Ekstra Bladet trækker sig fra Journalisterne

Generalforsamlingen i Specialforeningen Journalisterne udviklede sig dramatisk, da Ekstra Bladets tillidsmand trak avisens journalister ud af foreningen i protest, fordi bestyrelsen har ydet økonomisk støtte til formand Rasmus Mark Pedersens hb-valgkampagne

Journalisterne måtte mandag aften tage imod et psykologisk dybt stød, da en af specialforeningens vigtigste grupper, Ekstra Bladets medarbejderforening, trak sig ud.

Formand Rasmus Mark Pedersen var ganske vist forberedt på kritiske spørgsmål ved specialforeningens generalforsamling, der var lagt i forlængelse af Dansk Journalistforbunds (DJ) delegeretmøde i Kolding. Han havde selv arrangeret, at bestyrelsens beretning skulle foregå i form af et interview, hvor Mathias Østerlund fra TV 2 udfrittede formanden om foreningens bedrifter og – ikke mindst – manglende bedrifter i det forgangne år.

Men de efterfølgende begivenheder havde Rasmus Mark Pedersen næppe forudset. Et stykke inde i beretnings-interviewet entrede Ekstra Bladets tillidsmand Anders Stoffer salen efter at have været til møde i forbundets nyvalgte hovedbestyrelse. Og Anders Stoffer tog som den første ordet, da der skulle stilles spørgsmål til beretningen.

”Det er kommet mig for øre, at bestyrelsen har givet penge til Rasmus Mark Pedersens valgkampagne til hovedbestyrelsen?” lød Stoffers kortfattede spørgsmål.

Det måtte Jette Sachs fra Journalisternes bestyrelse bekræfte.

”Rasmus blev naturligvis sendt uden for døren, og der var stor diskussion om sagen. Men det endte med, at det var vigtigere for foreningen at have et hb-medlem end de få penge – der var tale om højst 2.000 kroner,” fortalte hun.

”Det var dråben”

Men den forklaring tilfredsstillede ikke Anders Stoffer.

”Vi på Ekstra Bladet synes, det er en meget forkert beslutning, og der er udvist meget forkert dømmekraft af bestyrelsen. Så vi har besluttet at lave en udmelding af journalisterne på Ekstra Bladet.”

Stilheden efter Stoffers udmelding fortalte alt om, at det her var højst uventet for alle.

Jette Sachs tog som den første ordet igen.

”Det er jeg fantastisk ked af at høre. Jeg synes, det her er alt for lille en sag til, at en så vigtig gruppe som Ekstra Bladets journalister melder sig ud af det her arbejde. Jeg forstår det simpelthen ikke,” sagde hun og tilføjede, at udgiften reelt ikke var meget mere end 500 kroner.

Anders Stoffer uddybede beslutningen.

”Der her var ligesom dråben. På seneste generalforsamling, hvor jeg ikke var til stede, var der også en del snak om, hvordan det foregår. Og nu siger vi altså tak. Vores medlemmer synes generelt ikke, vi får noget ud af den her forening,” sagde han med indirekte henvisning til diskussionerne om Journalisternes eksklusion af Michael Qureshi.

Per Schultz-Knudsen fra Randers Amtsavis, der som både Rasmus Mark Pedersen og Anders Stoffer havde stillet op og var blevet valgt til DJ’s hovedbestyrelse, var også kritisk.

”Jeg kan godt forstå Ekstra Bladets reaktion. Ved at give støtte til en kandidat siger I indirekte, at vi andre ikke forsvarer journalistikken. Selv om vi er nyhedsjournalister."

Medlemskabet af Journalisterne er individuelt, men på Ekstra Bladet har medarbejderforeningen for de omkring 120 journalister hidtil betalt hver enkelts medlemskab. Det vil man nu ikke gøre mere, men det står alle frit for at fortsætte medlemskabet på egen hånd, hvilket de ifølge Anders Stoffer er blevet orienteret om. Ekstra Bladets journalister udgør en ikke uvæsentlig del af specialforeningens godt 1400 medlemmer.

