er oversat til bloktilskud, og der bliver talt om smagsdommeri og centralisme. Men der er ikke nogen model strikket sammen omkring det,” forklarede Lars Werge.

I rapporten har arbejdsgruppen også anbefalet at reducere antallet af mulige delegerede, og det punkt mødte kritik.

“For mig at se er der altså en modsætning i, at et forbund i vækst indskrænker demokratiet,” sagde Torben Duch Holm.

Lars Werge pegede på antallet af deltagere ved delegeretmødet som en af grundene til at vælge færre delegerede i forbundet.

“Som vi er vokset og vokset, så kan vi være 723 delegerede. Men sandheden er jo, at vi aldrig har haft et delegeretmøde med mere end 370 delegerede. Derfor har man sagt, at det kan styrke demokratiet. Nogle vil få en marginalt større indflydelse. Det kan skubbe til nogle vægte,” forklarede DJ-formanden.

Kendt ansigt greb formandsposten

Allan Gregersen gik ved generalforsamlingen af som kredsformand, mens næstformand Henrik Louis Simonsen og bestyrelsesmedlem Helle Therkelsen ikke ville genopstille.

Jesper Hansen var villig til genvalg og fortsætter i bestyrelsen.

Dermed blev der valgt nye ansigter i kredsbestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Torben Duch Holm som kredsformand, og den tidligere fællestillidsmand ved NORDJYSKE Medier gennem 24 år blev valgt uden konkurrence.

“Tak for tilliden. Nu kom det lidt pludseligt, så jeg har ikke nået at lave et omfattende fagpolitisk program. Men jeg vil arbejde for, at regnskabet skal laves fra bunden, og fagpolitik skal laves fra bunden,“ lød det fra den nye kredsformand.

Bestyrelsen anbefalede Kristian Gull Pedersen og Betina Fleron som nye bestyrelsesmedlemmer, og begge blev valgt uden andre opstillede. Suppleanter blev Heidi Trillingsgaard, Frode Muldkjær og Per Harder Højbjerg i den nævnte rækkefølge.

Der var knap 60 deltagere ved generalforsamlingen, hvilket svarer til omtrent hvert ottende medlem i Kreds 6.

Efter generalforsamlingen var den årlige prisfest, hvor Marenprisen uddeles for en bemærkelsesværdig eller vedholdende journalistisk indsats i den nordjyske kreds.

Den vandt Marie Bergmann fra DR Nordjylland for dækningen af drabet på købmanden i Suldrup og den følgende afsløring af svigt på opholdsstedet Hjorthøjgaard.

0 Kommentarer