Ekstra Bladet trækker sig fra Journalisterne

Generalforsamlingen i Specialforeningen Journalisterne udviklede sig dramatisk, da Ekstra Bladets tillidsmand trak avisens journalister ud af foreningen i protest, fordi bestyrelsen har ydet økonomisk støtte til formand Rasmus Mark Pedersens hb-valgkampagne

Journalisterne måtte mandag aften tage imod et psykologisk dybt stød, da en af specialforeningens vigtigste grupper, Ekstra Bladets medarbejderforening, trak sig ud.

Formand Rasmus Mark Pedersen var ganske vist forberedt på kritiske spørgsmål ved specialforeningens generalforsamling, der var lagt i forlængelse af Dansk Journalistforbunds (DJ) delegeretmøde i Kolding. Han havde selv arrangeret, at bestyrelsens beretning skulle foregå i form af et interview, hvor Mathias Østerlund fra TV 2 udfrittede formanden om foreningens bedrifter og – ikke mindst – manglende bedrifter i det forgangne år.

Men de efterfølgende begivenheder havde Rasmus Mark Pedersen næppe forudset. Et stykke inde i beretnings-interviewet entrede Ekstra Bladets tillidsmand Anders Stoffer salen efter at have været til møde i forbundets nyvalgte hovedbestyrelse. Og Anders Stoffer tog som den første ordet, da der skulle stilles spørgsmål til beretningen.

”Det er kommet mig for øre, at bestyrelsen har givet penge til Rasmus Mark Pedersens valgkampagne til hovedbestyrelsen?” lød Stoffers kortfattede spørgsmål.

Det måtte Jette Sachs fra Journalisternes bestyrelse bekræfte.

”Rasmus blev naturligvis sendt uden for døren, og der var stor diskussion om sagen. Men det endte med, at det var vigtigere for foreningen at have et hb-medlem end de få penge – der var tale om højst 2.000 kroner,” fortalte hun.

”Det var dråben”

Men den forklaring tilfredsstillede ikke Anders Stoffer.

”Vi på Ekstra Bladet synes, det er en meget forkert beslutning, og der er udvist meget forkert dømmekraft af bestyrelsen. Så vi har besluttet at lave en udmelding af journalisterne på Ekstra Bladet.”

Stilheden efter Stoffers udmelding fortalte alt om, at det her var højst uventet for alle.

Jette Sachs tog som den første ordet igen.

”Det er jeg fantastisk ked af at høre. Jeg synes, det her er alt for lille en sag til, at en så vigtig gruppe som Ekstra Bladets journalister melder sig ud af det her arbejde. Jeg forstår det simpelthen ikke,” sagde hun og tilføjede, at udgiften reelt ikke var meget mere end 500 kroner.

Anders Stoffer uddybede beslutningen.

”Der her var ligesom dråben. På seneste generalforsamling, hvor jeg ikke var til stede, var der også en del snak om, hvordan det foregår. Og nu siger vi altså tak. Vores medlemmer synes generelt ikke, vi får noget ud af den her forening,” sagde han med indirekte henvisning til diskussionerne om Journalisternes eksklusion af Michael Qureshi.

Per Schultz-Knudsen fra Randers Amtsavis, der som både Rasmus Mark Pedersen og Anders Stoffer havde stillet op og var blevet valgt til DJ’s hovedbestyrelse, var også kritisk.

”Jeg kan godt forstå Ekstra Bladets reaktion. Ved at give støtte til en kandidat siger I indirekte, at vi andre ikke forsvarer journalistikken. Selv om vi er nyhedsjournalister."

Medlemskabet af Journalisterne er individuelt, men på Ekstra Bladet har medarbejderforeningen for de omkring 120 journalister hidtil betalt hver enkelts medlemskab. Det vil man nu ikke gøre mere, men det står alle frit for at fortsætte medlemskabet på egen hånd, hvilket de ifølge Anders Stoffer er blevet orienteret om. Ekstra Bladets journalister udgør en ikke uvæsentlig del af specialforeningens godt 1400 medlemmer.

Har ikke vist resultater

Som skrevet havde bestyrelsen allerede inden bomben fra Ekstra Bladet været i skudlinjen, om end der var tale om en selvorkestreret kritisk gennemgang. Mathias Østerlund fra TV 2 var blevet bedt om at interviewe formand Rasmus Mark Pedersen om bestyrelsens arbejde i årets løb, og han lagde ikke fingrene imellem.

”Jeg har lavet en lille rundspørge på TV 2 om holdningerne til Journalisterne. Den viser, at der ikke er nogen, der har tanker eller meninger om jeres arbejde. Hvad siger du til det?”

”Det forstår jeg godt, for vi har været helt usynlige. Men vi har arbejdet internt og fået noget politik igennem, vi ikke har fortalt om. Men siger de det samme om to år, er det et problem,” sagde Rasmus Mark Pedersen.

Han erkendte, at foreningen ikke har fremvist nogle konkrete resultater. Bestyrelsesarbejdet har også haltet, idet man har mistet bestyrelsesmedlemmer af forskellige personlige og arbejdsmæssige årsager. Synligheden har også været lav, men det er til dels resultatet af en intern beslutning om at arbejde mere på indre linjer end på de ydre.