Har ikke vist resultater

Som skrevet havde bestyrelsen allerede inden bomben fra Ekstra Bladet været i skudlinjen, om end der var tale om en selvorkestreret kritisk gennemgang. Mathias Østerlund fra TV 2 var blevet bedt om at interviewe formand Rasmus Mark Pedersen om bestyrelsens arbejde i årets løb, og han lagde ikke fingrene imellem.

”Jeg har lavet en lille rundspørge på TV 2 om holdningerne til Journalisterne. Den viser, at der ikke er nogen, der har tanker eller meninger om jeres arbejde. Hvad siger du til det?”

”Det forstår jeg godt, for vi har været helt usynlige. Men vi har arbejdet internt og fået noget politik igennem, vi ikke har fortalt om. Men siger de det samme om to år, er det et problem,” sagde Rasmus Mark Pedersen.

Han erkendte, at foreningen ikke har fremvist nogle konkrete resultater. Bestyrelsesarbejdet har også haltet, idet man har mistet bestyrelsesmedlemmer af forskellige personlige og arbejdsmæssige årsager. Synligheden har også været lav, men det er til dels resultatet af en intern beslutning om at arbejde mere på indre linjer end på de ydre.

Formand genvalgt

Alligevel mente han, at Journalisternes politiske arbejde har gjort en forskel på en række områder.

”Vi har sat journalistikken på dagsordenen i enkeltsager. For eksempel skal man, når man får pressekortet udleveret i dag, vedkende sig de presseetiske regler. Det skulle man ikke før. Vi har sat fokus på de offentligt ansattes ytringsfrihed og foreslået kampagner den vej. Det blev så ikke vedtaget, men sådan er det jo nogle gange. Vi er ikke derhenne, hvor vi har nok indflydelse. Men fundamentet er støbt, nu skal vi bygge huset,” sagde Rasmus Mark Pedersen og sluttede af med at slå fast, at han virkelig troede på foreningens rolle og fremtid.

Rasmus Mark Pedersen blev da også genvalgt som formand uden modkandidater. Næstformand Merle Strand Banggaard genopstillede ikke, og i stedet blev Jette Sachs valgt.

Som bestyrelsesmedlemmer blev Anne Moritz og Niels Peter Arskóg genvalgt, og de blev suppleret af Kristoffer Nordskov, Elisabeth Hamerik Schwartz og Nils-Christian Nilsson. Bestyrelsesmedlemmerne Lars Ruggaard, Berit Ertmann og Jimmi Willemoes genopstillede ikke.

Ekstra Bladets medarbejderforening tæller i dag omkring 120 journalister. Ifølge Anders Stoffer er det dog ikke alle, der er medlem af Journalisterne.

Præcisering 26.04 kl. 9.36: Der stod tidligere i artiklen, at Rasmus Mark Pedersen erkendte, at man ikke havde resultater at fremvise. Det var ikke helt korrekt gengivet, idet Rasmus sagde, at man ikke havde vist resultater – underforstået at der er resultater, man kunne have fremvist. Se evt. Journalisternes skriftlige beretning.

Kommentarer
28
Kir Klysner
25.04.17 08:41
Hvorfor ikke spørge direkte
Hvorfor ikke spørge direkte istedet for at beskrive noget "indirekte"? Jeg tænker på det, der står efter Anders Stoffers citat:"sagde han med indirekte henvisning til diskussionerne om Journalisternes eksklusion af Michael Qureshi."
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bo Danscher
25.04.17 09:07
Jeg forsøgte at melde mig ud
Jeg forsøgte at melde mig ud af journalisterne i DJ - oven på Rasmus Mark Pedersens MISBRUG af foreningens midler. Meget belejligt virkede linket ikke.
Her på siden vil jeg gerne opfordre Rasmus Mark Pedersen til at trække sig fra såvel formandsposten i Journalisterne i DJ som Hovedbestyrelsen.
Det er simpelthen ikke i orden at bruge forenigens midler til at føre HB-valgkamp.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
25.04.17 09:25
Jeg var nu blevet varskoet et
Jeg var nu blevet varskoet et par timer før generalforsamlingen af Anders Stoffer. Ekstra Bladet kunne snildt have gjort noget ved, bestyrelsens beslutning (som jeg ikke var med til), da de havde to repræsentanter i bestyrelsen. Men det er jo de fremmødte, der bestemmer.

Jeg tilbød desuden at betale udgifterne selv, men det gjorde ingen forskel for Ekstra Bladets medarbejderforening. Det seneste år har Journalisterne i DJ gjort, hvad vi kan for netop at imødekomme den kritik, der har været fra Ekstra Bladets medarbejderforening. Og som vi redegør for i vores skriftlige beretning, så synes jeg faktisk, at det er lykkedes langt hen af vejen: https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-dj/nyhed/fundamentet-er-stobt

Og så synes, jeg faktisk ikke, jeg erkendte (som der står i artiklen), at vi ikke har nogle konkrete resultater at fremvise. Vi HAR lavet resultater. Vi HAR lavet politik:

- Formuleret forbundets holdning til sponseret journalistik
- Tilføjet et pind om kamp for tryghed i ansættelsen i forbundets handlingsprogram
- Skabe kompromis om at man skal vedkende sig de presseetiske regler, når man får pressekortet.
- Skabt en kampagne om, at det er okay at sige fra i sit virke som journalist.
- Undersøgelse af problemer med rating af journalister
- Kæmpet for en mere offentlig kampagne mod offentlighedsloven
- Kæmpet for offentligt ansattes ytringsfrihed
- Bidraget til forbundets mediepolitiske udmeldinger

Desuden har vi gjort, hvad vi kunne for at skabe en kommunikationsplatform i form af ny hjemmeside. Den blev et halvt år forsinket på grund af håbløsheder fra forbundet, så vi har været dybt frustreret over, at vi ikke har kunnet kommunikere vores sejre, selvom vi også har ansat en kommunikatør.

Jeg erkendte, at vi ikke har kommunikeret disse resultater, fordi vi ikke har haft en platform. Men vi HAR skabt resultater.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
25.04.17 09:37
Kære Jesper

Kære Jesper

Du kan melde dig ud. Linket virker: https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-dj/meld-dig-ud Medlemsafdelingen skal nok tage sig af din udmelding. Men lige pt får du ikke en bekræftelse, forbundet stadig ikke har bygget vores side færdig, så det ligger på vores egen domæne, så linker farvel-siden til /farvel på journalistforbundet.dk og ikke på journalisterne.dj.

Men undskyld mig: Misbrug af foreningens midler??? Det bliver du simpelthen nødt til at uddybe.

Jeg har sendt en ansøgning til bestyrelsen i Journalisterne i DJ om at betale for mit valgmateriale. I alt bliver regningen på et sted mellem 470 og 1000 kroner afhængig af, om jeg skal betale for noget materiale, der er sendt alt for sent af sted fra trykkeriet.

Bestyrelsen diskuterede punktet uden min tilstedeværelse og stillede en række krav om, hvordan jeg skulle repræsentere foreningen. De krav accepterede jeg.

Hvorfor mener du, Jesper, at det skal koste penge at få lov at udføre frivilligt arbejde?

Jeg gad godt, at Journalisten undersøger de andre kandidater til hovedbestyrelsen, der havde valgmateriale til delegeretmødet. Betaler de det af egen lomme? Karen Hedegaards bolsjer, Anders Stoffers plakater, Villy Dalls postkort?

Jeg har to gange tidligere netop betalt af egen lomme. Mellem 1500 og 2000 kroner for at få lov til at lave frivilligt arbejde. Her tredje gang jeg stillede op, sendte jeg en ansøgning til den forening, jeg udfører mange, mange timers frivilligt arbejde for og repræsenterer i hovedbestyrelsen og to udvalg.

Det synes jeg altså ikke er misbrug af foreningens midler.

Bedste hilsner,
Rasmus MP
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
25.04.17 09:51
Der kan ikke være tale om
Der kan ikke være tale om misbrug fra Rasmus' side. Han var uden for døren, da beslutningen blev truffet, ligesom jeg var, da en tilsvarende beslutning blev truffet på Kreds 6's bestyrelsesmøde. Man kan så mene, at Journalisternes bestyrelse har truffet en forkert beslutning.
Hvad vigtigere er, at Journalisterne i DJ bør revilatiseres. Det opfordrede jeg en del til på generalforsamlingen, og Rasmus svarede på bestyrelsens vegne. Men det kom ikke med i referatet ovenfor.
Fremhævet af Journalisten
Peter Pishai Storgaard
25.04.17 09:59
Journalisten behøver ikke
Journalisten behøver ikke undersøge Danske Mediestuderende, for de har - ligesom på de foregående Delegeretmøder - betalt for deres kandidats kampagnemateriale. Og det er helt fint, for det har hver gang været en demokratisk beslutning, som er foretaget uden vedkommendes tilstedeværelse. Og som tydeligvis har været den ret beskedne udskrivning værd.