Formand genvalgt

Alligevel mente han, at Journalisternes politiske arbejde har gjort en forskel på en række områder.

”Vi har sat journalistikken på dagsordenen i enkeltsager. For eksempel skal man, når man får pressekortet udleveret i dag, vedkende sig de presseetiske regler. Det skulle man ikke før. Vi har sat fokus på de offentligt ansattes ytringsfrihed og foreslået kampagner den vej. Det blev så ikke vedtaget, men sådan er det jo nogle gange. Vi er ikke derhenne, hvor vi har nok indflydelse. Men fundamentet er støbt, nu skal vi bygge huset,” sagde Rasmus Mark Pedersen og sluttede af med at slå fast, at han virkelig troede på foreningens rolle og fremtid.

Rasmus Mark Pedersen blev da også genvalgt som formand uden modkandidater. Næstformand Merle Strand Banggaard genopstillede ikke, og i stedet blev Jette Sachs valgt.

Som bestyrelsesmedlemmer blev Anne Moritz og Niels Peter Arskóg genvalgt, og de blev suppleret af Kristoffer Nordskov, Elisabeth Hamerik Schwartz og Nils-Christian Nilsson. Bestyrelsesmedlemmerne Lars Ruggaard, Berit Ertmann og Jimmi Willemoes genopstillede ikke.

Ekstra Bladets medarbejderforening tæller i dag omkring 120 journalister. Ifølge Anders Stoffer er det dog ikke alle, der er medlem af Journalisterne.

Præcisering 26.04 kl. 9.36: Der stod tidligere i artiklen, at Rasmus Mark Pedersen erkendte, at man ikke havde resultater at fremvise. Det var ikke helt korrekt gengivet, idet Rasmus sagde, at man ikke havde vist resultater – underforstået at der er resultater, man kunne have fremvist. Se evt. Journalisternes skriftlige beretning.

28 Kommentarer

Nils-Chr. Nilson
26. APRIL 2017
Som nyvalgt bestyrelsesmedlem
Som nyvalgt bestyrelsesmedlem ser jeg frem til, at det engagement, som 500 kr. har kastet af sig, også fører til forslag om foreningens virke. Selv kan jeg sige, at jeg vil forsøge at starte en evaluering af uddannelserne. En lille rundspørge blandt mine unge venner illustrerer, at uddannelserne er virkelighedsfjerne. Og som et par stykker spurgte: 'Hvornår har en lærer sidst været i praktik'. Og så vil jeg gerne med tilbagevirkende kraft melde mig ud af Ekstra Bladets Medarbejderforening i protest mod, at den i årevis brugte titusindvis af kroner på at få Hans Bjerregaard valgt som revisorsuppleant.
Nils-Chr. Nilson
26. APRIL 2017
Som nyvalgt bestyrelsesmedlem
Som nyvalgt bestyrelsesmedlem ser jeg frem til, at det engagement, som 500 kr. har kastet af sig, også fører til forslag om foreningens virke. Selv kan jeg sige, at jeg vil forsøge at starte en evaluering af uddannelserne. En lille rundspørge blandt mine unge venner illustrerer, at uddannelserne er virkelighedsfjerne. Og som et par stykker spurgte: 'Hvornår har en lærer sidst været i praktik'. Og så vil jeg gerne med tilbagevirkende kraft melde mig ud af Ekstra Bladets Medarbejderforening i protest mod, at den i årevis brugte titusindvis af kroner på at få Hans Bjerregaard valgt som revisorsuppleant.
Rune Øgendahl
26. APRIL 2017
Sagen her, debatten
Sagen her, debatten efterfølgende og mine oplevelser på delegeretmødet i øvrigt siger mig, at flere af de politisk valgte i vort forbund er bedre til at tale end til at tænke. Ingen nævnt, ingen glemt.
Ida Sønderby Rosgaard
26. APRIL 2017
Kære formand for
Kære formand for FreelanceGruppen Sus Falch

Du var jo hamrende inhabil. Hvorfor forlod du ikke mødet og lod os andre behandle punktet uden din indblanding? Du kunne jo så have brugt tiden på selv at få bekræftet, at DJ rent faktisk betalte dine transportudgifter - enten ved selv at kigge på hjemmesiden, ringe eller henvende dig direkte til DJ, eftersom bestyrelsesmødet blev afholdt på Gammel Strand!

Det endte i øvrigt med denne beslutning, som jeg var modstander af:

"Bestyrelsen har tidligere givet opbakning til formandens kandidatur og beslutter, at FreelanceGruppen refunderer den del af rejseudgifterne som DJ eventuelt ikke betaler."

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/2015.04.21%20Referat-2.pdf

Jeg bakkede heller ikke op om dit kandidatur og havde allerede meldt klart ud, at jeg støttede Tine Johansen.

Fik du i øvrigt dækket nogle af dine rejseudgifter af FreelanceGruppen?

Venlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard
Tidligere bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen i perioden 2014-2016
Jette Sachs
25. APRIL 2017
Jamen kære Martin, kan du
Jamen kære Martin, kan du fortælle mig, hvordan skulle vi kunne gøre det, når de ikke spurgte og vi ikke vidste det?

Flere