Ser man på stemmetallene, er der tydeligvis mange, der gerne vil repræsenteres af Rasmus MP. Tillykke med valget til både Rasmus MP, Anders Stoffer og de andre valgte!
Fremhævet af Journalisten
Simon Freiesleben - formand i Danske Journaliststuderende RUC
25.04.17 10:04
Jeg synes ærligt talt, at den
Jeg synes ærligt talt, at den meget hårde kritik af Rasmus virker perfid. Jeg kan ikke se noget problem i at en forening vælger at støtte en bestemt kandidat med midler til at føre valgkamp til hovedbestyrelsen. Ja, jeg vil faktisk mene, at det forekommer en anelse naivt at hævde, at det ikke kan være i en bestemt forenings interesse at have en repræsentant man kender og støtter siddende i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse - og at det derved skulle være misbrug af foreningens midler, at støtte en sådan kampagne økonomisk. Det skal selvfølgelig være indenfor rimelighedens rammer, og derfor er det også en sag hvor den givne kandidat ikke skal være med i debatten, da vedkommende selvsagt er inhabil. Men det lader også til at være sådan det er gået for sig i foreningen Journalisterne i DJ.
Fremhævet af Journalisten
Bjørn Lærkedahl
25.04.17 10:14
Ja, tak. Uddybning af
Ja, tak. Uddybning af misbrugsanklagerne. Måske har bestyrelsen truffet en forkert beslutning, men så er der måske nogle vedtægter eller lignende, man skal kigge på. Men hvordan Rasmus MP har misbrugt noget forstår jeg ikke?
Fremhævet af Journalisten
Peter Pishai Storgaard
25.04.17 10:21
...og jeg er så lige blevet
...og jeg er så lige blevet gjort opmærksom på, at Danske Mediestuderendes kandidater i år har betalt af egen lomme. Det ændrer dog ikke ved min holdning til, at jeg ikke kan se problemet, så længe der er tale om en demokratisk beslutning, som er truffet uden om vedkommende.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bo Danscher
25.04.17 10:23
Rasmus og jeg har taget den
Rasmus og jeg har taget den over telefonen. Misbrug var nok et stærkt ord. Det trækker jeg gerne :-) Men jeg er bestemt ikke enig i beslutningen, og har derfor meldt mig ud af Journalisterne i DJ.
Fremhævet af Journalisten
Martin Hjort
25.04.17 10:37
Jeg er ikke medlem af
Jeg er ikke medlem af Journalisterne (jeg har dog flere gange overvejet at blive det. Jeg har bare været i tvivl om, hvad foreningen var - udover at være en politisk platform for foreningens formand - og ville) men jeg tillader mig alligevel at komme med et lille pip.
Rasmus, du skriver selv, at det drejer sig om maximalt 1000,- kr. Hvorfor har du ikke bare betalt de penge selv? Jeg forstår ikke, at du overhovedet vil sætte dig i en situation, hvor du må forvente, der kommer kritik. Når man som formand ansøger om et tilskud og får det, kommer det meget let til at lugte af pamperi. Især når der blandt foreningeningens medlemmer er yderlige to, der stiller op til selvsamme valg, der ikke får et lignende tilskud - eller i det mindste bliver gjort opmærksomme på, at de også kan søge.
Det ser ikke alt for kønt ud.
Fremhævet af Journalisten
Karina Bjerregaard
25.04.17 10:38
Visuelt Forums bestyrelse
Visuelt Forums bestyrelse besluttede på min anbefaling at støtte Karen Hedegaards HB-kampagne i 17 med op til 2.000 kr. Og ja, pengene er bla. gået til bolcher ;-)
(og tryksager, roll-up osv.)
Tre bestyrelsesmedlemmer/suppleanter lagde også en del arbejde i at lave kampagnen sammen med Karen, fordi Visuelt Forum har stor glæde af at blive repræsenteret af en dygtig og myreflittig grafisk designer i HB.
En ting er, at man som fagligt aktiv bruger en masse tid og kræfter til glæde for medlemmerne, men det bør ikke ligefrem koste penge at være fagligt aktiv.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
25.04.17 10:56
Kære Martin

Kære Martin

Fedt, at du har overvejet at melde dig ind. Jeg håber, at du også kigger på den liste af resultater, vi har skabt, når du overvejer, om du vil melde dig ind eller ej.

Og tak for spørgsmålet om at putte mig i den situation. Jeg forstår godt, hvorfor du spørger. De sidste to gange har jeg af egen lomme selv betalt for mit kandidatur, men jeg synes, der er noget helt principielt forkert i, at jeg skal betale for at få lov til at udføre frivilligt arbejde.

Desuden har jeg de seneste to år bevist, hvordan jeg gang på gang har bragt Journalisterne i DJs sager ind på bordet i de centrale organer af Dansk Journalistforbund. Så foreningen har haft god gavn af at have mig siddende.

Du skriver, at jeg må forvente, at der kommer kritik. Det havde jeg faktisk ikke. Da det er sådan det foregår i de fleste andre foreninger, kredse og grupper rundt om i forbundet. Selv Anders Stoffer har ikke haft penge op af lommen til fotograf, layout og tryk.

I forhold til at gøre de andre opmærksom på, at de kan søge, så forstår jeg godt, at det burde vi måske have gjort. Nu blev beslutningen bare taget på sidste møde inden delegeretmødet, så vi vidste ikke, at det var sådan, vi ville gøre det. Men ja, den del kunne sikkert være gjort smartere.

Bedste hilsner,
Rasmus MP
Fremhævet af Journalisten
Thilde Høybye, formand for Danske Mediestuderende
25.04.17 10:57
I Danske Mediestuderende har
I Danske Mediestuderende har vi ikke støttet nogen specifik kandidat. Derfor vil jeg gerne understrege, at de flyers og klistermærker der har været i forbindelse med mit kandidatur er blevet betalt af egen lomme. Dertil vil jeg dog tilføje, at jeg ikke kan se noget galt i, at en forening søger størst mulig indflydelse i Dansk Journalistforbund og derfor demokratisk beslutter at støtte deres formands kandidatur til hovedbestyrelsen.
Fremhævet af Journalisten
jette sachs
25.04.17 12:18
Jeg var som bestyrelsesmedlem
Jeg var som bestyrelsesmedlem med til at vedtage, at Rasmus skulle have sine udgifter op til 2000 kr. betalt. Efter en diskussion vandt argumentet om, at det var vigtigt for foreningen at have en repræsentant i hovedbestyrelsen. Ikke mindst fordi Rasmus har og fortsat vil bringe "Journalisterne i DJ"s politik og argumenter op i HB. Kritikken for pamperi har overrasket mig, men jeg har taget den til efterretning. Og da jeg altid har kæmpet mod pampere, men vil forsvare beslutningen, vil jeg så personligt betale de 500 kr., Rasmus har haft af udgifter. Jeg forstår, at det ikke duer for tillidsmanden for journalisterne på EB, der mener, at vi har forspildt alle chancer for hans opbakning. Det er jeg ked af, og jeg forstår det ikke. Jeg synes, at kampen for den gode og uafhængige journalistik er alt for vigtig til, at man trækker sin støtte, fordi man er utilfreds med bestyrelsen. Hvorfor så ikke hellere vælte den? I øvrigt var to af medlemmerne sidste år fra EB, en sidder der fortsat. Rasmus har herover skrevet, hvad vi faktisk har udrettet i sidste periode - hvilket selvfølgelig også fremgår af den skriftlige beretning, hvis nogen vil vide mere end der står i Journalistens artikel. Et synligt eksempel på vores arbejde er den første af vores kampagner, "Sig fra", der for kort tid siden er sat i søen. Den viser, hvad det er vi gerne vil: motivere alle journalister til at slås for den faglighed og etik, der er truet i dagens mediekværn, give dem inspiration og redskaber - og vel at mærke gøre det i samarbejde med forbundsledelsen. Som alle andre specialgrupper i forbundet, gør vi et stykke arbejde på vores område og argumenterer for vores politik, når beslutningerne skal tages. Hvorfor skulle journalisterne som de eneste ikke have en selvstændig gruppe i DJ? Jeg håber flere vil melde sig ind og at ikke alle på EB melder sig ud.
Fremhævet af Journalisten
Morten Bergholt
25.04.17 12:34
I DJ repræsenterer et HB
I DJ repræsenterer et HB-medlem sig kun sig selv i hovedbestyrelsen, og er ikke bunden af andre hensyn. Mange medlemmer har dog et bagland hvis interesser vedkommende er tættere knyttet til end andres.
I FreelanceGruppen har vi end ikke overvejet at støtte vores formand Sus Falch kandidatur med penge. Hun klarede sig fint uden.
Fremhævet af Journalisten
Martin Hjort
25.04.17 13:07
Det er jo ikke beløbets
Det er jo ikke beløbets størelse, der er problemet, Jette. I hvert fald ikke for mig. Jeg er også overbevist om, at Rasmus gør et glimrende stykke arbejde i alle de bestyrelser, han måtte være en del af.
For mig handler det om princippet i, at man betaler for ét medlems kampagne, men samtidig undlader at betale/tilbyde at betale for to andre af forenings medlemmer, som man udemærket er klar over stiller op til selvsamme valg. Jeg kan ikke forstå, hvis man ikke synes, det er et problem. Det virker da som en klar forskelsbehandling af medlemmerne.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
25.04.17 15:38
Bare lige en tilføjelse til
Bare lige en tilføjelse til Morten Bergholts kommentar:

I forbindelse med delegeretmødet i 2015 ansøgte FreelanceGruppens formand Sus Falch FreelanceGruppens bestyrelse om dækning af rejseudgifter på næsten 4.000 kr. forbindelse med, at hun stillede op som næstformandskandidat.

Det modsatte jeg mig som menigt bestyrelsesmedlem, og jeg gjorde i øvrigt opmærksom på, at DJ rent faktisk betaler den udgift for at sikre lige vilkår for alle kandidater.

Sus Falch var selv til stede under drøftelsen af hele punktet, og hun deltog meget aktivt - herunder med bebrejdelser af mig. Og det var nok derfor, at hele bestyrelsen endte med at bruge omkring 1 time på det ene punkt.
Fremhævet af Journalisten
Jette Sachs
25.04.17 15:41
Kære Martin - hvem siger, at
Kære Martin - hvem siger, at vi ikke ville have støttet andre, hvis der havde været ansøgninger? Det tror jeg faktisk vi ville - ligesom vi besluttede at betale rejseudgifter for alle, der ville stille op til bestyrelsen. Du kunne have spurgt. Og ikke dømme os bagefter på formodninger.
Fremhævet af Journalisten
Sus Falch
25.04.17 20:00
Kære Ida - nu er det jo meget
Kære Ida - nu er det jo meget forskelligt og meget personligt, hvordan man oplever forskellige situationer. Jeg oplevede det nu helt anderledes end du beskriver. Men jeg er glad for, at vi i FreelanceGruppens bestyrelse bruger den fornødne tid på at nå frem til vores beslutninger. Og ja, det er rigtigt, at DJ dækkede rejseomkostninger for næstformandskandidaterne i 2015. Det var jeg bare ikke klar over - fordi jeg havde fået anden info - da jeg, som det er praksis i FLGs bestyrelse, udarbejdede indstillingen til vores bestyrelsesmøde, som du refererer til. Venligst Sus Falch, formand for FreelanceGruppen
Fremhævet af Journalisten
David Wedege
25.04.17 20:09
Hvis Ekstra Bladet forlader
Hvis Ekstra Bladet forlader Journalisterne med den slutreplik, at deres medlemmer ikke synes, de generelt får noget ud af den her forening, så forlader de også foreningen af den rigtige grund.

For man skal ikke forvente, at noget der ligner valuta kommer rullende for den skaldede 10'er, man sender til foreningen hver måned. Ellers har man misforstået idéen.
Fremhævet af Journalisten
Martin Hjort
25.04.17 20:54
Kære Jette.

Kære Jette.
Jeg dømmer ikke. Det tilkommer ikke mig. Jeg undrer mig blot. Jeg forstår ikke, at I ikke - helt automatisk - tilbød de to andre kandidater, der stillede op samme hjælp, som I valgte at give til formanden. På den måde havde I undgået polemikken. That's all.
Fremhævet af Journalisten
Jette Sachs
25.04.17 23:03
Jamen kære Martin, kan du
Jamen kære Martin, kan du fortælle mig, hvordan skulle vi kunne gøre det, når de ikke spurgte og vi ikke vidste det?
Fremhævet af Journalisten
Jette Sachs
25.04.17 23:03
Jamen kære Martin, kan du
Jamen kære Martin, kan du fortælle mig, hvordan skulle vi kunne gøre det, når de ikke spurgte og vi ikke vidste det?
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
26.04.17 02:24
Kære formand for
Kære formand for FreelanceGruppen Sus Falch

Du var jo hamrende inhabil. Hvorfor forlod du ikke mødet og lod os andre behandle punktet uden din indblanding? Du kunne jo så have brugt tiden på selv at få bekræftet, at DJ rent faktisk betalte dine transportudgifter - enten ved selv at kigge på hjemmesiden, ringe eller henvende dig direkte til DJ, eftersom bestyrelsesmødet blev afholdt på Gammel Strand!

Det endte i øvrigt med denne beslutning, som jeg var modstander af:

"Bestyrelsen har tidligere givet opbakning til formandens kandidatur og beslutter, at FreelanceGruppen refunderer den del af rejseudgifterne som DJ eventuelt ikke betaler."

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/2015.04.21%20Referat-2.pdf

Jeg bakkede heller ikke op om dit kandidatur og havde allerede meldt klart ud, at jeg støttede Tine Johansen.

Fik du i øvrigt dækket nogle af dine rejseudgifter af FreelanceGruppen?

Venlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard
Tidligere bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen i perioden 2014-2016
Fremhævet af Journalisten
Rune Øgendahl
26.04.17 13:31
Sagen her, debatten
Sagen her, debatten efterfølgende og mine oplevelser på delegeretmødet i øvrigt siger mig, at flere af de politisk valgte i vort forbund er bedre til at tale end til at tænke. Ingen nævnt, ingen glemt.
Fremhævet af Journalisten
Nils-Chr. Nilson
26.04.17 14:21
Som nyvalgt bestyrelsesmedlem
Som nyvalgt bestyrelsesmedlem ser jeg frem til, at det engagement, som 500 kr. har kastet af sig, også fører til forslag om foreningens virke. Selv kan jeg sige, at jeg vil forsøge at starte en evaluering af uddannelserne. En lille rundspørge blandt mine unge venner illustrerer, at uddannelserne er virkelighedsfjerne. Og som et par stykker spurgte: 'Hvornår har en lærer sidst været i praktik'. Og så vil jeg gerne med tilbagevirkende kraft melde mig ud af Ekstra Bladets Medarbejderforening i protest mod, at den i årevis brugte titusindvis af kroner på at få Hans Bjerregaard valgt som revisorsuppleant.
Fremhævet af Journalisten
Nils-Chr. Nilson
26.04.17 14:21
Som nyvalgt bestyrelsesmedlem
Som nyvalgt bestyrelsesmedlem ser jeg frem til, at det engagement, som 500 kr. har kastet af sig, også fører til forslag om foreningens virke. Selv kan jeg sige, at jeg vil forsøge at starte en evaluering af uddannelserne. En lille rundspørge blandt mine unge venner illustrerer, at uddannelserne er virkelighedsfjerne. Og som et par stykker spurgte: 'Hvornår har en lærer sidst været i praktik'. Og så vil jeg gerne med tilbagevirkende kraft melde mig ud af Ekstra Bladets Medarbejderforening i protest mod, at den i årevis brugte titusindvis af kroner på at få Hans Bjerregaard valgt som revisorsuppleant.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right